lördag 15 maj 2010

Historisk framtidsblick via videolänk


Igår, välkomnad av språkröret Peter Eriksson, deltog Philippe Lambèrt, Co-President för European Green Party (EGP). Han beskrev bl a hur det går en grön våg genom Europas (och världens!?) valrörelser.
Han gav också ett framåtblickande historiskt perspektiv genom att dra en parallell mellan Socialdemokratin som framväxande under 1800-talet till att bli den kanske viktigaste politiska rörelsen under 1900-talet - och den Gröna politiken som växte fram under 1900-talets andra hälft och med största sannolikhet kommer bli den viktigaste politiska rörelsen under 2000-talet. Vem kan säga emot?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar