onsdag 31 oktober 2012

ME/CFS-nyheter oktober 2012

Läsare av min blogg vet att jag försöker engagera mig för de som är drabbade av myalgisk encefalomyelit (ME), tyvärr ibland även kallat Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Detta är ett sjukdomstillstånd med en WHO-definierad diagnosbeteckning (WHO ICD-10, G93.3). Samtidigt så är det ett sjukdomstillstånd som är tämligen okänt, även för sjukvårdspersonal. Det är olyckligt eftersom ME-sjuka riskerar bristfälligt bemötande och bristfällig vård vilket kan förvärra tillståndet. Följaktligen är det viktigt med information och utbildning om ME. Det behövs också mer forskning och kunskap om sjukdomen.

Från RME har jag fått en del senaste nytt enligt nedan (RME:s texter):

"Läget för Rituximab-forskningen
Referat från prof Olav Mellas presentation vid seminariet i Landstingssalen i Stockholm 11/9 finns här:
http://rme.nu/sites/rme.nu/files/referat2012mellajulinborg.pdf
Mer från seminariet 11/9
Inspelningar av föredragen från seminariet 11/9 finns nu på YouTube, se
http://www.youtube.com/channel/UC1EFkkuWligapxnR4JjdoHQ?feature=CAQQwRs%3D

Prof Christopher Snells presentation om fysiska avvikelser hos ME/CFS-patienter efter ansträngning var mycket klargörande. Här finns hans PP-bilder:
http://www.rme.nu/sites/rme.nu/files/snellpp2_1.pdf

Välskriven sammanfattning på engelska av prof Snells presentation:
http://apaththroughthevalley.wordpress.com/2012/10/04/clinical-exercise-testing-in-cfsme-research-and-treatment/ 

TV4-nyheternas inslag med prof Snell och ME/CFS-patienten Nina Svensson:
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/idrottstester-hjalper-kroniskt-trotta-2224641 


Nästa års London-konferens – boka datumet 31 maj!
2013 års London-konferens arrangerad av Invest in ME, IIMEC8, kommer att hållas 31 maj. Mer information kommer efter hand att läggas ut på denna webbsida:

Liksom tidigare år kommer läkare/forskare/vårdpersonal som rekommenderas av RME att kunna delta i konferensen till reducerat pris. Kontakta info@rme.nu om detta innan ni anmäler er.

Invest in ME initierar centrum för biomedicinsk ME-forskning
Invest in ME, arrangörerna av London-konferensen, är i färd med att etablera ett centrum för biomedicinsk ME-forskning i Storbritannien, i samarbete med Norwich Research Park, University of East Anglia samt Norfolk and Norwich University Hospital. Se http://www.investinme.org/Research%20-%20ME%20Institute.htm

Deras första forskningsprojekt kommer att undersöka om förändrad bakterieflora i tarmen kan ha samband med ME/CFS, se
http://www.investinme.org/Documents/ME%20Awareness/LBM%20Oct2012/Invest%20in%20ME%20Nov12%20300%20jpeg.jpg


Mer om de s k ”Lipkin-proverna” vid NIH – tillgänglig provtagningsbank
NIH har utkommit med information om hur man ansöker om att använda de s k ”Lipkin-proverna” i sin forskning (öppet även för forskare utanför USA):
Notice of Availability of Clinical Specimens from CFS Patients and Controls


IACFS/ME:s Primer publiceras av National Practice Guidelines
IACFS/ME:s Primer (läkarvägledning) har accepterats av den amerikanska myndigheten US National Guideline Clearinghouse/National Practice Guidelines. Primern finns på denna länk: http://www.iacfsme.org/Portals/0/PDF/PrimerFinal3.pdf
samt kan beställas kostnadsfritt i tryckt form av läkare/forskare/vårdpersonal från RME som en del av RME:s läkarmaterial. Mejla info@rme.nu

ICC-gruppens Primer
Även författarna bakom International Consensus Criteria från 2011 har utkommit med en läkarvägledning (Primer). En huvudsaklig skillnad gentemot IACFS/ME:s Primer är att IACFS/ME utgår från Kanada-kriterierna, medan ICC utgår från de nya ICC-kriterierna (bägge är dock snäva kriterieuppsättningar med Post-Exertional Malaise som obligatoriskt symptom). IACFS/ME:s Primer har möjligen lite större tyngd, med den internationella läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME samt US National Guideline Clearinghouse bakom sig.

ICC-gruppens Primer:
http://www.hetalternatief.org/ICC%20primer%202012.pdf


Utmärkt genomgång av olika kriteriuppsättningar
Författaren till norska boken ”De bortgjemte”, Jørgen Jelstad, går i en aktuell bloggpost igenom de olika kriterieuppsättningar som skapats för att definiera ME eller Chronic Fatigue Syndrome. Jelstad konstaterar både här och i sin bok att de många alltför breda kriterieuppsättningarna som i princip enbart kräver långvarig trötthet (Oxford-kriterierna, NICE-kriterierna, m fl) har skapat förvirring och gjort stor skada inom ME/CFS-fältet.

Dessa breda kriterier buntar ihop en heterogen grupp av patienter med trötthet, som kan ha helt olika underliggande problem. Snäva kriterier där det ME/CFS-typiska symptomet Post-Exertional Malaise är obligatoriskt (Kanada-kriterierna, ICC) urskiljer däremot en mycket mer homogen grupp. Troligen har en stor andel av ME/CFS-forskningen ”fördunklats” av alltför breda inklusionskriterier.

Prevalensen för ME/CFS uppskattas helt olika beroende på vilken kriterieuppsättning som används. För Kanada-kriterierna uppskattas den till 0,2-0,4%, för Oxford-kriterierna till ca 1%, och för CDC 2005 Empirical Criteria till ca 2,5%! (De senare kritiserades starkt och har nästan inte använts.)

Utdrag från De bortgjemte-bloggen:
Barbara Baumgarten-Austrheim skriver i Dagens Medisin at
: ”Basert på prevalensstudier kan man anslå at forekomsten av ME i Norge ligger mellom 9000 og 17.000 ved bruk av de kanadiske kriteriene, at de øker til mellom 25.000 og 47.000 ved bruk av Oxfordkriteriene og er på 127.000 ved bruk av CDC 2005-kriteriene”.

Läs bloggposten:
http://debortgjemte.com/2012/10/21/diagnoseforvirringen/"

(M)aktens män vill inte bli uppringda

Ytterligare en TV-kommentar:
Jag tittade tidigare ikväll på Uppdrag granskning som ikväll handlade om turerna kring bilföretaget SAAB. Det var ett intressant program som nyanserade bilden av vad som föregått den tragiska konkursen. Enligt uppgift i programmet så ska Hans Lindblad (M), statssekreterare på finansdepartementet tillika närmaste man till finansminister Anders Borg, ha sagt att "Sverige klarar sig bra nu. Saab kan vi klara oss utan."

Ett anmärkningsvärt uttalande naturligtvis, med tanke på att Hans Lindblad måste sägas representera regeringen i detta fallet.

Men något jag reagerade ännu starkare på var hur Hans Lindblad reagerade när han blev uppringd av Sveriges Television:
"Hur har du fått tag på mitt telefonnummer!?"
"Det här telefonnumret får inte lämnas ut."
"Det är mycket bekymmersamt!"

Se själva 33 minuter in i programmet.

Jag är fritidspolitiker i min hemkommun och i landstinget. I och med det så måste jag tillhandahålla mina privata kontaktuppifter, bl a telefonnummer, via kommunens och landstingets webb.

För egen del tycker jag det är MYCKET bekymmersamt att Hans Lindblad, i sitt uppdrag som rikets tjänare, förväntar sig att att inte vara nåbar ens för granskande journalister!
"Det är mycket bekymmersamt!"
Helt rätt!
Maktfullkomligheten har talat.Apoteksutredningen - Äldre ska söka sina läkemedel på internet...

Jag sitter just och tittar på ett plågsamt nyhetsinslag om den s.k. Apoteksutredningen. Redan när jag läste om den i tidningen imorse så valde jag att le istället för gråta med anledning av förslaget att kunderna - i de flesta fall äldre - ska söka på internet för att se var deras mediciner kan tänkas finnas tillgängliga i det numera komplexa apotekssystemet. Drygt en miljon svenskar använder inte internet och majoriteten av dessa är äldre. Dessutom vill naturligtvis de äldre känna trygghet i att deras medicin finns på ett och samma apotek. Det kan inte vara meningen att sjuka människor regelbundet ska jaga runt hela stan för att hitta sina mediciner.

Mångfald, konkurrens och valfrihet - Då blir allt med automatik bättre!?

Nja, det återstår nog att bevisa, även i detta fallet.
Jag har tidigare berört effekterna av apoteksreformen, t ex här:
Inspiration från ditt apotek

I Aktuellt-inslaget denna kväll medverkar Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet. Eftersom Anne och jag sitter i samma referensgrupp för Strategiskt Forskningsområde Vård så har jag nöjet att prata med henne emellanåt. Anne företräder en stor patientgrupp och har efter många år som ordförande ett imponerande nätverk i Vård-Sverige och är mycket kunnig i vårdfrågor av olika slag. I Aktuellt så berättar Anne Carlsson om ett äldre par som nyligen besökt en akutmottagning pga sjukdom. Ett recept skrivs ut av läkaren och det äldre paret sätter sig sedan i en taxi och tvingas åka runt till tre olika apotek utan att få tag på medicinen. Tack Göran Hägglund (KD) för en reform som fördyrat och försvårat för sjuka och gamla!

Vårdgaranti och kömiljard dödar?

I Dagens Nyheter beskrivs idag i en artikel hur en hjärtsjuk man i Borås fick sin årliga kontroll uppskjuten i fleras månader. Mannen dog i plötslig hjärtdöd innan kontrollen hann utföras. Socialstyrelsen uttalar kritik mot den bristfälliga vården av patienten och ansvarig chefläkare menar att åtminstone en del av förklaringen till detta är att dagens ersättningssystem gör att nybesök prioriteras högre än återbesök.

Läkarförbundet och SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) har länge varit kritiska mot utformningen av Vårdgarantin och den s.k. Kömiljarden. Se t ex:
Vårdgaranti har trängt undan återbesök

Det är uppenbart att nuvarande ersättningssystem måste korrigeras så att de svårast sjuka prioriteras i vården. Personligen menar jag att det dödsfall som beskrivs ovan kan ses som ett av många bevis för riskerna med att låta sjukvården styras helt utifrån ekonomiska incitament, det som brukar kallas New Public Management. Sjukvården är inte en fabrik, och människor är inte produkter.


söndag 28 oktober 2012

Power Shift The movie - och Årets Miljöhjälte


Jag har ju tidigare beskrivit min medverkan på Power Shift 2012 då hundratals engagerade ungdomar formulerade en vision för grön omställning. Den som under tidspress renskrev visionen utifrån PowerShift-helgens workshops var en ung kvinna vid namn Alva Snis Sigtryggsson. Häromveckan kom den mycket glädjande nyheten att fältbiologen Alva blivit utsedd till Årets Miljöhjälte, bl a för sitt arbete med att bidra till räddningen av Ojnareskogen på Gotland. En mycket välförtjänt utnämning.

Apropå Power Shift - idag kom beskedet att filmen från flashmoben på Sergels torg finns att se på webben:
Power Shift Stockholm 2012

Spana gärna in den något konfunderade duvan som kikar ned på Power Shift från Kulturhuset tak. Det var undertecknad som stod där uppe och filmade. Kul att mina bilder kom till användning.
Strandbad och restaurang på Årsta holmar är "sekundärt"?


Signaturen Filifjonk:
Hej Per, hur går det med Årsta holmar? Blir det nattklubbsöar eller har du svårt att få med dig alliansen? ;)

Per Ankersjö:
Hej! Vårt förslag om Årsta holmar handlade ftramförallt om att vi vill bygga en gångbro till holmarna så att vi alla kan ta oss dit och njuta av dem. Om det sedan blir strandbad och café eller annan form av restaurang är sekundärt.

Hämtat från utfrågning dagen före valet 2010.


Vi blir alltfler som uttrycker stöd för att bevara de unika Årsta holmar. Det vore förödande sorgligt om näktergal, bäver och unik växtlighet byts ut mot horder av besökare - och kanske strandbad och nattklubb, även om det senare är "sekundärt".

Visa ditt stöd för Årsta holmar du med. Besök stödsidan på Facebook och klicka Gilla.
Tack på förhand!

lördag 27 oktober 2012

Frost, snöfall - och ett värmande "vårtecken"Frostnupna nätter har vi redan haft några stycken här i Upplands Väsby, och häromnatten föll den första lätta snön. Från pendeltågsfönstret såg jag igår morse att Solna till och med hade ett tunt snötäcke kvar.
Och inatt går vi över till vintertid - egentligen "normaltid" som man gärna påpekar i sammanhanget.


Med tanke på detta så var det glädjande att vid dagens promenad hitta en vackert skinande maskros. Det värmer en miljöpartistisk själ.


Moderat ordförande som gör för mycket? Eller inget alls?

Sedan någon månad tillbaka har det varit en del rabalder kring den numera f.d. ordföranden i produktionsstyrelsen i Upplands Väsby. Produktionsstyrelsen är den kommunala nämnd som ansvarar för utförandet av välfärdstjänster som skola och äldreomsorg i "egen regi", dvs där Väsby Välfärd är utförare.

Som jag nämnt tidigare så tycker jag att den avgångne ordföranden på ett positivt sätt har uppvisat höga ambitioner när det gäller framförallt att lyfta skolresultaten i vår kommun. Han har också hanterat mötena på ett föredömligt sätt, även när det har stormat en del, som när han tillsammans med övriga borgerliga majoriteten drev igenom beslutet om att skrota den kommunala hemtjänstens dagverksamhet. Däremot så har vi emellanåt, av naturliga skäl, haft helt olika ståndpunkt i viktiga frågor (t ex hemtjänsten...).

Hursomhelst så kom beskedet om ordförandens avgång ganska abrupt efter sommaruppehållet. Det har också debatterats en hel del om det märkliga "avgångsvederlag" han fått, motsvarande 4 månaders kommunalrådsarvode - totalt drygt 200 000 kr av våra skattemedel. Detta med tanke på att han enligt uppgift har gått direkt till nytt jobb inom Moderaternas organisation. Se t ex sid 8 i veckans nummer av lokalbladet Vi i Väsby.

Den senaste veckan har slöjan dragits undan och det tycks nu stå utom allt tvivel att den förre ordföranden, tillika ganska nyblivna kommunalrådet, helt enkelt fått sparken. Om jag uppfattat rätt så grundar det sig, inte i misskötsel på något sätt, utan snarare att han varit alltför pådrivande i förändringsarbetet inom skolan, utan att det hunnit förankras i tillräcklig grad.

Från oppositionens sida ifrågasätter vi naturligtvis det riktiga i att kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, helt på eget bevåg sluter en överenskommelse om avgångsvederlag (=fallskärm?) på detta sätt när man avsätter ett förtroendevalt kommunalråd.

Detta är en märklig soppa på flera sätt, där sista ordet inte är sagt ännu.

Eftersom Moderaterna är ett av de två största politiska partierna i vårt land så är det intressant att observera hur man hanterar medarbetare och förtroendevalda inom den egna organisationen. Ett nyligen avhandlat exempel rör censuren av en, uppenbarligen alltför frispråkig moderat bloggare: Efterlysning: Marias blogg!? Moderaterna och yttrandefriheten

Apropå moderata ordförandeposter och yttrandefrihet så kan jag inte låta bli att kort reflektera över mina erfarenheter från landstingsstyrelsens forskningsberedning där jag sitter som Miljöpartiets representant. Denna viktiga beredning, som ska lägga grunden för beslut rörande forskning, utveckling och utbildning vilket i sin tur ska leda till bästa möjliga hälso- och sjukvård, har en mycket erfaren och skicklig ordförande i Stig Nyman (KD). Andre vice ordförande i beredningen är Anders Lönnberg (S), även han med stor erfarenhet och kunskap inom detta område.

Och just med anledning av detta så blir det så extremt tydligt att forskningsberedningens 1:e (!) vice ordförande (en moderat landstingspolitiker), dvs den som skulle behöva ta ordförandeklubban om Stig Nyman får förhinder, är så extremt passiv i detta sammanhang. Under de nu två åren som jag suttit i beredningen så kan jag inte påminna mig ett enda tillfälle då denna 1:e vice ordförande har yttrat ett endaste ord under mötet. Varför innehar man då ett sådant uppdrag, om man uppenbarligen saknar intresse för området? Det övergår mitt förstånd. Och samtidigt tycker jag nästan lite synd om personen ifråga.

Nåväl, jämfört med inledningen av detta blogginlägg så är alltså detta ett helt motsatt exempel, dvs en ordförande (1:e vice) som förefaller göra närmast ingenting i sitt förtroendeuppdrag, åtminstone att döma av (den bristande) aktiviteten vid de senaste årens möten.
Men vad vet jag? Det sker kanske massor bakom kulisserna, och Moderaterna tycks ju ha en bakomliggande strategi i allt som sker - ytterst formulerad av Herr Spinndoktor Schlingmann!?  ;-)
tisdag 23 oktober 2012

Många utförsäkrade med ME/CFS? Räknas som sysselsatta!?

I bilen, på väg till infartsparkeringen i Upplands Väsby, så lyssnade jag imorse på ett intressant inslag om utförsäkrade. Det förefaller som att människor som först deltidsarbetat och varit deltidssjukskrivna, och därefter har utförsäkrats, har i statistiken plötsligt räknats som fullt arbetande. Detta trots att de inte gått upp i arbetstid, utan istället tvingas leva på betydligt mindre inkomst än före utförsäkringen. Många av dessa människor är beroende av anhörigas generositet för att överhuvudtaget klara sig.

Intressant i sammanhanget är att förvånansvärt många av dem som beskriver detta problem tycks vara kvinnor som drabbats av myalgisk encefalomyelit (ME; ibland med det egentligen felaktiga tillägget Chronic Fatigue Syndrome, CFS).

Ovanstående ger enligt min mening en klar antydan att ME är ett stort och kanske successivt ökande samhällsproblem, som orsakar oerhört mycket lidande för de drabbade men också för deras familjer. Sjukdomen ME orsakar också stora ekonomiska kostnader för samhället. Med andra ord, behovet är stort att komma framåt i forskning och utveckling rörande diagnostik och behandling av ME.

måndag 22 oktober 2012

Även en blind höna - Expressen om marknadsdyrkan

Jag ber seriöst arbetande journalister om ursäkt men jag kunde inte låta bli den lite nedlåtande rubriken om en av våra kvällsblaskor. Man blir nämligen ibland positivt överraskad, t ex när Expressen publicerar en krönika med rubriken:
Högerns blinda marknadsdyrkan

Det är Expressens Anna Dahlberg som bl a skriver:
I stället för att föra en seriös debatt om vinster i välfärden ägnar sig borgerligheten åt att extremiststämpla meningsmotståndare. Det är beklämmande.

På annat ställe skriver hon:
Det är den svenska högern som har intagit en extrem hållning i vinstfrågan. Sverige har förvandlats till en experimentverkstad för välfärdstjänster. Inget annat land i världen - med undantag för Chile - tillåter vinstdrivande aktiebolag att etablera sig på skolans område med hjälp av skattepengar. Principen om att skolan ska vara icke vinstdriven är självklar till och med för de konservativa i Storbritannien. Få skulle anklaga dem för att vara smygsocialister.

Det är en bra och tänkvärd krönika som Anna Dahlberg skrivit. Intressant är att hon inte kan undvika att komma in på det som jag ser som själva kärnproblematiken, mer än frågan om vinster, dvs konkurrensutsättningen och det fria valets konsekvenser:

För en elev som har hamnat i en dålig skola eller en skröplig äldre som inte får sin blöja bytt kan det exempelvis vara svårt att byta utförare. Man kanske inte ens har förmågan att bevaka sina egna intressen.

Det är detta som riskerar att leda till en ökad segregering. Och det är precis det vi ser idag i den svenska skolan.
Anna Dahlberg menar att detta ska undvikas genom hårdare kontrollsystem. Det är gott tänkt, men jag blir alltmer övertygad om att vi bör undvika att hamna i alltmer rigorösa, omfattande och komplexa inspektions- och kontrollsystem, med inrättande av nya granskande myndigheter. Detta slår undan benen på den tillit och professionalitet som måste genomsyra all verksamhet i vård, skola och omsorg. Därutöver kan ett sådant kontrollbyråkratins monster sluka precis hur mycket resurser som helst. Det blir ett svart hål för skattepengar vilka hellre skulle gå till att hjälpa skolbarn, gamla och sjuka.söndag 21 oktober 2012

Oenighet om klimatstödet splittrar Alliansen

Tvärtemot både logik, behov och vad Sverige lovat så minskar alliansregeringen på klimatstödet till fattigare länder. Miljöminister Lena Ek (C) är med rätta förbannad, men samtidigt tämligen maktlös i frågan.

Hon hänvisar till biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som själv väljer att undvika frågan.
Under riksdagens frågestund häromdagen uttalade Miljöpartiets Valter Mutt följande berättigade kritik:

Regeringen avsätter inte en enda extra krona utöver biståndets 1 procent, utan flyttar bara om pengar inom biståndsramen. Sådan kreativ bokföring bygger inga nya skyddsvallar mot stigande havsnivåer. 

Sveriges borgerliga regering tycks ha släppt alla ambitioner att på något sätt ta ansvar för att driva på det viktiga arbetet med en omställning mot ett hållbart samhälle , lokalt såväl som globalt.
Det är lika sorgligt som generande!

Bevara Årsta holmar!

Nu har en Facebook-aktivitet startat för att bevara detta unika naturområde mitt i Stockholm Stad.
Dessutom har petitionssidan öppnats igen , där alla engagerade kan skriva på för att stoppa de vansinniga planerna på att bygga en bro över till holmarna.

Om en bro förverkligas så blir väl nästa steg en nattklubb och anlagd sandstrand, som tidigare föreslagits!?
Kan inte Ankersjö och Stureplans-centern nöja sig med vattenhålen runt betongsvampen?

fredag 19 oktober 2012

Debatten om vinster i välfärden är ointressant

Debatten om vinster i välfärden fortsätter bölja fram och tillbaka genom vårt avlånga land. Frågan är komplicerad och jag håller med dem som argumenterar för att en verksamhet måste gå med överskott om den inte ska gå i konkurs. Däremot är min grundinställning att överskottet ska återinvesteras i verksamheten när det rör sig om välfärd i form av vård, skola eller omsorg. Överskottet, som i detta fallet utgörs av skattemedel, ska inte delas ut till aktieägare eller hamna på ett bankkonto i ett skatteparadis.

Samtidigt vet jag att kommunerna ibland, genom beslut av oss politiker, kan täcka ett underskott i t ex äldreomsorgen med ett (tillfälligt) överskott från skolan. Är den typen av "vinstflyttning/vinstfördelning" OK? Det kan - och bör! - diskuteras men jag konstaterar bara här och nu att jag känner mig obekväm med ett sådant beslut, i synnerhet när skolbarnen behöver mer stöd.

Egentligen har jag två huvudsakliga ståndpunkter när det gäller debatten om vinster i välfärden:

1. Istället för att diskutera vinster i välfärden så föredrar jag att diskutera läckage, eller rent av missbruk, av skattemedel. Det anser jag oacceptabelt, oavsett om det rör sig om privat eller offentlig utförare. Våra skattekronor som går till vård, skola och omsorg ska inte gå till något annat. I detta fallet gör jag tydlig åtskillnad mellan att ta hand om människor och att t ex bygga en väg.

2. Egentligen så är "vinstdebatten" ganska ointressant. Jag är betydligt mer bekymrad över de negativa konsekvenser som kan bli resultatet av konkurrens i välfärden. Där baserar jag min oro på den utveckling som skolan visar upp, med ett system där det alltid finns förlorare, dvs någon som sitter med Svarte Petter och inte klarar av att utnyttja valfrihetssystemet på ett optimalt sätt. Det stora problemet är att dessa förlorare tycks bli allt fler. Det avspeglas i den generella nedgång i resultat som svensk skola uppvisar. Med andra ord så blir den svenska skolan alltmer segregerad och ojämlik, tvärtemot Skollagens löfte om lika utbildning för alla barn. Dessutom blir den allt sämre i internationell jämförelse. Den som vägrar se det har antingen överdrivet ideologiska skygglappar, eller saknar några knivar i lådan...

En oerhört viktig fråga för framtiden är om man kan ana samma mönster i andra delar av välfärden, dvs i vården och/eller omsorgen? Där behövs det definitivt mer forskning vilket påtalades i den numera berömda SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser. När det gäller äldreomsorg så har det framförts i forskning att "Många äldre har inte själva förmåga att välja sin omsorg". Egentligen inte så överraskande kan jag tycka.

Jag har gett mig in i politiken för att jag vill kämpa för en jämlik och likvärdig vård, skola och omsorg,och det utifrån en grön politisk plattform. Det är nämligen bara så vi når en långsiktigt hållbar välfärd.

onsdag 17 oktober 2012

Socialministern ger upp meddelarfriheten i vården

På SvD Brännpunkt idag så går socialminister Göran Hägglund (KD) ut med att
Vården behöver en etisk plattform

Där skriver han bl a följande:
Offentlighetsprincipen är ett fundament i svensk skattefinansierad verksamhet; meddelarfriheten är en viktig del av vår demokratiska tradition. Plattformen kan innebära att man frivilligt ansluter sig till meddelarfriheten. Den skulle i så fall gälla även privata vård- och omsorgsgivare med offentlig finansiering.

Till saken hör att den regering som Göran Hägglund ingår i, har lovat en utredning om hur man skulle kunna införa lagstiftad meddelarfrihet även för anställda hos privata utförare. Därigenom skulle de anställda, på samma sätt som offentligt anställda inom vård, skola och omsorg, ha lagstadgad rätt att slå larm om missförhållanden i verksamhet.

Men som sagt,Göran Hägglund har uppenbarligen gett upp om detta och hoppas - ganska naivt, i mina ögon - att alla tusentals privata utförare inom vård och omsorg ska skriva på en "etisk plattform" där ett icke bindande löfte om meddelarfrihet ska ingå.

Det enda man kan säga om detta är att det är sorgligt, patetiskt och mycket avslöjande vad gäller regeringens politik i denna fråga!

tisdag 16 oktober 2012

Om fotbollsmirakel och politik

Jag har bara "skogs-TV", dvs i princip Ettan, Tvåan och Fyran. En kväll som denna är det följaktligen mycket irriterande att en VM-kvalmatch mellan Sverige och Tyskland spelas på en relativt smal kanal som Femman...
Å andra sidan, när jag på TV-nyheterna och Sporten fick höra att Tyskland hade lekstuga med Sverige och så småningom gått upp till 4-0 så kände jag mig ganska nöjd med att inte ha slösat bort kvällen på att se matchen. Dessutom passade jag på att förutspå Erik Hamréns snara avgång som förbundskapten.

Strax efter fick jag av hustrun höra att det enligt nyheter på webben plötsligt stod 4-3 (?)
När jag själv letar upp senaste nytt på webben så får jag ta del av ett mirakel:

I Berlin har de svenska hjältarna på ett fullkomligt mirakulöst sätt gjort en upphämtning mot världstvåan Tyskland, från 0-4 till 4-4!!!

Fantastiskt! Och inspirerande! Helt enkelt en påminnelse om att man ALDRIG ska ge upp hur hopplöst det än ser ut. Detta oavsett om det är 4-målsunderläge mot Tyskland, eller klimatförändringar, eller fragmenterad och alltmer ojämlik välfärd.


"Vill du ha en gångbro till Årsta holmar?"

Södermalmsnytt ställer frågan och får bara nekande svar, dvs det tycks inte vara så många fler än miljöborgarrådet (?) Per Ankersjö som vill ha en bro till de unika Årsta holmar!?

Riksdagsmotion som kan rädda liv

Lena Asplund (M), biomedicinsk analytiker och riksdagsledamot, har lagt en bra motion om behovet att se över kvalitetssäkringen av laboratoriemedicinska patientnära analyser (PNA), med huvudfokus på självtester. Detta ligger i linje med Equalis viktiga arbete - och kan faktiskt rädda liv!

Motionen avslutas:
Det är viktigt att komma ihåg att utbudet av självtester i mångt och mycket är en del av en positiv utveckling som underlättar tillvaron för många vårdtagare. Samtidigt är det viktigt att inte tumma på kvaliteten inom ett så viktigt område som folkhälsan. Det som här efterlyses är inget förbud mot självtester, men en översyn och kontroll som gör att tester kan kvalitetssäkras, sjukdomar följs upp och medicineras på ett riktigt sätt så att människors hälsa inte äventyras.

För att åstadkomma detta bör regeringen överväga att se över huruvida det är möjligt att säkerhetsställa att:

  • PNA-verksamhet ingår i ett kvalitetssystem och ha samma krav på kvalitet som de analyser som utförs på ett kliniskt laboratorium
  • PNA-verksamhet bedrivs i samverkan med ett ackrediterat/kvalitetssäkrat kliniskt laboratorium
  • PNA-verksamhet är knuten till ett externt kvalitetskontroll program
  • Alla som utför PNA har god kunskap i allt som påverkar analysen och dess resultat före, under och efter utförandet

MP+Alliansen=sant?

Idag offentliggörs i Dagens Nyheters Stockholmsbilaga en överenskommelse mellan Miljöpartiet och Alliansen i Stockholms Läns Landsting om hur Vårdval Stockholm ska utvecklas och stärkas på ett sätt som förhoppningsvis också bidrar till en jämlik vård.
Avtal tryggar fritt vårdval

Med mindre än 2 år till nästa val, och med flera av Allianspartierna på den procentuella marginalen så kan det vara bra att på detta sätt peka på möjligheter till framtida samarbete.

Eftersom Miljöpartiet för en politik utanför den traditionella vänster-högerskalan så är det genomslaget i vår egen politik, främst i hållbarhetsfrågor, som är avgörande för valet av samarbetspartner.

Men, och det ska man inte sticka under stol med, det är också en politik som kan vara en svår balansgång.

söndag 14 oktober 2012

Om Nobelpris och choklad

Senaste veckan har årets nobelpristagare annonserats, några av dem lågoddsare, andra mer överraskande.
Här och nu tänkte jag bara lyfta fram det faktum att man funnit ett tydligt samband mellan chokladkonsumtion i ett land, och hur många Nobelpris landet tilldelats. Med andra ord, ju mer choklad en befolkning sätter i sig, desto fler Nobelpris! Sverige är faktiskt lite av undantaget som bekräftar regeln. Se t ex grafen på denna sida:
Strong correlation between chocolate consumption and Nobel Prize winners in 23 countries.

Så, ta en chokladbit för all del!

Stockholm Students for Sustainability

I Högskolelagens §5 står bl a följande:
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Där står också:
I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.
Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.


Tyvärr så finns bland många kollegor ett visst motstånd mot detta uppdrag, exempelvis exponerat i ett inlägg i tidningen Universitetsläraren för något år sedan: När vi är ensamma fortsätter vi strunta i paragraf 5.
Eftersom jag är glad över hur paragraf 5 är formulerad och ser ovanstående kursiverade meningar som de viktigaste instruktionerna till högskolorna och till oss forskare och lärare så valde jag att replikera på det raljanta inlägget från professorn i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad:
Förvånansvärt omogen inställning till paragraf 5

Som sagt, denne professor är inte ensam om att vara kritisk till de "pålagor" som kommer nedsinglande från regering och riksdag. Dessutom kan jag hålla med om att akademin ska värna sin frihet gentemot den politiska makten, men den balansgången är komplicerad.
Halmstadsprofessorn lyfter viktiga frågor i en presentation som finns på webben (Hur bör man förhålla sig till högskolelagen §5?), men jag anar att vår syn på svaret skiljer sig en aning. Detta blir nämligen ytterligare ett exempel på den eviga kampen mellan total frihet å en sidan, och total reglering å andra sidan, där vi i olika avseenden rör oss fram och tillbaka någonstans utefter skalan - pendeln svänger.

Hursomhelst, ovanstående tänkte jag mig som en introduktion till det öppna nätverk för studenter som nu har bildats, Stockholm Students for Sustainability. Studenterna på våra lärosäten är ju nämligen en viktig resurs att ta vara på och deras kunskap och engagemang kan definitivt bidra till att driva t ex hållbarhetsfrågorna framåt. Det tycker jag exempelvis att visionen formulerad av Power Shift visar tydligt.

Därför är det med stor tillförsikt som jag nu ser hur nätverket Stockholm Students for Sustainability växer praktiskt taget dag för dag, i dagsläget med representation från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Södertörns Högskola, Beckmans Designhögskola m fl.

Jag hoppas och tror att Stockholm Students for Sustainability ska kunna bli en kraft som stärker samverkan över lärosätenas gränser för att gemensamt och nytänkande ta itu med livsviktiga utmaningar för framtiden.


fredag 12 oktober 2012

Stockholms-centern sänker Årsta holmar?

Det är svårt att avgöra vad som är mest förvånande; Att ett centerpartistiskt miljöborgarråd har tvångstankar om att bygga en bro till Årsta holmar (efter att tidigare ha föreslagit nattklubb där)? Eller att miljöborgarrådet har lyckats lura med sig hela Stockholms-Alliansen på detta upptåg?

I Alliansens budgetförslag för 2013 finns nämligen inskrivet att en gångbro ska anläggas till Årsta holmar. Därigenom kör man över de egna tjänstemännen som gjort en grundlig utredning där man tydligt avråder från detta:


Förvaltningens slutsatser
Årsta holmars unika miljö med sina stora naturvärden har hittills kunnat bevaras tack vare det begränsade besökstrycket. En fast förbindelse mellan Årsta holmar och Södermalm ger förvisso en ökad tillgänglighet men riskerar samtidigt att på ett avgörande sätt äventyra holmarnas stora ekologiska värden. Södermalms parker är populära att besöka, inte endast av södermalmsborna, utan även av folk från övriga staden och Storstockholm. Detta är mycket positivt men tyvärr också förenat med stor nedskräpning och stort slitage. En fast förbindelse med Årsta holmar skulle med mycket stor sannolikhet innebära ett stort besökstryck på holmarna, med ovan nämnda konsekvenser, och att krav ställs på samma tillgänglighet som i övriga parkområden inom stadsdelsområdet. 
Utifrån de stora värden Årsta holmar har, både ur ett ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv, är det således förvaltningens bestämda uppfattning att en fast förbindelse mellan Årsta holmar och Södermalm inte är önskvärd. För att bevara Årsta holmars biodiversitet (mångfald) samt värdefulla biologiska värden som gungfly, stränder, våtmarker och kulturlandskap för framtiden behöver öns ostördhet upprätthållas och de olika miljöerna vårdas varsamt. 


Årsta holmar utgör alltså en fullkomligt unik naturmiljö mitt i Stockholm, men om vi människor får fri tillgång till de relativt små holmarna mitt i Årstaviken, så kommer dessa oundvikligen påverkas på ett negativt sätt.

Både växter och vilda djur skulle hotas, och det i en värld där den biologiska mångfalden redan minskar i en alarmerande takt. Eller för att uttrycka det tydligare: Mänskligheten bidrar idag till en utrotning av annat levande, växter såväl som djur, med en hastighet som är minst 100 gånger snabbare än vad som kan anses vara normal, naturlig utrotningstakt. Och det vill Per Ankersjö från den "gröna" centern bidra ytterligare till!?
Ofattbart! Och mycket oroväckande.

Om du inte har gjort det - skriv på petitionen mot en bro till Årsta holmar. Nu är det hög tid att ta ställning och visa handlingskraft.


söndag 7 oktober 2012

Miljöpartiet kräver stopp för bombningar i Vättern

Innan vi lämnade Kommun- och Landstingsdagarna i Linköping idag så antog vi, ca 600 miljöpartistiska kommun- och landstingspolitiker från hela landet, ett viktigt uttalande formulerat av Nils Hillerbrand, språkrör för Miljöpartiet i Östergötland:
Miljöpartiet kräver stopp för flyg- och skjutövningar över Vättern
(MP) kräver stopp för Vätternskjutning

Vättern är en dricksvattentäkt av betydelse för såväl människor som djur och växtlighet. Olämpligheten i att förorena sjön med stora mängder bly och flygfotogen borde vara lika kristallklar som Vätterns vatten. Men Försvarsmakten tycks strunta i såväl lämplighet som tillämplig lagstiftning och vill istället utöka dessa skjutningar och bombningar. Det motsätter sig alltså MP, och stöder därmed Aktion Rädda Vättern.
Må förståndet segra!


Politisk samverkan med respekt och engagemangNär jag skriver detta så avslutas just Kommun- och Landstingsdagarna i Linköping med ett plenumseminarium där flera exempel på lokal politisk "regeringssamverkan" med Miljöpartiet beskrivs.

Från Jämtlands läns landsting, Vänsterpartiet, från Hudiksvalls kommun, Moderaterna, från Södermanlands Läns Landsting, Folkpartiet, och från Norrköpings kommun, Socialdemokraterna.

I princip samtliga representanter från de andra partierna erkänner att MP är ett unikt demokratiskt parti där beslut och ståndpunkter måste förankras brett internt, utan toppstyrning.

En korrekt observation!


Jesusbussen och den segregerade skolanPå Kommun- och Landstingsdagarna i Linköping hamnade jag vid kvällens middag av en slump hos de lika trevliga som roliga MP-politikerna från Karlstad. Maria, Peter, Hanna och Ove lockade till många skratt, och detsamma gjorde den skånska magikern Malin som fångade 600 miljöpartisters fulla uppmärksamhet med rep- och korttrick. Skickligt!

Efter middagen blev det studentikos dans på Nationernas hus. Dagens quorn-spett och majsbiffar (inkl kvällens goda forell) kunde skakas ner till sprakande techno (?).
För att svalka mig tog jag sedan ett extra varv runt Stora torget innan jag återvände till hotellet. På torget stod en buss med röd-uniformerad personal. Röda korset!? Nej, det visade sig vara Jesusbussen som sannolikt fyller en funktion framåt småtimmarna då olyckligt överförfriskade studenter och ungdomar kan behöva vägledning och tröst. När jag tar ett snapshot av bussen så dånar från någon nattklubb i närheten Highway to hell...


När det gäller själva konferensen så deltog jag tidigare på dagen på ett seminarium om skolan. Ett av mina politiska uppdrag är ju som ledamot i Upplands Väsbys produktionsstyrelse, vilken ansvarar för bl a den kommunala skolverksamheten. Vid seminariet uttalades av en deltagare att en stor fråga som vi behöver diskutera är problemet med den ökade segregationen i skolan; det blir allt större skillnad mellan de barn som klarar sig bra i skolan och de barn som det går sämre för. Det är detta som avspeglas i att den svenska skolan halkar allt längre nedåt i internationella jämförelser. I en OECD-rapport beskrivs den svenska skolan av idag som den mest decentraliserade i världen (!) - och att Sverige samtidigt har sjunkit till medelmåttig nivå när det gäller skolresultat i matematik, naturvetenskap etc. Det förefaller alltså finnas ett olyckligt samband här.

Mats Pertoft som ledde skolseminariet höll med om och underströk själv att segregationen i skolan är den viktigaste frågan. Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att vi, när vi nu ses en massa kommunpolitiker för Miljöpartiet, inte kan ta tillfället i akt och diskutera detta problem på djupet. Vi skulle behöva problematisera hur det fria skolvalet och elevpeng, friskolor och vinstintressen påverkat den svenska skolan. Likaså hur lärarutbildningen och -yrket har urholkats successivt.

Det optimala är naturligtvis om Miljöpartiet kan hitta en modell, en vision, för hur det fria valet så långt som möjligt kan kombineras med en sammantaget högkvalitativ och samtidigt likvärdig skola. Men som sagt, då måste vi ges möjlighet att penetrera detta på djupet. När ges den möjligheten? Eller - måste den tas?

lördag 6 oktober 2012

MP:s KoL-dagar i Linköping


KOL är en förkortning för kronisk obstruktiv lungsjukdom, där det finns mycket kvar att göra rörande effektivare diagnostik och behandling. Men KoL i detta fallet syftar på Miljöpartiets Kommun- och Landstingsdagar som detta år hålls i Linköping. Tillsammans med 599 andra miljöpartistiska kommun- och landstingspolitiker deltar jag i seminarier och möten om hur vi ska bedriva politik för ett modernt och långsiktigt hållbart Sverige. Ett huvudtema i år är Öppna fler dörrar, för minskad segregation och ökad mångfald. på bilden ovan ses MP:s riksdagspolitiker Mehmet Kaplan samtala med Ibrahim från Somaliska föreningen i Forserum. Kanske det bästa inslaget idag!Som avslutningssession denna första konferensdag så fick vi nöjet att se och höra Alexandra Phillips från brittiska Green Party. Med energi, humor och engagemang beskrev Alexandra de framgångar som Green Party nått i England och Wales. Bland annat fick vi en intressant lektion i kampanjtekniken "door-knocking"!

Nu avslutas lördagen med middag och partaj, men inte alltför sent; Det är en konferensdag imorgon söndag också...


fredag 5 oktober 2012

Klimatförändring och nya virus i Sverige?

Sedan en tid så har Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) skärpt övervakningen av smittläget rörande Schmallenbergvirus. Detta eftersom denna infektion, som drabbar kor, får och getter, successivt har spridit sig norrut genom Europa. Idag meddelas att man för första gången hos svenska kor hittat antikroppar mot Schmallenbergvirus. Förekomst av antikroppar mot ett smittämne, t ex ett virus, utgör normalt ett indirekt bevis för att man infekterats eller åtminstone exponerats för smittämnet ifråga. Schmallenbergvirus sprids via svidknott och man kan nog se denna nyhet som ytterligare ett tecken på att klimatförändringar kommer påverka även oss här uppe i norr. Med största sannolikhet så kommer vi så småningom se "nya" smittsamma sjukdomar, inte bara hos våra djur utan även hos oss människor när medeltemperatur och nederbördsmängd stiger.

Personligen anser jag att försiktighetsprincipen bör råda och att vi ser detta som tydliga varningstecken och starka argument för att snarast driva på den omställning som krävs, bl a genom att beskatta koldioxidutsläpp på ett korrekt och rättvist sätt.

torsdag 4 oktober 2012

De ungas vision för framtiden - Power Shift


För någon vecka sedan deltog jag i Power Shift Sweden där ett par hundra engagerade och ansvarstagande ungdomar formulerade en vision för framtiden. Prioriterade frågor röstades fram som exempelvis en långsiktig och heltäckande koldioxidbeskattning, en skola med integrering av hållbar utveckling i teori och praktik, och ett välfärdsmått som grundar sig i socialt och ekologiskt välmående.

Visionen utgör de ungas konkreta budskap till dagens beslutsfattare om vad som snarast bör göras för att skapa ett hållbart samhälle.
Ta del av visionen och sprid den gärna:

Power Shift - Vår gemensamma visionInspiration från ditt apotek

Ja, den rubriken har ett reklamblad som jag fått i brevlådan idag. Avsändare är Apoteksgruppen som har ca 11% av apoteksmarknaden. Konkurrensen är tuff mellan de nya företagen på denna marknad - och det gäller att sälja produkter. Av de 12 sidorna i reklambladet så innehåller hälften reklam för skönhetsprodukter. Anti-ageing finns på åtminstone 4 av sidorna. Dessutom tipsas om att gå med i kundklubben och samla poäng, för återbäring men man kan också vara med i tävlingar och vinna "fantastiska priser". Därutöver är det så mycket vitaminer och hudkrämer på sidorna att man nästan halkar baklänges.

"Inspiration från ditt apotek"!? Hur vore det om apoteken satsade på att, istället för ovanstående trams, satsa på att ha mediciner i lager så att gamla och sjuka slipper jaga runt efter dessa?

Apoteken klarar inte leveranskraven
Varje månad går vi till minst tre apotek

Detta gäller naturligtvis fler aktörer än Apoteksgruppen...