Om mig

Michel Silvestri


Landstings- och kommunpolitiker i Stockholms län för Miljöpartiet De Gröna, bosatt i Upplands Väsby. Flerbarnspappa, till hälften italienare, till hälften västerbottning, legitimerad biomedicinsk analytiker, medicine doktor och universitetslektor som bestämt mig för att satsa på politiken - för mina barnbarns skull!


Curriculum Vitae

Politiska förtroendeuppdrag, Stockholms läns landsting (dec 2014)
- Landstingsfullmäktige, ledamot
- Landstingsstyrelsen, ersättare
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot
- Landstingsstyrelsens forskningsberedning, ledamot

Tidigare uppdrag:
- Styrgrupp för utveckling av regional kärna Flemingsberg


Politiska förtroendeuppdrag, Upplands Väsby kommun
- Idrotts- och fritidsnämnden, ersättare (från 2015-)

Tidigare uppdrag:
- Styrelsen för Väsby Välfärd, ledamot (2010-2014)

Utbildning
- Medicine doktor, Karolinska Institutet 2000
- Licentiat i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 1995
- Kandidatexamen, Molekylärbiologi och bioteknik, Hälsohögskolan i Stockholm*
- Biomedicinsk analytiker/Laboratorieassistent, Vårdhögskolan i Stockholm* 1988

Förtroendeuppdrag (tidigare)
- Ordförande (och kanslichef) i Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 2001-2007
- Styrelseledamot i Equalis AB
- Styrgrupp, Centrum för Allergiforskning
- Styrelseledamot i Medicinska Föreningen och Doktorandföreningen, Karolinska Institutet

- Övriga styrelseuppdrag (tidigare):
- Årsta Hem och Skola
- Årsta Folkets Hus
- Årstablick
- Kulturföreningen Årstabron
- Ledamot av Stadsdelsnämndens referensgrupp i kulturfrågor
Yrkeserfarenhet
- Vik. vice gruppledare för Miljöpartiet i Landstingshuset, Stockholm 2015-
- Programdirektor för Biomedicinsk analytikerprogrammet, Karolinska Institutet 2003-2011
- Koordinator för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), medlem av ledningen för Centrum för Klinisk Utbildning, CKU (samverkansorgan för KI, SLL och enskilda högskolor) 2008-2014
- Universitetslektor, Karolinska Institutet 2001- fortf. (tjänstledig för förtroendeuppdrag 2015- )
- Samordnare för hållbar utveckling inom grund- och forskarutbildning, KI 2012-
- Universitetsadjunkt, Karolinska Institutet
- Högskolelärare, Hälsohögskolan i Stockholm*
- Biomedicinsk analytiker (FoU), Hälsohögskolan i Stockholm*
- Sjukvårdsbiträde (demensvård), Årsta sjukhus

*Hälsohögskolan (tidigare Vårdhögskolan) gick samman med Karolinska Institutet 1998


Meriter
- Tilldelad Crux Magna Medicorum 1999 av Medicinska Föreningen, Stockholm
- Nominerad till Karolinska Institutets Pedagogiska Pris 2004
- Fritt fall från 4000 meter sommaren 2013 (se nedan - fallskärm sista biten...)