söndag 16 maj 2010

Valmanifest - inkl Jämlik vård!


Sent igår kväll fastställdes så äntligen Miljöpartiets valmanifest och, som väntat, så fick jag igenom mitt yrkande om att vi ska verka inte bara för en jämställd vård, utan också för en jämlik vård. Behovet finns definitivt; Se t ex den senaste veckans inslag på temat i SvD.
Trots att Sverige är en rik demokrati där vi värnar människors lika värde så har vi en bit kvar innan vi har en god hälso- och sjukvård på lika villkor - en Hållbar vård - oavsett om man är man eller kvinna, oavsett vilket land man är född i, oavsett sexuell läggning. Det är en av de viktigaste sakerna som jag vill kämpa för som folkvald!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar