söndag 16 mars 2014

Partiledardebatter ger blandade känslor - om några alls!?

SVT:s Agenda fylldes ikväll nästan helt av partiledardebatter, först mellan Stefan Löfven (S) och Fredrik Reinfeldt (M), därefter mellan Gustav Fridolin (MP) och Jimmie Åkesson (SD).

Jag är visserligen jävig, men tror ändå att de flesta tittare måste hålla med om att den första debatten var ett sömnpiller. Det var en fullkomligt visionslös meningsväxling i högt tempo, där det gällde att briljera med så många siffror som möjligt, siffror som ingen har möjlighet att, i realtid, bedöma korrektheten i.
Det bestående intrycket var att Reinfeldt efterlyste 11 miljarder kronor som han menade saknades i Socialdemokraternas budget - vilket Stefan Löfven naturligtvis invände mot, eftersom S redan från start har 20 miljarder mer än Moderaterna (?)

Nej, då var det faktiskt en mer intressant debatt mellan Fridolin och Åkesson, där de skilda ståndpunkterna var tydliga. Som sagt, jag är ju i min egenskap av miljöpartistisk lokalpolitiker jävig men även utifrån ett objektivt perspektiv så menar jag att Gustav Fridolin vann debatten. Faktiskt så att, av dessa fyra partiledare var han den enda som överhuvudtaget antydde en vision med politiken, nämligen att skapa ett samhälle för barnens bästa, ett samhälle där vi utan skygglappar hjälper dem som drabbats av krig och katastrof, ett samhälle som fungerar långsiktigt, även efter peak oil.

Samtidigt känner jag mig kluven. Går det överhuvudtaget att i verklig mening vinna en debatt över en strömlinjeformad ledare för ett opportunistiskt, främlingsfientligt missnöjesparti? Bara det faktum att ljusskygga argument bemöts, innebär ett erkännande, dvs att man själv riskerar att bidra som megafon för den andres budskap som egentligen inte skulle tåla en genomlysning.

Jag hoppas innerligt att visioner ska segra över uppiskade missnöjesyttringar. Jag hoppas innerligt att Miljöpartiet i de kommande valen ska tydligt befästa en position som tredje största parti!


söndag 9 mars 2014

Förlossningsköer på Norrmalmstorg - manligt landstingsråd nedkom med kudde!

Barnmorskan Eva Nordlund undersöker höggravide Håkan Jörnehed (V)

Igår på Internationella kvinnodagen deltog jag i en rolig men samtidigt allvarlig och viktig manifestation i Stockholm. RFSU (och Barnmorskeupproret?) hade organiserat en lite kaotisk och rekordlång kö till en tillfälligt öppnad förlossningsklinik mitt på Norrmalmstorg för att åskådliggöra hur situationen ser ut idag för de gravida kvinnor som utlovats valfrihet. I verkligheten råder brist på barnmorskor och arbetsförhållandena har mycket i övrigt att önska. Stockholms län "leder" den nationella ligan när det gäller hänvisningar, dvs de blivande stockholms-mammorna är mest drabbade av att få nobben när de kommer till den förlossningsklinik de valt. I värsta fall tvingas man, med värkar igång, ta sig till en annan stad!

Dessutom har det visat sig att kvinnorna i Stockholms län är mest drabbade av svårartade bristningar efter förlossningen, sannolikt till följd av den stressiga, problematiska situationen i vården.

Som barnmorskan Ia Jeppsson förklarar i SVT:s nyhetsinslag så upplever hon och hennes kollegor visserligen att beslutsfattarna lyssnar på deras synpunkter - men inget händer!
Det behövs mer resurser och fler barnmorskor, men också bättre organisation av förlossningsvården. Och det snarast!

Jag är knappast ensam i att konstatera att Alliansen inte klarar av att uppvisa nödvändiga förbättringar när det gäller de problem som beskrivs ovan. Därför är det bra att landstingsvalet närmar sig!

Från Miljöpartiets sida vill vi höja landstingsskatten och avskaffa sjukhusens (och förlossningsklinikernas) årliga sparbeting och effektiviseringskrav för att börja skapa behövliga resurser så att vården blir långsiktigt hållbar.

I inlägget ses några bilder som jag tog på Norrmalmstorg, där jag träffade kollegor i landstingspolitiken, bl a MP:s nya landstingsråd Helene Öberg samt vice gruppledare Tomas Eriksson, men också Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed - som var höggravid men var en av de lyckligt lottade som faktiskt fick hjälp på den tillfälliga kliniken. Håkan nedkom med en fin kudde efter undersökning och hjälp av bl a barnmorskan Eva Nordlund.

MP:s landstingsråd Helene Öberg (t. v.) har inbjudits till den tillfälliga förlossningskliniken


Helene Öberg (MP) och barnmorskorna Ia Jeppsson samt Eva Nordlund gratulerar Håkan Jörnehed (V) efter nedkomsten.
lördag 8 mars 2014

Sverige världsbäst på jämställdhet?

Idag är det som bekant Internationella kvinnodagen, och i Sverige klappar vi oss gärna lite extra på huvudet för att vi är så duktiga på jämställdhet - eller?

Som tabellen visar så ligger det svenska glastaket fortfarande mycket lågt, även i jämförelse med många andra länder i världen. Att titta på andelen kvinnor på höga chefspositioner är naturligtvis bara ett av många sätt att mäta jämställdhet. Men nuvarande nivå är inte acceptabel och problemet är att det inte händer så mycket på chefsfronten, trots allt vackert prat. Som jag nämnt tidigare på bloggen så är det hög tid att - för en gångs skull - följa Norge i spåren och lagstifta om könskvotering. Annars tar det åtskilliga decennier ytterligare, eller kanske ett sekel i nuvarande takt...


tisdag 4 mars 2014

Den gröna tankesmedjan Cogito hotad!?


Jag har uppfattat signaler att den gröna tankesmedjan Cogito är nedläggningshotad (?)
Det verkar fullkomligt ologiskt, ja till och med vansinnigt! Miljöpartiet kommer efter vårens och höstens val ha stärkt sin position ytterligare i olika sammanhang och parlament. Många menar med bestämdhet att MP kommer ingå i en regering och inneha ministerposter.


Att i det skedet - från partiledningens sida? - signalera att stödet till Cogito ska dras in förefaller vara totalt fel tajmat! Det är ju nu mer än någonsin vi behöver en fristående intellektuell granskare, konstruktivt kritisk kommentator och förslagsställare i syfte att peka ut en visionär viljeriktning att bryta mot realpolitikens kompromisser. En envis påminnare om vad grön politik för långsiktig hållbarhet de facto innebär!

Signalerna om en hotande avveckling av Cogito måste vara felaktiga, feltolkade. Om inte,
så krävs handling från alla oss gräsrötter och maskrosor!