torsdag 20 maj 2010

NKS-beslut i blåsväder

Jag har tidigare här på bloggen tagit upp den anmärkningsvärda upphandlingen av Nya Karolinska Solna, NKS. Idag har en av de stora drakarna blåst nytt liv i den nödvändiga genomlysning som måste komma förr eller senare. Det är SvD som är på hugget i frågan med dagsfärska artiklar här och här.

För egen del har jag ju begärt att få ut landstingsfullmäktiges beslutsunderlag, utan sekretess i form av maskeringar. Det fick jag ett snabbt avslag på men detta beslut har jag nu överklagat till Kammarrätten i Stockholm med bl a följande argument:

Offentlighetsprincipen för myndigheter utgör en av de fundamentala delarna i svensk lagstiftning, som en bidragande garant för demokrati och medborgarinflytande och som motkraft till maktmissbruk och korruption.
Undertecknad ifrågasätter därför att offentlighetsprincipen i detta unika fallet ska frångås enkom av ekonomiska särintressen och utifrån grovt ogrundade spekulationer. De medborgare och skattebetalare, som ska finansiera byggnation och förvaltning av NKS under decennier framöver till en total kostnad i mångmiljardklassen, har rätt att få veta fullt ut vad upphandlingen innebär och vad den kostar. Denna information borde finnas tillgänglig i direkt anslutning till fattat fullmäktigebeslut.


Det ska bli intressant att se vad Kammarrätten anser.
Jag vill vara tydlig med att jag inte har något emot NKS i sig. Tvärtom! Som anställd på Karolinska Institutet så är jag fullt medveten om hur viktigt det är att Stockholm får ett uppfräschat universitetssjukhus som en bra bit in i framtiden ska kunna integrera vård, forskning och utbildning på bästa sätt. Just av den anledningen är det särskilt olyckligt att den borgerliga majoriteten i Landstingshuset har sjabblat med frågan så mycket att beslutet kan komma att rivas upp.

Det som gör mig förbannad är två saker:

För det första att man i detta fallet anser upphandlingen lyckad och fullbordad trots att endast ett anbud inkommit. Jag har själv upphandlat laboratorieutrustning som kostat nästan en miljondel (!) av vad NKS kommer kosta (dvs "bara" några hundratusen kr), men då skulle det vara helt oacceptabelt med bara ett anbud. Det är tydligen skillnad på upphandling och upphandling!

För det andra - och detta är bra mycket allvarligare än förra punkten - att den viktiga offentlighetsprincipen frångås enbart av ekonomiska intressen, av hänsyn till ett företag som inte vill offentliggöra sitt avkastningskrav!? Grrrrr!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar