torsdag 26 juni 2014

700 döda och 1,5 miljarder kronor!?

Ja, så slår vårdskadorna varje år - bara i Stockholms län. Sjuhundra döda och minst 1,5 miljarder kronor i ökade vårdkostnader. Och med det i åtanke är det bekymmersamt att den moderatstyrda Alliansen skjuter ifrån sig ansvaret för patientsäkerheten. Man menar nämligen att ansvaret ska ligga på de enskilda vårdutförarna - som är tusentals! Vem ska då ha överblicken? Stockholms läns landsting är det enda i landet som struntar i att sammanställa en patientsäkerhetsberättelse. Det strider faktiskt mot patientsäkerhetslagen.

Från Miljöpartiets sida vill vi tvärtom tydliggöra det politiska ansvaret genom att sätta ett skarpt mål att minska vårdskadorna under den kommande mandatperioden, och samtidigt skapa förutsättningar för vårdpersonalen att uppnå detta. Det beskriver vi idag i ett inlägg på SvD Brännpunkt.

onsdag 25 juni 2014

Om skolan, yttrandefrihet och ansvar

Idag kom nya oroväckande signaler om att den svenska skolan befinner sig i en nedåtgående spiral:
Få lärare tycker att yrket har hög status. Närmare bestämt så tycker bara var tjugonde lärare att deras yrke har hög status. Det är förödande. Hur ska vi då kunna locka de bästa att utbilda våra barn för framtiden?

Som om inte detta vore nog, med skolans problem på nationell nivå, så har vi ju också vår beskärda del i min hemkommun Upplands Väsby. Omfattande förbättringsprojekt pågår visserligen och lärare och rektorer gör stora ansträngningar för att lyfta Väsbys skolresultat, vilket är nödvändigt. Men samtidigt så har den styrande Alliansen lyckats trassla till det rejält genom valhänt hantering av ett uppmärksammat avsked av den skolstrateg, som med sin unika kompetens skulle bidra just till att höja skolresultaten. Detta har jag beskrivit tidigare, bl a här och här.

Jag menar att beslutet att avskeda skolstrategen är ett allvarligt misstag på flera sätt. Skolstrategen var anställd av Väsby Välfärd som ansvarar för bl a kommunens egna skolor. Och eftersom jag, som Miljöpartiets representant, är ledamot av Styrelsen för Väsby Välfärd så känner jag till viss del ett personligt ansvar i det som hänt - och i den process i Arbetsdomstolen som vi har framför oss.
Av den anledningen väckte jag en fråga om detta vid senaste styrelsemötet häromveckan (se sista ärendet i protokollet), och jag yrkade på åtgärder för att försöka nå en förlikning samt minimera skadeeffekterna för kommunen och för Väsby Välfärd.

Ordföranden i styrelsen formulerade ett mot-yrkande enligt följande:
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas utan åtgärd eftersom frågan ligger utanför nämndens kompetensområde då kommunstyrelsen är enda anställningsmyndighet i Upplands Väsby kommun.

Utanför "nämndens kompetensområde"???
Som väntat blev jag nedröstad på samtliga punkter, men samtidigt kan jag inte låta bli att fundera över hur man resonerar rent logiskt när man säger nej till samtliga nedanstående yrkanden?

Min övertygelse är att vi inte löser några problem genom att smita undan ansvar och försöka sopa svårigheter under mattan. Tyvärr så finns nog anledning att återkomma i detta ärende...


Yrkanden vid styrelsesammanträde 2014-06-18:

1. Att Väsby välfärds ledning omgående får i uppdrag att se till att förhandling inleds med den avskedade i syfte att snarast möjligt nå en för båda parter acceptabel förlikning, samt att Väsby Välfärds chef snarast återkommer till styrelsen med besked om hur förhandlingarna avlöpt.

2. Att Väsby välfärds chef redogör vid kommande styrelsesammanträde för hur det säkerställs att anställda inom verksamheten kan känna sig trygga i den lagstadgade yttrandefrihet som de åtnjuter, samt vilka övriga insatser som gjorts för att minska de negativa effekterna av detta ärende. Det senare gäller såväl skolprojekten Alla i mål samt Ett lärande Väsby, men också utifrån ett vidare perspektiv med tanke på framtida rekryteringar mm. 

3. Att Väsby välfärds ledning inhämtar garantier från kommundirektören att de 
sammantagna kostnader som är förknippade med den arbetsrättsliga processen i detta ärende inte kommer belasta Väsby Välfärd. Detta eftersom det gång på gång framförs i ärendet att Väsby välfärd inte är personal-/anställningsmyndighet.

Om ME/CFS, efter London mm...

Jag har i ett tidigare inlägg gett en första rapportering från konferensen Invest in ME, dvs den internationella konferensen om sjukdomen ME/CFS som uppemot 8 000 människor lider av - bara i Stockholmsregionen.

I en av kommentarerna till det inlägget tipsades om att det nu finns en fullständig rapport tillgänglig, dock på engelska. Jag planerar dock att inom kort återkomma med mina egna reflektioner från konferensen.

I sammanhanget kan jag nämna att vi från Miljöpartiets sida nu har skickat svar på en enkät från patientorganisationen RME där vi beskriver hur MP ser på denna neuro-immunologiska sjukdom och vilka förbättringar vi vill införa rörande främst biomedicinsk diagnostik och behandling.

Avslutningsvis kan också nämnas att RME planerar ett internationellt seminarium den 12 november med fokus på ME hos barn och unga. Sannolikt ett mycket viktigt men eftersatt område. Bra initiativ! Till min förtjusning såg jag att bl a Dr Amolak Bansal från Storbritannien medverkar. Dr Bansal, som jag hann prata lite med i London, gav ett imponerande intryck i sitt tyvärr alltför korta anförande. Han borde ha fått mer talartid på Invest in ME, och jag hoppas att han får ordentligt med tid på seminariet den 12 november i Stockholm.


onsdag 18 juni 2014

HSN och Mälarkryssning


På tisdagens eftermiddag var det dags för sista sammanträdet med landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd före sommaruppehållet. Helene Öberg och jag la för Miljöpartiets del en skrivelse med frågor rörande ett märkligt upphandlingsärende och dess eventuella koppling till framtida tillgång på insulinpumpar för länets diabetespatienter. Jag får nog anledning att återkomma till detta.

Mötet avlöpte i ganska rask takt vilket gav oss alla gott om tid att sedan ta oss till Strömkajen för gemensam sommarkryssning under ledning av SL:s vd Anders Lindström.

Vi fick nöjet att åka med M/S Västan, byggd redan år 1900 men för bara något år sedan ombyggd till elhybrid-drift (!) med dieselmotorer som genererar el till den elmotor som driver propellern. Till min förtjusning fick jag möjlighet att besöka maskinrummet.

Trevligt var också val av rutt. Istället för traditionsenlig tur i skärgården så slussade vi via Skanstull och kryssade i Mälaren, genom Årstaviken, förbi Drottningholm, in i Riddarfjärden (se bilden ovan) och tillbaka samma väg.

Båtturen gav möjlighet till avspända samtal med politiker "från alla läger", liksom med några tjänstemän.

Jag har lagt en del bilder med kommentarer i Instagram som också nås härintill.

söndag 15 juni 2014

Invest in ME 2014 - Delrapport 1


För två veckor sedan var jag i London under ett dygn för att delta på Invest in ME, en internationell konferens om sjukdomen myalgisk encefalomyelit (ME), ibland med det missvisande tilläggsnamnet Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Det råder ingen tvekan om att det finns ett mycket stort kunskapsgap när det gäller denna sjukdom - därav bilden ovan, tagen från en tågperrong i London.

Det blev ett pressat tidsschema; Jag anlände London sent på Kristi Himmelsfärdsdagens kväll. Konferensen var nästa dag, en fredag, och jag flög hem redan fredag kväll för att återvända till Stockholm natten till lördag. Det var viktigt att hinna tillbaka till lördagen, eftersom jag på kvällen skulle fira in min 50-årsdag tillsammans med familj, grannar och vänner. Det fungerade, och jag njöt av en fantastisk sommarfest med nära och kära omkring mig, och ramlade i säng kl halv fyra på söndagsmorgonen, trött men lycklig.

Vad är då mina intryck från konferensen Invest in ME?
Egentligen var det inte så mycket nytt som framkom i forskarnas presentationer. Men istället stärktes den sammanlagda bilden av att ME är en sjukdom som alltmer karakteriseras av ett antal specifika biomarkörer. Därför känns det som att det kanske snart är dags att uppdatera kriterierna för fastställande av ME-diagnos. Jag återkommer till detta i ett senare inlägg.

Det som gjorde störst intryck på mig under konferensen var vittnesmålen från, och samtalen med, de anhöriga till ME-sjuka. Jag har tidigare skrivit om den sorgsne pappan till Rosalind som tröttnat på sondmatningen och det illamående den orsakar henne, så att hon helt sonika dragit ut sondslangen. Det skedde en måndag, och pappan berättade detta för oss på fredagen. Under dagarna däremellan hade Rosalind inte fått i sig någon näring överhuvudtaget och pappan var naturligtvis både ledsen och oroad. Han frågade oss övriga om det var någon i salongen som hade förslag på hur man kunde minska illamåendet vid sondmatning.
Jag pratade lite med honom efteråt, en engelsk gentleman med oerhört sorgsna ögon omringade av mörka ringar. Det kändes plågsamt futtigt att inte kunna hjälpa mer än att uttala orden:
”Jag hoppas att din dotter mår bättre snart.”

Ärligt talat så vet jag i nuläget inte om Rosalind lever längre. Jag hoppas innerligt det, och att hon nu klarar näringsintaget bättre.

Under lunchen talade jag med fler anhöriga; två pappor resp en make. De beskrev samtliga en snarlik historik med plötslig sjukdom som förvärrats och blivit till ett kroniskt tillstånd av framförallt extrem trötthet och överkänslighet mot ljus och ljud. Och en tillvaro som kan liknas vid att leva (?) i en isoleringscell.

I slutet av konferensen så slog det mig att Invest in ME är en konferens lika mycket för de drabbade patienterna och deras anhöriga, som för forskarna och vårdprofessionerna. Lika viktigt som det är att ha med patientperspektivet och -inflytandet, lika svårt tycks det vara att på riktigt inkludera det. Min upplevelse, efter att ha deltagit två gånger på Invest in ME, är att man där verkligen anstränger sig att få de närmast berörda att känna sig välkomna, sedda och lyssnade på.
Det är något vi kan lära oss av inför framtida konferenser om vård och medicin, inte minst här hemma i Sverige och i Stockholm.

På konferensen träffade jag återigen professor Jonas Blomberg, virusforskare vid Uppsala universitet - och en gång i tiden min opponent när jag disputerade. Jonas halkade in på ME-området genom sin forskning rörande XMRV. Det visade sig vara ett slags återvändsgränd, men Jonas fortsatte kartlägga vilka infektioner som kunde vara kopplade till ME. Ett huvudfynd från dessa ansträngningar är att ME-sjuka i högre grad tycks ha antikroppar riktade mot HSP60, ett protein som finns hos bakterier men också i våra egna celler, närmare bestämt i våra mitokondrier. Eftersom mitokondrierna är våra syreberoende "energifabriker" så är det en intressant  hypotes som Jonas Blomberg framför att autoantikroppar som binder till mitokondriernas HSP60 teoretiskt sätt skulle kunna förklara den extrema trötthet (energibrist) som är så typisk för de ME-sjuka. Jonas nämner också en peptid (en kortare del av proteinkedjan), G20c, som en ev tänkbar biomarkör för ME. Som sagt, jag återkommer till en diskussion om tänkbara biomarkörer i ett senare blogginlägg.

Denna rapport får räcka i nuläget. Den kommande veckan innehåller en hel del aktiviteter som kräver förberedelse, ända fram till midsommarafton! Imorgon ska jag besöka Mälardalens högskola igen för att planera en omsorgskonferens i höst. På tisdag är det sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden, och nästan till min förvåning så har det dykit upp ett antal intressanta saker till dess. Och på onsdag kväll är det dags för möte i Styrelsen för Väsby Välfärd som under våren kommit att präglas alltmer av det lika sorgliga som märkliga uppsägningsärendet av kommunens duktiga skolstrateg.

Och därutöver en del annat jobb på Karolinska Institutet, bl a uppföljning av det massmejl med erbjudande om en ny webbutbildning som jag skickade för en dryg vecka sedan till närmare 5 000 studenter på de olika programmen...

Men som sagt, jag återkommer snarast möjligt med mer intryck från föreläsningarna på Invest in ME.


Förbifart Stockholm - en dinosaurie?

Ja, Dagens Nyheters kloke krönikör och bloggare Viktor Barth-Kron har gjort en noggrann historisk analys och uppmanar, med stöd i sakliga skäl: Låt dinosaurien vila i frid!

Jag instämmer.
För mer fakta om Förbifarten, se

onsdag 4 juni 2014

Nytt sjukhus orsakar spricka i Alliansen?

Igår blev många av oss överraskade av nyheten om att ett helt nytt sjukhus ska byggas i Barkarby, Järfälla. Kostnad närmare 1 miljard kronor. På bild ett leende moderat kommunalråd och ett leende moderat landstingsråd. Frågan är dock om denna kostnad ryms just nu bland alla övriga investeringar som redan är beslutade, eller om det snarare handlar om valfläsk?

Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S) erkände för Svenska Dagbladet att detta var en total nyhet för oppositionen. Intressant är att det strax efter framkom att det var en total nyhet även för allianskollegorna i FP, KD och C vilket också finns beskrivet i SVD under rubriken Alliansbråk om nytt sjukhus.

Intressant. Håller Alliansen på att krackelera redan före valet i september?

tisdag 3 juni 2014

Sol-laddare till Väsbys elbilar


Igår var det högtidlig invigning av en ny laddstolpe i centrala Upplands Väsby, och det fina med denna är att den laddas av solen. Eventuellt överskott går in i allmänna elnätet och kan sedan "hämtas hem" för laddning även när solen inte skiner. Dessutom så är denna typ av laddstation ganska mobil, dvs den kan flyttas.

För mer information så kan man titta på kommunens hemsida.

I samband med detta evenemang så var det också en ceremoni med undertecknande av några nya byggföretag som ska bygga nya bostäder i Väsby Centrum. Totalt beräknas det bli drygt 1000 lägenheter ytterligare i direkta närområdet.


Efter evenemanget, i strålande solsken dagen till ära, så var det bara att glida hemåt i elbilen för att ta itu med alla studentrapporter som jag skulle examinera dagen därpå (=idag). Det gick bra för studenterna!