lördag 30 april 2011

Väsby ger järnet för skolan - Nytt gymnasium rostar redan!


Väsby Nya Gymnasium tar form ett stenkast från pendeltåget i Väsby centrum. Ytterväggarna utgörs av färgade glasplattor. Utanpå dessa monteras sedan - rostiga järnplattor!?
Jag förstår ingenting, men det är säkert modernt. Nåväl, det viktiga är väl att det vår väsby-satsning får huvudsakligen "inre skönhet" så det blir en av landets bästa gymnasieskolor!

torsdag 28 april 2011

Framtidens sjukvård i Stockholm

Nu har slutliga rapporten Framtidsplan för hälso- och sjukvården publicerats, med hänsyn tagen till remissvar som inkommit. Eftersom jag ikväll varit på medlemsmöte (MP) så har jag bara hunnit ögna igenom den nästan 80-sidiga rapporten samt därtill hörande TJUT (tjänsteutlåtande).

Noterbart är:
"NKS ska utgöra en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Implementeringen av NKS ska ske av styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset."

I övrigt påtalas bl a den viktiga bemanningsfrågan där det gäller att trygga återväxten av kvalificerad personal. Samtidigt nämns tydligt att all nuvarande personal på Karolinska Solna inte kommer kunna vara kvar på NKS.

Betydelsen av utvecklad FoUU (dvs forskning, utveckling och utbildning) framhålls också.

Eftersom klockan nu närmar sig midnatt och jag och CKU-kollegorna ska ge en dragning inför delar av KI:s Utbildningsstyrelse samt programdirektorerna imorgon fm så är det nog dags att natta sig snart. Jag får sannolikt anledning att återkomma till "Framtidens sjukvård".

onsdag 27 april 2011

Tillbaka igen!Första inlägget på två veckor!?
Lite pinsamt men försök till förklaring kommer nedan.
Hursomhelst, nu är jag tillbaka, på bloggen - och i Sverige!
Som sagt, möte med landstingets forskningsberedning förra torsdagen (14/4).
Sten Lindahl, FoUU-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset, redogjorde för strategier kring kliniska prövningar och presenterade ett framtidsförslag som han inte hade förankrat någonstans tidigare. Vi kanske får anledning att återkomma till det.

I övrigt så hade jag inkommit med ett yttrande från MP rörande revisionsrapporten om brister i styrning och uppföljning av FoUU. Bör finnas inom kort på SLL-webben. Jag ska försöka länka härifrån.
Jag bad också, dels om att det s.k. forskningsbokslutet (själva modellen) skulle presenteras vid ett kommande möte. Likaså att vi borde ta upp revisorernas synpunkter på laboratoriemedicinen i länet, ur ett FoUU-perspektiv. Också ett ämne att återkomma till.

Dagen därpå, den 15 april var det Biomedical Laboratory Science Day, dvs den internationella dagen för världens alla biomedicinska analytiker. Uppmärksammades naturligtvis av mitt biomedicinsk analytikerprogram på Karolinska Institutet samt av ett flertal yrkesverksamma från olika laboratorier på Karolinska i Huddinge (kanske även i Solna - och annorstädes?).

Helgen (den förra alltså) försvann i ett töcken av hemmasysslor samt slutliga revideringen av en utbildningsplan mm.

Måndagen före påsk innebar lite jobb och ett möte men sedan gjorde vi slag i saken, M och jag. Lite vilda och galna: Vi drog ner till Frankrike och Normandie över påskhelgen.
Som mest 28 grader varmt vid Atlantens kust. Magnolia, blåregn (?) och kamelia blommade för fullt - för att inte tala om maskrosorna.
En fantastisk påskvecka då skolfranskan fick dammas av lite grann:
Bon jour, je m'appelle Michel. Un plateau d'huîtres et d'escargot, s'il vous plait. L'addition s'il vous plait! Merci beaucoup.

Bilderna i detta inlägg är från Normandie-resan:

Åter till Sverige och Stockholm på kvällen annandag påsk, helt slutkörd. Läggdags före kl 22. Otroligt för att vara jag...

på tisdagen åter på jobbet och träffade kollegor som också hade haft en härlig påskhelg, men inte riktigt på samma sätt tror jag ;-)

Tisdagskvällen avslutades med möte i Produktionsstyrelsen hemma i Upplands Väsby där bl a yttrande skulle avges om förslag till långsiktig budget för vård, skola och omsorg. Jag bad att få till protokollet att MP inte skulle delta i beslutet eftersom vi har ett åtminstone delvis annat synsätt både på förutsättningar och verksamhet.

Annars är en hel del positivt på gång i t ex kommunens skolverksamhet och vi fick en inspirerande dragning av en av rektorerna som tydligt förklarade sina ambitioner med skolorna och skolresultaten. Sympatiskt! Samtidigt tufft att uppnå. Ja faktiskt svårt nog bara att jämföra idag, med alla dessa olika aktörer på den s.k. skolmarknaden - där faktiskt eleverna benämns som kunder (?). Ridå.

onsdag 13 april 2011

Imorgon - Forskningsberedningen

Imorgon torsdag är det dags för mitt tredje möte i landstingsstyrelsens forskningsberedning. Förra gången blev det inställt med ganska kort varsel; "Brist på punkter" (!?)

Nåväl, denna gång är det fullmatad agenda, bl a:

- Karolinska Universitetssjukhusets FoUU-direktör informerar om kliniska prövningar
(Ständiga problem med detta?)

- Slutrapporten ”Framtidens hälso- och sjukvård
(Allt hänger på Nya Karolinska Solna?)

- Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 16/2010 – FoUU-verksamheten inom SLL
(Dålig styrning och uppföljning av FoUU!* Men väldigt "mono-professionell" rapport = läkare)
Å miljöpartiets vägnar lägger jag ett förslag till beslut: att skriftliga rutiner utarbetas för förvaltningens styrning och uppföljning av FoUU-medel. Viktigt härvidlag är att dessa rutiner omfattar samtliga delar i FoUU, d.v.s. såväl Forskning och Utveckling som Utbildning.
Borde ingen kunna invända mot, eller?

- Personaldirektören informerar om kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård och handlingsplan utifrån FoUU-strategin
(Största utmaningen framöver?)

- Budgetarbete för 2012 m m
(Hela landstingets budetarbete tidigarelagt fr o m detta år; Tillsammans med KI har SLL en FoUU-budget på ca 3 miljarder kr; Hur används pengarna på bästa sätt?)


*Ytterligare utdrag ur mitt förslag till beslut, med anledning av Alliansens påbörjade strategi att krympa revisionen:
Landstingsrevisionen har vid många tillfällen tidigare uppmärksammat brister i rutiner för kontroll och uppföljning inom landstingets verksamheter. Detta är ytterligare ett exempel på hur viktigt det är att ha en fungerande revision. De nedskärningar som är planerade inom revisionen kommer att innebära stora risker att landstingets bristfälliga rutiner för uppföljning fortsättningsvis inte uppmärksammas.

lördag 9 april 2011

Ge hundra - för Dawit Isaak!


Jag läste att Riksbanken beslutat vilka kända svenskar som ska pryda de nya sedlarna. Astrid Lindgren (20 kr), Evert Taube (50), Greta Garbo (100), Ingmar Bergman (200), Birgit Nilsson (500) och Dag Hammarskjöld (1000).
Kultur är viktigt, föda för själen. Men livet består av annat också. Därför är det märkligt att Riksbanken valt fem kulturkändisar.
Förvisso bra namn allihop, men ändå tidstypiskt opportunistiskt och en aning ytligt.
Var finns vetenskapen!? T ex Alfred Nobel, Gustaf Dahlén, Lars Magnus Ericsson, Anders Celsius, Jöns Jacob Berzelius.

Eller starka kvinnor som valt sin egen väg för det de trott på:
Fredrika Bremer, Drottning Kristina.

Nåväl, ett huvudkriterium för val av personer till sedlarna var att de är döda (som samtliga namn ovan).

Jag vill passa på att slå ett slag för den fängslade Dawit Isaak. Svensk och EU-medborgare som nu suttit fängslad i Eritrea i 3485 dagar. Med andra ord så närmar det sig 10 år - ett decennium!

Orättfärdigt fängslad för att han kämpade för yttrandefriheten. Den tysta diplomatin fungerar uppenbarligen inte. Sverige borde nog, med EU:s hjälp, anta en mer offensiv strategi. Dawit Isaak lever förhoppningsvis fortfarande. Men om inte Sverige och UD får något att hända snart så är risken stor att även Dawit Isaak uppfyller kriteriet för att hamna på en av våra sedlar. Egentligen borde han finnas där redan idag, som en daglig påminnelse om vikten av att stå upp mot förtrycket som tyvärr fortfarande frodas på många håll i världen.

Studenter räddar patienter

Ett av mina uppdrag på Karolinska Institutet (KI) är ju att vara övergripande koordinator för all klinisk utbildning, för blivande sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, psykologer, biomedicinska analytiker m fl. Målet är att vi för våra utbildningar på KI och på de enskilda högskolorna (Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola samt Sophiahemmet Högskola) ska ha tillräckligt med VFU-platser - och att de ska vara av god kvalitet. En riktig utmaning kan jag lova!

Klinisk utbildning (eller verksamhetsförlagd utbildning, VFU) är det som tidigare kallades "praktik", dvs där studenten ska få tillämpa och utveckla sina kunskaper och färdigheter "ute i verkligheten".

I tidningen läste jag igår att Stockholms Stad säger upp avtalet med Attendo Care rörande det hårt kritiserade äldreboendet Vintertullen. Det är ett tjugotal sjuksköterskestudenter från Ersta Sköndal Högskola som, efter VFU på Vintertullen, har slagit larm om oacceptabla förhållanden där de äldre farit illa.

Detta är ett (onödigt) tydligt exempel på vilken nytta för hälso- och sjukvården det ger att ha studenter i verksamheten. Detta eftersom studenterna med nya, pigga ögon granskar verksamheten utifrån den utbildning de fått. Det ställer naturligtvis krav på personalen att agera professionellt och att följa med i forskning och utveckling för att kunna handleda på ett bra sätt. Personalen ska ju vara professionella förebilder för våra studenter. Nödvändigt är då att de ges förutsättningar till detta, i form av tid, resurser och kompetensutveckling. Då mår alla som bäst; personalen, studenterna - och framförallt patienterna!

fredag 8 april 2011

Avreglerad tågtrafik spårar ur

"Svensk järnvägstrafik har varit en lekstuga för okunniga politiker i 25 år" är ett citat som nu rullar ut från Ulf Adelsohn, sparkad ordförande för Statens Järnvägar, SJ.

Vi lever i avregleringens tidevarv - på gott och ont. Konkurrens är alltid av godo, eller? Är det lämpligt att avreglera och konkurrensutsätta alla typer av verksamhet?

Oavsett om vi vill eller inte så kommer vi nog få svar på detta de närmaste åren framöver.

onsdag 6 april 2011

Vi får den laboratoriemedicin vi förtjänar


Ikväll var jag på möte i Landstingshuset igen. Solen sken ute. Vårkänsla!
Men efter att ha skuttat uppför den vackra trappan (se bilden) så fick jag i Roslagssalen delta i ett bra möte med Raymond och en handfull MP-vänner. Vi gick igenom ett antal aktuella frågeställningar rörande miljö och skärgård, Locum, TioHundra, FoUU samt landstingsrevisionen. Apropå det sistnämnda så har landstingsrevisorerna presenterat en rapport om (den bristfälliga) styrningen av laboratoriemedicinen i Stockholms län. Jag som vet hur viktig laboratoriemedicinen är för hälso- och sjukvården* får mig ett par tankeställare samtidigt som rapporten i mångt och mycket bekräftar mina farhågor;
Visst kan det vara bra att konkurrensutsätta verksamheter, men det bör göras med eftertanke och omsorg. Dagens laboratoriemedicin i Stockholm har blivit svårare att överblicka och uppföljningen är dålig. Allvarligast är kanske att konkurrensen resulterat i en sådan prispress att kompetensutveckling och återväxt försummats. I rapporten hade man inte specifikt granskat FoUU (forskning, utveckling, utbildning), men det framgick ändå, precis som jag redan visste, att det finns för lite "luft i systemet".
Följaktligen hinner man inte ägna sig i tillräckling hög grad åt FoUU.
Sammantaget så belyser landstingsrevisorerna en rad frågor som var för sig riskerar att bidra till försämrad patientsäkerhet.


*Laboratoriemedicinen ligger till grund för minst 60% av medicinska beslut (diagnos, behandling). Samtidigt kostar den ca 3-5% av de totala sjukvårdskostnaderna.

Svensk skola i fritt val - Svensk skola i fritt fall?

Med en kombination av intresse och viss förskräckelse läser jag Maciej Zarembas artikelserie om den svenska skolan. Maciej är ju en erkänt skicklig skribent men han kommer naturligtvis få en del mothugg även denna gång. Oavsett detta så känns det ibland som att han klockrent slår huvudet på spiken:

"...så fiffigt är det numera ordnat i vårt land att Kalles betyg är en sorts aktiekurs som mäter skolans värde på en marknad."

Det fria skolvalet har gjort våra barn, eleverna, till finansiella instrument!? Man anar att något gått snett...

Hemma i Upplands Väsby sitter jag ju sedan en tid i Produktionsstyrelsen som har ansvar för bl a den kommunala skolan. Tyvärr så ligger den långt ner i en nationell jämförelse och satsningar ska göras på att "lyfta den". Meningen var att jag imorgon torsdag skulle vara med på en intressant strategidag om skolan men tyvärr blev den inställd med kort varsel. Verkligen trist eftersom Zarembas artikelserie tycktes komma med perfekt tajming.

söndag 3 april 2011

Utbildning av vårdpersonal - med myran som förebild!

Ett av mina uppdrag vid Karolinska Institutet är att, inom Centrum för Klinisk Utbildning, bidra till en bättre klinisk utbildning för blivande sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, sjukgymnaster, läkare m fl. Den mest avgörande faktorn för en bra klinisk (eller verksamhetsförlagd) utbildning är - tid!
Det är en lika självklar som viktig förutsättning att läraren/handledaren har tid att handleda studenten. Lik förbaskat så är det det som är svårast att åstadkomma.

Med anledning av det så vill jag peka på forskningsfynd som antyder att myror faktiskt prioriterar detta med handledning på ett tydligare och bättre sätt än vad vi människor gör.

Forskare från Bristol University visar i en artikel i tidskriften Nature hur myror lär sina yngre kamrater att finna mat. Så här kan det gå till:

- Handledarmyran går före till matstället, elevmyran strosar efter.
- Handledarmyran väntar medan elevmyran gör utflykter och undersöker på vägen. Ibland får handledarmyran hämta sin elev.
- Mathämtningen tar 4 gånger längre tid med elevmyran än utan.

Forskningsartikeln förenklat återgiven i boken Klinisk utbildning i högskolan av en fantastisk kollega, Ester Mogensen, och medförfattare.

Min poäng med detta är att myrorna inser att det är värt 4 gånger mer tid att lära de unga funktioner som är livsviktiga för att myrsamhället ska överleva. Detsamma borde vi människor...

lördag 2 april 2011

Touch the lives of many

Häromveckan deltog jag i Karolinska Institutets Utbildningskongress. En av föreläsarna var professor Trudie Roberts som nog kan sägas vara framträdande inom ämnesområdet medicinsk pedagogik. Professor Roberts är läkare i grunden men har, liksom jag, inte arbetat så mycket inom klinisk verksamhet. Däremot har vi båda arbetat länge med att undervisa; professor Roberts blivande läkare, och för egen del huvudsakligen biomedicinska analytiker. Därigenom har vi båda trots allt räddat många liv, om än indirekt.
Som Trudie Roberts uttryckte det; "Through my former students I have touched the lives of many patients".

På samma sätt känner jag en stolthet över alla de hundratals legitimerade biomedicinska analytiker vilkas examensbevis jag har undertecknat. Laboratoriediagnostiken ligger till grund för majoriteten av alla medicinska beslut. Det innebär att mina f.d. studenter genom skickligt utförda laboratorieanalyser och undersökningar bidrar till att tusentals patienter får rätt diagnos och behandling. Min stora lycka är att som programdirektor för biomedicinsk analytikerprogrammet så får jag vara delaktig i det - "to touch the lives of many patients".

Om några månader lämnar jag uppdraget som programdirektor. Efter åtta år så känns det delvis som en lättnad, men det är samtidigt en aning vemodigt och sorgligt. En tröst i sammanhanget är att jag, trots andra uppdrag, även framöver har möjlighet att undervisa och träffa studenter!