fredag 19 februari 2010

Politiker utan etisk kompass = Hot mot demokratin

Vi upplever just nu en ihållande mediarapportering om politiker som fuskat med medlemsrekrytering och provval för att hamna högt upp på valsedlarna. Naturligtvis är det bra att oegentligheter kommer fram i ljuset. Det är ett måste!
Samtidigt är det ofrånkomligt att konstatera att det är dubbelt olyckligt, dels eftersom de politiska frågorna hamnar i bakgrunden, dels eftersom det riskerar att öka på politikerföraktet.
I en situation som denna så ska nog inget parti peka finger och slå sig för bröstet. Oegentligheter kan förekomma inom alla partier.

När det gäller Miljöpartiet så finns etiska regler som tydligt anger hur vi politiker ska bete oss i kandidatur, medlemsvärvning och provval. Det tycker jag är alldeles utmärkt.
Det viktiga är emellertid att inte slå sig till ro med det. Vi måste regelbundet påminna oss om de etiska reglerna, diskutera dem och vid behov revidera dem. De etiska reglerna ska på alla sätt och vis vara levande dokument som tillämpas och visar riktningen. Annars är de meningslösa.

onsdag 17 februari 2010

Alla Hjärtans Dag - Knappast i Stockholm!

I helgen var det Alla Hjärtans Dag.

Idag föll bomben som länge antytts men som ingen trodde kunde falla - åtminstone ingen i Stockholm!?
Karolinska Universitetssjukhuset ska nämligen, enligt Rikssjukvårdsnämnden, inte få fortsätta med hjärttransplantationer utan denna verksamhet ska koncentreras till Göteborg och Lund.
Nu hörs många skadeglada kommentarer från olika håll om att "huvudstaden" fått en knäpp på näsan. Det kan man bjuda på tycker jag. Allvarligare är emellertid att detta faktiskt riskerar att rejält försämra vården för hjärtsjuka i en region som har nästan hälften av landets befolkning. Rikssjukvårdsnämndens beslut är redan mycket omstritt och frågan är om det kan komma att rivas upp? Jag hoppas det, för Alla Hjärtans skull!


(Is-hjärtat på bilden hittade jag vid en isvak utanför Kairobadet i Upplands Väsby, då M och jag kikade på Vikingarännet i helgen)

söndag 14 februari 2010

Hälsoval Stockholm

Jag kandiderar för Miljöpartiet till landstingsfullmäktige i Stockholm.
Om jag lyckas bli invald så kommer jag kämpa för en jämlik hälso- och sjukvård som bidrar till en hållbar utveckling i samhället.
Grundprincipen ska vara att ingen får gå före i vårdkön pga av fetare plånbok.
Resurser ska riktas dit där behovet är störst.
Det ska inte löna sig att bara ta emot "lätta" patienter och låta andra ta hand om de riktigt sjuka.
Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska ägna sig åt rätt saker.
Om en vårdenhet går med vinst så ska pengarna huvudsakligen reinvesteras i verksamheten så att den blir ännu bättre.
Visst kan det vara bra med mångfald i vården, men det ske genomföras på ett klokt och genomtänkt sätt, samt utvärderas löpande.
Jag vet att de allra flesta människor håller med mig om allt detta. Därför är det så konstigt att det inte är en sådan politik som förs redan idag.

Som exempel så anser jag inte att Vårdval Stockholm stämmer överens med ovanstående. Det är faktiskt så att även landstingets egna revisorer riktar kritik mot Vårdval Stockholm.
Hälsoval Stockholm är alternativet som inte bara låter bättre, det är faktiskt bättre också! Förhoppningsvis leder valet 2010 till att Hälsoval Stockholm kan införas med start redan året därpå. Du som får rösta i Stockholm kan bidra till det.

onsdag 10 februari 2010

Besök i Riksdagen

Med kort varsel halkade jag med på ett studiebesök tidigare ikväll då vi under ledning av Maria Salomonsson fick besöka Sveriges Riksdag och Miljöpartiets riksdagskansli. Max Andersson, riksdagsledamot för MP sedan 2006, tog emot oss, visade runt i de imponerande gamla riksbankslokalerna och berättade sedan om Miljöpartiets organisation, om riksdagsarbetet och om det rödgröna samarbetet. Under ett par timmar fick vi besökare mycket information och Max svarade tålmodigt och tydligt på alla frågor som dök upp om språkrör, jämställdhet, Afghanistan, vindkraft mm.
(Jag passade på att nämna och rekommendera boken Jämlikhetsanden - The Spirit Level; Se tidigare inlägg nedan).
En stor eloge till Max som tog sig tid till detta!

söndag 7 februari 2010

Liberté, égalité, fraternité

Frihet, jämlikhet, broderskap myntades i samband med den franska revolutionen för mer än 200 år sedan. Det är ett viktigt budskap som nog aldrig kommer kännas antikt eller överflödigt. Anledningen till att jag tar upp detta är att jag igår lyssnade till en mycket intressant föreläsning av professor Richard Wilkinson som tillsammans med professor Kate Pickett nyligen publicerat boken Jämlikhetsanden. Boken har undertiteln Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen.
Med gediget statistiskt underlag visar Wilkinson och Pickett att i länder där ojämlikheten är hög så har man också större problem med t ex våld, missbruk, fysisk och psykisk hälsa. Detta oavsett inkomstnivåer. Ett typexempel är ett av världens rikaste länder, USA.
Sverige, som i jämförelse är ett mycket jämlikt land (läs relativt små inkomstklyftor), ligger istället i topp när det gäller hälsa, medellivslängd etc.

Jag håller med den recensent som menade att alla politiker borde läsa denna bok. Om inte annat så utgör den en grund till en viktig och värdefull debatt om vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Som man säger i boken:
Vi är den första generationen som måste hitta nya svar på frågan om hur vi ytterligare kan förbättra det mänskliga livets reella kvalitet.

Som det är nu så tycks vi inte bli lyckligare av att bli ännu rikare.

För den som vill veta mer, se The Equality Trust.

tisdag 2 februari 2010

Fler gröna medlemmar!


Miljöpartiet rider på en framgångsvåg som bärs fram av engagerade människor som, liksom jag, är bekymrade över hur vi hanterar det enda jordklot vi har. Det engagemanget ska vi förvalta på ett klokt sätt, som en investering i att skapa ett bättre samhälle.
För det behöver vi få sympatisörerna att ta ställning och kliva över en tröskel. Det är tröskeln mellan att vara beredd att rösta på en grön politik, och att istället välja att bli medlem i Miljöpartiet. För egen del är jag förundrad över att vi t ex i Upplands Väsby har färre än 50 medlemmar samtidigt som många, många är beredda att rösta på MP i det kommande valet.
HUR kan vi på ett effektivt sätt öka antalet medlemmar i det enda parti som enträget brytt sig om en hållbar utveckling, för både Sverige och omvärlden? Några kreativa tips?

Bilden visar MP:s kampanj på T-Centralen i Stockholm, inför valet till Europaparlamentet 2009.