söndag 22 december 2013

Kärrtorp 22 december 2013 -- en dag att minnas!

Förra helgen attackerades fredliga demonstranter i Kärrtorp av ett 30-tal rasister. Idag visade vi med eftertryck att det är nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet. Tillsammans med närmare 20 000 medmänniskor marscherade jag från Kärrtorpsplan till Kärrtorps IP där en fantastisk manifestation ägde rum under några timmar denna söndag fjärde advent. Flera fina tal hölls och skön musik hjälpte oss att hålla värmen i snålblåsten. Polisen tog inga chanser denna gång utan fanns synlig (och osynlig?) här och var. I luften svävade minst en polishelikopter. I luften fanns också en svävande kameradrönare, oklart för vem den filmade.
Trots det stora antalet närvarande (eller tack vare?) så hälsade jag på, eller åtminstone skymtade, ett flertal vänner och bekanta - Eva, Dan, Esabelle, Petteri, Gabriel, Jenny, Anders m fl.

En eloge till Nätverket Linje 17 för en fint planerad och genomförd manifestation. Och en eloge till alla människor som deltog idag. Det värmde i hjärtat!

Nedan några bilder från manifestationen. I skyn svävade både helikopter och en kamerautrustad drönare 


Lite synd om skridskoåkarna - men det var ju ett vällovligt syfte!

15 000-20 000 människor på Kärrtorps IP i en fredlig manifestation mot våld, rasism och främlingsfientlighet.

torsdag 19 december 2013

Landstinget bör satsa på sprit och nötter!

I senaste numret av Läkartidningen läser jag en notis om att ett flertal landsting, bl a mitt eget dvs Stockholms, inte får full ersättning av regeringens patientsäkerhetspengar. Anledningen är att man inte gjort tillräckligt för att stärka patientsäkerheten. Ett genomgående problem är att vårdpersonalen slarvar med att använda handsprit. Landstingen bör alltså öka spritkonsumtionen! (Åtminstone om den används för desinfektion)

I samma tidning läser jag om en omfattande amerikansk forskningsstudie som visar att hög konsumtion av nötter var korrelerad till statistiskt minskad risk att avlida i bl a hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom. Dessutom var nötkonsumtionen inte kopplad till viktuppgång.

Slutsats av ovanstående när det börjar lacka mot jul - i förebyggande syfte bör vi satsa på (hand-)sprit och nötter!


Nötartikeln:
Bao M et al. New England Journal of Medicine. 2013:369:2001-11.

onsdag 18 december 2013

Viktig forskning om ME/CFS - Insamling på gång!


Jag har tidigare skrivit flera gånger om de mycket intressanta forskningsfynden från Norge där man upptäckt att ett cancerläkemedel som tar död på antikroppsproducerande celler i vårt immunförsvar tycks kunna lindra symtom av sjukdomen ME/CFS (se t ex En Norgehistoria: Är gåtan ME/CFS löst? och Invest in ME). Det skulle kunna ses som en bekräftelse på att sjukdomen ME beror på att immunförsvaret "hakat upp sig", eller? Nja, att ME ofta tycks utlösas efter en infektion är väl bekant, men fortfarande finns ingen vetenskapligt bekräftad förklaringsmodell.

Hursomhelst så är det helt klart att ME-forskningen om Rituximab behöver fortsätta och gärna intensifieras!
Därför har Riksföreningen för ME-patienter (RME) under året samlat in pengar till en planerad norsk multicenterstudie av behandling med Rituximab mot ME/CFS. RME har fått in ca 65.000 kr och gör nu en spurt i insamlingen fram till årsslutet. Hjälp gärna RME att bidra till att den norska studien kan komma igång genom att skänka en slant före nyår.

Flera olika initiativ har samlat in medel till studien, som också har fått viss finansiering från norska Forskningsrådet. Men studien är inte i hamn än – det behövs 22 miljoner norska kronor totalt och det saknas fortfarande ca 3 miljoner. De inkomna pengarna täcker medicinkostnaderna (som är stora), men forskarna Øystein Fluge och Olav Mella jobbar fortfarande i princip på sin fritid med ME/CFS-forskningen. De behöver ytterligare medel för att anställa medhjälpare, skapa ett ME/CFS-forskningsteam och kunna starta upp den stora Rituximab-studien, där fem norska sjukhuskliniker och 140 patienter ska ingå.

Läs mer om RME:s insamling och om Rituximab-forskningen:
http://www.rme.nu/sites/rme.nu/files/insamling_till_rituximab.pdf

Även stiftelsen MEandYou Foundation samlar in pengar till den norska Rituximab-studien:
http://www.meyou.no/this-is/donate-here/


Läs om aktuellt läge för multicenterstudien i blogginlägget ”Rituximab – Update fra Haukeland” av Maria Gjerpe:
http://mariasmetode.no/2013/11/update-haukeland-english/

Varje bidrag behövs. När jag publicerar detta inlägg så har jag själv just satt in ett bidrag till detta viktiga projekt.

Film från ME/CFS i Riksdagen, och nya forskningsrön mm


För ett par månader sedan deltog jag på ett intressant seminarium om ME/CFS i Riksdagshuset, vilket jag har beskrivit lite i tidigare inlägg. En av de medverkande var Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet, som gav en mycket öppenhjärtig beskrivning av hur det är att vara drabbad av ME. Vid seminariet medverkade även den internationellt kände experten på ME, Dr Dan Peterson från USA, Dr Olof Zacchrisson från Gottfries-kliniken och en panel av politiker. Riksföreningen för ME-patienter filmade hela seminariet och nu finns webbinspelningarna tillgängliga på RME:s hemsida.

Nedan passar jag på att sprida ytterligare information och nya forskningsrön om denna sjukdom som beräknas drabba ca 0,4% av befolkningen, och som orsakar både stort lidande och stora kostnader, för den drabbade och för samhället.

Ny svensk studie indikerar potentiell infektionsrelaterad autoimmunitet vid ME/CFS
Nypublicerad forskning ledd av Jonas Blomberg, prof em, Klinisk virologi, Uppsala, påvisar ökad antikroppsreaktion mot en s k HSP60-peptid hos ME/CFS-patienter jämfört med friska kontroller och patienter med andra diagnoser. Detta kan indikera potentiell infektionsrelaterad autoimmunitet vid ME/CFS.

Utgångspunkten för arbetet var att ME/CFS skulle kunna vara en autoimmun sjukdom, med tanke på att en del neurologiska sjukdomar visat sig vara autoimmuna (MS, Sydenhams chorea, Guillain Barrés syndrom etc), samt att norsk forskning visat behandlingsresultat med Rituximab (som ju påverkar antikroppsproducerande celler). Resultaten i studien är förenliga med teorin. Eftersom ME/CFS ofta startar med en infektion skulle en potentiell förklaringsmodell kunna vara att immunsvaret mot infektionen hos predisponerade personer kan ge en autoimmunitet som drabbar mitokondrierna (kroppens energifabrik). Fortsatt forskning behövs för att vidare undersöka hypotesen.

Forskarna identifierade ME/CFS-patienterna i studien via Kanada-kriterierna, den mest använda kriterieuppsättningen för snävt definierad ME/CFS.

Artikelförfattarna har skrivit en populärvetenskaplig sammanfattning av studien som hittas här.

Artikeln i fulltext:
Epitopes of Microbial and Human Heat Shock Protein 60 and Their Recognition in Myalgic Encephalomyelitis
Amal Elfaitouri, Björn Herrmann, Agnes Bölin-Wiener, Yilin Wang, Carl-Gerhard Gottfries, Olof Zachrisson, Rϋdiger Pipkorn, Lars Rönnblom, Jonas Blomberg
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081155


ME/CFS-enhet för forskning och klinisk verksamhet etableras i Brisbane, Australien
– Anpassade sjukhussängplatser och hembesök för de svårast ME/CFS-sjuka

Allt fler universitetssjukhus startar ME/CFS-kliniker och allt fler tillmötesgår behovet av särskilt anpassade sjukhussängplatser för svårt ME/CFS-sjuka. Sängplatserna anpassas med t ex ljud- och ljusavskärmning, eftersom ME/CFS-patienter ofta lider av neurologisk ”sensory overload”-problematik. Dessa kliniker inrättar också en mobil funktion där läkare och annan personal gör hembesök hos de svårast sjuka..

Nu senast har Griffith University i Brisbane etablerat en center för ME/CFS-forskning och klinisk verksamhet, National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases (NCNED). Centret har drygt 20 anställda. Forskningsarbetet är inriktad på att utröna de neuroimmunologiska mekanismerna vid ME/CFS och teamet har redan publicerat ett antal studier om immunavvikelser, som relationen mellan heat shock-proteiner och T-celler och effekten av microRNA på NK-celler och T-celler.

Centret har sjukhussängplatser som kommer att användas både för kliniska undersökningar och för provtagning på subgruppen med svår ME/CFS. Vissa provtagningar för forskning kommer också att kunna genomföras via hembesök. Teamet vid NCNED är angelägna om att inkludera gruppen med de svårast sjuka, som hittills är underrepresenterad i ME/CFS-forskningen

Läs mer: National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, GriffithUniversity


IACFS/ME:s biennala forskningskonferens – 20-23 mars, 2014
Läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME (International Association for CFS/ME) anordnar biennala internationella ME/CFS-forskningskonferenser. Nästa konferens hålls 20-23 mars 2014 i San Fransisco, CA, i samarbete med Stanford University.

Klicka här för konferensprogrammet.

Några utdrag:

Special guest speaker: Ian Lipkin, MD, Director, Center for Infection and Immunity, Columbia University
Prof Ian Lipkin, känd virusforskare, driver ett av de största ME/CFS-forskningsprojekten, i vilket teamet utreder potentiella infektionsrelaterade eller immunrelaterade orsaker till ME/CFS. Vid en CDC-telefonkonferens nyligen nämnde prof Lipkin några av fynden hittills: avvikande immunmarkörer i blod och spinalvätska.

Exercise Intolerance: Guide to Management and Treatment
Staci Stevens, MA; Christopher Snell, PhD; Mark VanNess, PhD; and Todd Davenport, DPT

ME/CFS: Treating the Severely Ill
Charles Lapp, MD

Klicka här för anmälan till konferensen.

Förmöte vid Stanford i samband med konferensen, 19 mars 2014
Forskarteamet vid Stanfords ME/CFS-enhet bjuder in till förmöte dagen före konferensen:

2014 Stanford Chronic Fatigue Syndrome Symposium: Advances in Clinical Care and Translational Research
Presented by Stanford University Department of Infectious Disease

För information om detta, kontakta ycervantes@stanfordmed.org
Läs mer om Standford University’s ME/CFS Initiative: http://chronicfatigue.stanford.edu


Fler artiklar
Treatment of 741 italian patients with chronic fatigue syndrome
Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013; 17 (21): 2847-2852
U. Tirelli, A. Lleshi, M. Berretta, M. Spina, R. Talamini, A. Giacalone
http://www.europeanreview.org/article/5782

Denna utvärdering av 741 ME/CFS-patienter vid en italiensk klinik (The CFS Unit of the Aviano National Cancer Institute) visade en viss positiv effekt av immunglobuliner och antivirala medel.

Immune Abnormalities in Patients Meeting New Diagnostic Criteria for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis

torsdag 12 december 2013

Martha, Gustav och Åsa - "mina" sommarpratare!


Jag har tidigare skrivit om Martha Ehlin som jag träffade vid Landstingets 150-årsjubileum i höstas. På förekommen anledning så var min rubrik då Donationsveckan - Har Du tagit ställning?


Häromdagen anordnade jag tillsammans med kollegorna i CKU ett seminarium i Landstingssalen där Martha medverkade för att bidra med ett patientperspektiv. Martha har ju efter en cancerdiagnos räddats till livet genom transplantation av fem organ. Martha som grundat organisationen MOD - Mer OrganDonation, brukar förklara att en donator kan rädda upp till åtta liv!


Vid seminariet i Landstingssalen så fick jag veta att Martha nyligen medverkat i TV-programmet Sommarpratarna - tillsammans med bl a Gustav Fridolin och Åsa Nilsonne!
Ikväll satte jag mig därför och tittade på Sommarpratarna på svtplay. Vad menar jag då med rubriken "mina" sommarpratare? Jo, jag är bekant med alla tre och har träffat samtliga under hösten. Och dessutom så inspireras jag och ser upp till dem alla tre!

Åsa Nilsonne är kollega till mig på Karolinska Institutet. Vi träffas inte så ofta men för ett par månader sedan stötte vi ihop på pendeltåget när vi båda var på väg hem från KI i Huddinge. Då hade vi ett fint samtal om äventyr i Afrika (Åsa har ju en stark koppling framförallt till Etiopien) och om jobbet. Åsa är läkare och professor i medicinsk psykologi, men också romanförfattare. Besök gärna Åsa Nilsonnes blogg.Gustav Fridolin är som bekant språkrör för Miljöpartiet och vi har träffats och hejat på varandra ett par gånger. Senast var när Gustav för någon månad sedan besökte en skola i min hemkommun Upplands Väsby.

Jag måste erkänna att jag blev en aning rörd några gånger under TV-programmet Sommarpratarna. Se det gärna om du har möjlighet. Och om du vill lyssna på Martha Ehlins riktiga Sommarpratarprogram så går det bra här.

Martha, Gustav och Åsa är som sagt tre människor som jag ser upp till, och när jag tittar på Sommarpratarna så känns det väldigt bra att nyligen ha fått träffa dem och jag påminns på ett känslomässigt sätt om orsakerna till att jag vill bidra till något bättre..Potentiell biomarkör för ME/CFS? Spännande fynd - av min opponent!

ME/CFS är en sjukdom som drabbar en betydande del av befolkningen, kanske uppemot 8 000 människor bara i Stockholmsregionen. Samtidigt som många av dessa drabbade människor lider svårt av sjukdomen så lider vi också av stor kunskapsbrist på området. En kvalificerad gissning är att ME/CFS utlöses efter en infektion, kanske pga att immunförsvaret "hakar upp sig"? Men som sagt, vi vet inte säkert. Och framförallt så vet vi inte säkert hur sjukdomen bäst behandlas. Dessutom är diagnostiken komplicerad och osäker.

När det gäller det sistnämnda så finns det ett behov av biomarkörer, dvs möjligheten att i t ex ett blodprov söka efter förekomst av specifika molekyler som tecken på denna sjukdom. Det skulle vara en stor vinst att finna en eller flera sådana användbara markörer.

Jag doktorerade i medicinsk vetenskap för 13 år sedan. En betydande del av min forskning byggde på framställning och analys av syntetiska peptider, dvs artificiellt framställda kortare "proteinkedjor". I mitt projekt efterliknade dessa peptider komponenter på ett virus, cytomegalovirus (CMV). Jag undersökte om mänskliga antikroppar kunde "känna igen" och binda till dessa peptider.

En av de upptäckter jag gjorde i min egen forskning var att i detalj kartlägga vilken aminosyrasekvens som bildade en epitop (igenkänningsplats) för en neutraliserande antikropp, dvs en antikropp som kunde förhindra virusinfektion. Sådana antikroppar uppstår vanligtvis efter genomgången infektion av ett smittämne, eller efter vaccinering. En annan upptäckt var peptider som kunde användas för att i blodprover detektera antikroppar mot CMV. Med andra ord så kunde sådana peptider utgöra biomarkörer för CMV-infektion.

När jag disputerade, dvs försvarade min avhandling i april år 2000 så hade jag som opponent en mycket skicklig, men också trevlig, professor i virologi - Dr Jonas Blomberg.

Varför berättar jag nu allt detta? Jo, samme professor Jonas Blomberg har nyligen publicerat en intressant vetenskaplig artikel där han tillsammans med sin forskargrupp beskriver hur de hittat en syntetisk peptid som ev kan fungera som biomarkör för ME/CFS!

Peptiden efterliknar en del på ett protein kallat HSP60 som finns hos bakterier, men också i de mitokondrier som finns inuti våra egna celler. Mitokondrierna, som kan ses som "ur-bakterier" som bosatte sig i våra celler för miljarder år sedan, fyller en livsviktig funktion som cellernas energifabriker. I denna första studie fann Jonas Blomberg att ca 20-40% av testade ME-sjuka har antikroppar mot HSP60-peptiden, medan i princip ingen av testade friska blodgivare, MS- eller SLE-sjuka uppvisade samma typ av reaktivitet.

Lovande fynd alltså, men man ska alltid vara försiktig i tolkningen av pionjär-artade fynd som detta. Det vet jag att Jonas Blomberg själv anser. Samtidigt delar jag hans förhoppning att de nya fynden dels ska kunna upprepas av andra forskare i världen, dels ska kunna bidra till att diagnostiken av ME/CFS förbättras mha lämpliga biomarkörer.

Det blir spännande att följa den fortsatta utvecklingen i detta projekt. Jag håller tummarna för min opponent!


lördag 30 november 2013

Om jämställdhet, men också om HIV som fortfarande dödar....


Idag deltog jag på en Jämställdhetsutbildning som Miljöpartiet anordnade I ABF-huset i Stockholm. Moderator var MP:s tidigare språkrör Maria Wetterstrand. Jag är glad att jag tog mig tid att delta eftersom dagen var både intressant och givande. Inte minst så väcktes många tankar och funderingar kring fortsatt arbete för ökad jämställdhet. Medverkade med presentationer gjorde Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby (Gertrud var fantastisk!), Karen Austin från Ungdomsstyrelsen samt Magnus Jacobson från Sveriges Kommuner och Landsting.

Under sista timmen fick vi lyssna till en intressant paneldiskussion med Fatima Doubakil (bl a initiativtagare till hijabuppropet), Carlos Diaz (RFSL), Birgitta Andersson (FQ - Forum Kvinnor och funktionshinder) samt Victoria Kawesa (genusforskare vid Linköpings Universitet). Temat för panelsamtalet var Ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet, vilket i princip handlar om att titta på genusaspekten (kön) utifrån, eller kopplat till, en eller flera av övriga diskrimineringsgrunder (se Diskrimineringslagen).

Den avslutande paneldiskussionen väckte som sagt många tankar och jag hade önskat att det funnits mer tid för frågor. Det är en stor utmaning bara att ta sig an en sorts diskriminering (t ex utifrån kön). Om man ska försöka bekämpa olika kombinationer av diskriminering (t ex kön i kombination med etnicitet - eller ras som föreslogs under samtalet - eller religion, eller funktionsnedsättning) så riskerar det att bli än mer komplicerat.

Lite av denna problematik dyker upp ibland på MP:s regionmöten känner jag, då just Jämställdhet finns med på dagordningen. Det är viktigt att olika typer av diskrimineringsområden inte ställs mot varandra, som konkurrenter. Vi måste ju arbeta intensivt med samtliga!

Avslutningsvis vill jag nämna att Victoria Kawesa påminde om att det imorgon är Internationella AIDS-dagen. Victoria berättade med anledning av det att en betydande andel av de människor i Sverige som dör av HIV och AIDS är afrikaner. Bakgrunden till det är nog i sig mångfacetterad men en del av förklaringen till att människor i vårt land dör av en infektionssjukdom som knappast längre är en dödlig sjukdom (pga befintliga läkemedel), är att informationen är bristfällig och att de HIV-smittade kanske inte vågar söka vård, t ex om de är papperslösa. I en artikel om HIV-prevention i afrikanska invandrargrupper finns följande citat från några av dessa HIV-smittade:
”Vi afrikaner som bor utanför Afrika är mindre informerade om hiv än de som bor kvar hemma.”
”Vi afrikaner är ju värst drabbade, det är obegripligt att vi inte reagerar mer.”

I världen beräknas mer än en och en halv miljon människor dö av HIV/AIDS i år, och mer än en kvarts miljon barn blir HIV-smittade, de flesta i Afrika.

Victoria Kawesa är inte bara forskare, hon är också verksamhetschef för CinemAfrica och imorgon söndag kl 11 är det filmfrukost på Bio Rio för att uppmärksamma World AIDS Day.
fredag 29 november 2013

Kömiljarden - bra eller dålig? Förmodligen både och...
Prestationsbaserad ersättning i vården - bra eller dåligt?
Förmodligen både och - men komplicerat, skulle jag säga.

Vård och omsorg bedrivs ju i Sverige av mer eller mindre självständiga landsting/regioner och kommuner. Det finns emellertid tendenser till att staten försöker öka sin påverkan, både genom lagstiftning (ex LOV) men också genom mjukare stimulanser (Mio Fredriksson har skrivit en intressant doktorsavhandling om detta).

Exempel på statlig prestationsstimulans är bl a Kömiljarden. Totalt rör det sig om satsningar på 5,3 miljarder kronor. Myndigheten Vårdanalys pekar i en ny rapport på risker med detta:
1. Risk för att målen med satsningarna inte nås på ett effektivt sätt
2. Risk för oönskade sidoeffekter
3. Risk för minskad lokal anpassningsförmåga och ökad ojämlikhet

Men man ger också i samma rapport konstruktiva förslag på hur dessa risker kan minimeras.

Intressant i tabellen ovan (hämtad från rapporten) är att utvärdering av resultatet av respektive reform oftast inte finns beskriven/beslutad, t ex rörande Patientsäkerhetssatsningen, Kömiljarden mm.
Märkligt! Kanske rentav upprörande!?

Rapporten finns publicerad i sin helhet på webben:
Statens styrning av vården och omsorgen med prestationsbaserad ersättning


(Vårdanalys är en granskande myndighet med patient- och medborgarperspektiv)Tillfällig lag räddar ifrågasatt registerforskning!?

Till vardags arbetar jag ju som lektor på Karolinska Institutet. Följaktligen läser jag personaltidningen, KI-bladet. I senaste numret (nr 4) står att läsa att "Ny tillfällig lag räddar LifeGene". Om detta har jag bloggat tidigare (Feb -12: Omstart för LifeGene-projektet? , Mars -12: Björklund enögd i LifeGene-frågan , Maj -13: Björklund struntar i kritiken).

Tyvärr är det en alltför okritisk och onyanserad bild som ges i vår egen KI-tidning rörande denna Lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Jag är själv i grunden forskare (doktorerat på cytomegalovirus) och är en varm förespråkare av forskning, inte minst för att förbättra människors hälsa. Vi behöver definitivt få in mer medicinsk och klinisk forskning i Sverige, och i Stockholmsregionen. Men det ska gå rätt till!

I Dagens Nyheter skriver Hanne Kjöller idag om den tyvärr snabbt genomslarvade lag som utbildningsministern och regeringen drivit igenom (Regeringen rundar integriteten). Nu på söndag den 1 december (tillika Internationella AIDS-dagen) så träder alltså denna nya - tillfälliga! - lag i kraft för att gälla fram till 2016. Sveriges Riksdag har, med undantag av Miljöpartiet och Vänstern, röstat igenom lagen trots massiv kritik från tunga remissinstanser som Datainspektionen, Justitiekanslern och Vetenskapsrådet.

Det är både anmärkningsvärt och sorgligt att de myndigheter och experter som har i uppdrag att bevaka människors och samhällets bästa, blir överkörda på detta vis av beslutsfattarna.
Som sagt, jag är varm vän av forskning och därför hoppas jag innerligt att detta beklagliga riksdagsbeslut inte slår tillbaka på ett negativt sätt genom att äventyra människors integritet.
torsdag 28 november 2013

Klart för frackning i centrala Stockholm!

SVT visade ikväll en lite humoristisk trailer där några programledare förklarade att det var dags för frackning i Stockholm (!)
Till saken hör att de samtliga var iklädda frack, och att de gjorde förhandsreklam för Nobeldagens TV-sändning från Konserthuset och Stadshuset. Fyndigt!

För en miljömedveten människa så är ordet frackning, eller fracking på engelska, liktydigt med att vifta med ett rött skynke. Miljöpartiet har nyligen lagt en riksdagsmotion med förslag att förbjuda frackning i Sverige med motiveringen att denna metod med hydraulteknik bryter sönder skiffer för att frigöra fossil naturgas (som vi borde lämna ifred med tanke på den globala uppvärmningen) och därigenom frigörs även giftiga kemikalier, tungmetaller och radioaktiva ämnen som förorenar miljön.

Frackning (inkl fluga) kan tillåtas en gång per år i Stockholm, den 10:e december, i samband med Nobelfesten (Möjligen vid ytterligare några tillfällen - men det är ju lite knepigt med alla knappar...).
Däremot hoppas jag verkligen att Riksdagen är klok nog att fatta beslutet att frackning - i betydelsen hydraulic fracturing för miljöskadlig utvinning av fossila bränslen - snarast blir totalförbjuden!


onsdag 27 november 2013

"Wennerholm i skottgluggen"

Ja, rubriken ovan hittar man i Bussmagasinet där det rapporteras om Svidande kritik mot SL:s politiska ledning. Det är alltså - återigen - det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm, ordförande i både landstingets trafiknämnd och i SL:s styrelse, som får svidande extern revisorskritik för dålig kontroll och bristande styrning (vilket också rapporteras i Svenska Dagbladet).

Med tanke på kollektivtrafikens betydelse för Stockholmsregionens närmare 2 miljoner människor så är det rent ut sagt bedrövligt att SL vansköts på politisk nivå så som sker. Bara detta året har varit fyllt av fiaskon (exempelvis rapporterat i Dagens Nyheter och Norrtelje tidning m fl).

Miljöpartiet vill göra det enkelt och attraktivt att resa med kollektivtrafiken, bl a genom att slopa zonindelningen och inrätta enhetstaxa. Detta har vi lagt en landstingsmotion om:
Enhetstaxa inom kollektivtrafiken

tisdag 26 november 2013

Polishögskolan flyttar till Flemingsberg - Äntligen!

Idag stod det klart att Polishögskolan flyttar från Solna till Flemingsberg i Huddinge, närmare bestämt så ska den införlivas med Södertörns Högskola. Uppstart i Flemingsberg är planerat till våren 2015.

Polishögskolans pressmeddelande säger bl a följande:

Motiveringen till att förlägga utbildningen vid en högskola är att utbildningen vinner på att integreras i en akademisk miljö med närhet till forskning och andra vetenskapliga discipliner. Goda erfarenheter finns från de polisprogram som bedrivs vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet.

Södertörns högskola ansvarar för ämneslärare där bland annat kriminologi, juridik, beteendevetenskap och akutsjukvård ingår i polisutbildningen. När det gäller polislärare kommer Polisen att medverka i rekryteringen till Södertörns högskola på samma sätt som idag görs för polisutbildningen vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet.


Varför blir nu jag så exalterad över detta? Jo, jag är nämligen Miljöpartiets ledamot i den politiska styrgruppen för utveckling av regional kärna Flemingsberg (!) och där har vi (förmodligen) samtliga partier hoppats på ett beslut enligt ovan eftersom det bidrar till att ytterligare stärka och bredda den akademiska campusmiljön i Flemingsberg. Det behövs som en positiv motkraft till den dynamiska utvecklingen norröver, kring Nya Karolinska Solna och Hagastaden.

måndag 25 november 2013

Dags att slopa sjukhusens årliga sparbeting!

Miljöpartiet har länge varnat för konsekvenserna av det årliga sparkravet om 2% som Alliansen ständigt pressar länets sjukhus med. MP vill istället satsa 750 miljoner på att utöka vårdplatserna, avlasta akutavdelningarna, anställa fler sjuksköterskor och ge dem utrymme för god löneutveckling.

I Dagens Nyheter rapporteras idag om Djupa hål i sjukhusens kassor men de måste spara ännu mer. I en kommentar till detta förklarar landstingsdirektören att:
- Avkastningkravet kom till en gång i tiden för att sjukvården skulle ha liknande avkastningskrav som privata entreprenörer och summan skulle motsvara en bankplacering. Det har varit en måttstock för oss att också ställa vinstkrav på vårdverksamheten.

Nu börjar allt fler av sjukhusdirektörerna protestera mot det 2%-iga sparbetinget (se t ex 5 minuter in i kvällens ABC-sändning). Enda sättet att klara det tycks nu vara att göra sig av med personal, och följaktligen stänga vårdplatser. Det är konsekvenserna av detta vi får läsa om när rubrikerna ropar VÅRDKRIS.

Det är hög tid för den styrande Alliansen att lyssna på både Miljöpartiet och på sjukhusledningarna!Min dotter misshandlad!?

För något år sedan följde jag en av döttrarna till akuten eftersom hon hade fruktansvärda smärtor som inte ville avta. Efter en tids väntan så kom en sjuksköterska och ropade upp dotterns namn. Dottern reste sig mödosamt och med min hjälp tog hon sig stapplande mot sköterskan och de inre regionerna av akutmottagningen. Sjuksköterskan tittade på dottern och sedan på mig. Hon frågade "Är du hennes pojkvän?"
Dottern och jag blev båda lika häpna, och trots plågan så kunde dottern inte låta bli att skratta till lite. Jag log lite generat och försökte ta det som en komplimang även om jag anade bakgrunden till hennes fråga.

Vi förklarade hur det låg till. Sjuksköterskan förklarade snabbt att det var så fullt inne på mottagningen så det var bäst att jag stannade kvar i väntrummet så länge. Därefter ledde hon min dotter in genom dörren till en väntande brits och en medicinsk undersökning.

Jag förstod naturligtvis varför sjuksköterskan hade sagt så som hon gjorde. Det händer tyvärr att akutvårdspersonalen får se en och annan kvinna med smärtor som orsakats av en man som hon känner, kanske en make, kanske en pojkvän, kanske även en pappa.

Efter bara några minuter kom samma sjuksköterska ut och förklarade för mig att det nu gick bra att komma in. Det var ju inte så att trängseln på insidan mirakulöst hade upplösts på den korta tiden. Däremot hade vårdpersonalen gjort en snabb bedömning att min dotter inte blivit misshandlad utan att hon sökt hjälp av andra medicinska skäl.

Idag är det FN:s internationella dag mot kvinnovåld. Tyvärr så är våld mot kvinnor fortfarande ett stort problem i världen, men också i Sverige. I vårt land dödas 15-20 kvinnor av en pojkvän, make eller ex-man - varje år. Det är djupt sorgligt och ovärdigt ett Sverige som ska vara både en rättsstat och ett jämställt välfärdsland. Dessutom är det ytterst få av dessa våldsbrott som klaras upp (Polisen saknar kunskaper för att utreda kvinnovåld).

Följaktligen tycker jag att det är bra att vårdpersonalen är vaksam. Det är bättre att riskera att genera en medföljande pojkvän eller pappa, än att riskera en misshandlad kvinnas liv. Om hon inte får hjälp att få stopp på våldet så kan hon nästa gång bli ihjälslagen.

Vi måste alla bidra till att, genom hänsynsfull vaksamhet, information och utbildning, skapa en nolltolerans mot kvinnovåld.
lördag 23 november 2013

Är ME och CFS olika sjukdomar!?

Jag skriver ju emellanåt om sjukdomen ME/CFS på bloggen. En anledning till att jag började skriva om ME/CFS är att jag känner några av de kanske 8 000 i Stockholms län som är drabbade. Men anledningen till att jag fortsätter skriva är att jag ser ME/CFS som ett konkret exempel på en sjukdom, ett ohälsotillstånd, som orsakar stort lidande och enorma kostnader framförallt pga att vi vet för lite. Det behövs mer forskning, men det behövs också mer utbildning och information, till läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården, till personal på Försäkringskassan - och till oss politiker.

För att i någon mån försöka bidra till informationsspridningen så publicerar jag här en text från Riksföreningen för ME-patienter (RME). Om du som läsare har frågor eller synpunkter så hänvisar jag i första hand till RME som på många sätt är de främsta experterna på området, men jag kan naturligtvis ta emot frågor själv, för att vidarebefordra eller försöka besvara på egen hand.

"Är ME och CFS olika sjukdomar?
Detta är ett rörigt område, beroende på att det finns en mängd olika definitioner för "ME" respektive "CFS" respektive "ME/CFS". Vissa patienter och enstaka läkare förespråkar en uppdelning mellan ME och CFS, men eftersom det inte står klart vilka definitioner som då skulle gälla, är det rimligaste i nuläget att hålla sig till följande:

Om man utgår från Kanada-kriterierna, som enligt många forskare/läkare är de bästa och snävaste kriterierna, kallas sjukdomen ME/CFS. Denna väg har RME valt: Föreningen vänder sig till personer som uppfyller Kanada-kriterierna och RME kallar sjukdomen för ME/CFS (som den heter i Kanada-kriterierna.)

Diagnosmässigt, i Sverige och i de flesta andra länder, är ME och CFS en och samma diagnos, som båda har koden G93.3. I Sveriges version av WHO-IDC10-diagnosmanualen, ICD-10-SE 2011, står: ”G93.3 Trötthetssyndrom efter virusinfektion. Benign myalgisk encefalomyelit. Innefattar: Kroniskt trötthetssyndrom”
Många undrar också vad de ska kalla sjukdomen när de pratar t ex med vårdpersonal eller Försäkringskassan. Ett tips kan vara att säga "Jag har ME/CFS - det som tidigare kallades kroniskt trötthetssyndrom. Nu kallas det ME/CFS. Forskningen hittar allt fler tecken på att det är en neuroimmunologisk sjukdom."

Om någon undrar var man fått termen ME/CFS ifrån kan man nämna att det är den termen som flera amerikanska myndigheter (t ex NIH) använder, liksom den internationella läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME.


PS. Som ni vet finns Kanada-kriterierna här:

På svenska på RME:s webb:
http://rme.nu/om-me-cfs/diagnoskriterier

På sid 12-13 i riktlinjerna för diagnostik och behandling vid ME/CFS, IACFS/ME:s Primer:
http://www.iacfsme.org/portals/0/pdf/primerfinal3.pdf

Lättöverskådlig kryssversion:
http://www.rme.nu/sites/rme.nu/files/kanada-kriterierna_kryssversion.pdf"fredag 22 november 2013

Mångfald och transparens istället för enfald och slutenhet!

Igår klubbade Sveriges riksdag igenom en ändring av Offentlighets- och sekretesslagen vilket ytterligare riskerar att försämra den unika svenska offentlighetsprincipen. Enligt tryckfrihetsexperten Nils Funcke kan den nya lagändringen användas för att mycket godtyckligt hemligstämpla handlingar. Lagändringen skylls på behovet att EU-anpassa de svenska bestämmelserna, men som Miljöpartiets Peter Eriksson förklarar så kan detta leda till slentrianmässig sekretess och att sekretessbedömningen överlåts till andra länder, i värsta fall till de länder som har minst offentlighetsprincip och transparens. I riksdagen igår var det bara MP och V som röstade emot lagändringen. Som Konstitutionsutskottets ordförande föreslår ändå Peter Eriksson att den nya lagändringen ska utvärderas efter en tid. Vi får hoppas att det blir så.

I Dagens Nyheter var det ett intressant Debatt-uppslag idag. På ena sidan ett upprop från näringslivet, med Anna Bråkenhielm och Meg Tivéus i spetsen, med budskapet:
Hög tid att könskvotera för bolagens och landets bästa.

Jag kan inte annat än hålla med, och det har varit min inställning sedan länge. Det tar alldeles för lång tid för svenska bolag att bli mindre mansdominerade. Sverige är i internationell jämförelse en medelmåtta när det gäller kvinnor i bolagsledningar (plats 22 av 44 granskade länder...).
Författarna till inlägget i DN pekar på att bolag med könsblandade styrelser sköts bättre och är mer lönsamma än andra. Det är nog dags nu att lagstifta på liknande sätt som man gjort i Norge.

Vad stod då på andra halvan av debattuppslaget i Dagens Nyheter idag? Jo, där fick mitt eget parti en rejäl känga - av ett stort gäng partikollegor:
Miljöpartiets program för mångfald bara tomma ord

I inlägget kritiserar författarna, som liksom jag tycks ha utländskt påbrå, det faktum att MP inte lyckas omvandla de vackra orden om integration och mångfald ens i de egna vallistorna till EU-valet 2014. Detta är ett fenomen som jag själv tyvärr känner igen i den meningen att jämställdhetsaspekterna (dvs könsaspekterna) lyfts fram på ett starkt och bra sätt, men tyvärr så tycks då de övriga mångfaldsaspekterna hamna utanför synfältet. Vi måste bli bättre på att öka mångfalden, utifrån alla aspekter, även i de egna leden. Annars är vi inte trovärdiga i vår målsättning.torsdag 21 november 2013

Laddad i Landstingshuset


Häromdagen, när det var möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden, så tog jag för ovanlighetens skull bilen till Landstingshuset. Och när man har elbil så skänker det lite extra spänning i tillvaron att leta laddstolpar.

Jag har tidigare förgäves frågat i receptionen. Denna gång ringde jag på förhand till landstingets växel, förklarade att jag är landstingspolitiker och framförde mitt ärende. Jag fick prata med en trevlig representant för fastighetsägaren Locum som erkände att det tyvärr inte finns några besöks- eller personalparkeringar med eluttag vid landstingshuset. Trist tycker jag, med tanke på Landstingets ambitiösa miljömål: "Bland annat ska 75 procent av kollektivtrafiken gå på förnybara bränslen år 2016. År 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser vara minst 75 procent lägre än 1990."

Nåväl, jag blev istället rekommenderad att ringa någon på Landstingsstyrelsens förvaltning, vilket jag gjorde. Där fick jag prata med en minst lika trevlig person som verkligen ville hjälpa till. Jag nämnde att jag sett att det på ena kortsidan av Landstingshuset (utanför köket?) finns ett par eluttag för motorvärmare. Det skulle fungera alldeles utmärkt för mig. Men då fick jag den lite kryptiska frågan vilket parti jag tillhörde (?). Frågan blev mera logisk när det visade sig att dessa P-platser var vikta för landstingsråden (förmodligen de i majoritet...).

Telefonsamtalet slutade med att man skulle se om det gick att lösa på något sätt. Lite senare fick jag faktiskt beskedet att jag kunde ställa mig utanför Landstingssalen, där Blodbussen brukar stå. Sagt och gjort; När jag anlände till Landstingshuset så styrde jag ner mot Landstingssalens entré och anslöt laddkabeln till eluttaget.
På så sätt kunde jag ladda bilen under HSN-mötet och vann ytterligare 1,5 mil med "ren" eldrift för övriga ärenden och hemfärd på kvällen. Med tanke på att jag på ca 8 mils körning konsumerade bara en dryg liter bensin (när bensinmotorn behövdes på sluttampen för att generera el till drivningen) så kan man tycka att det var "mycket skrik för lite ull" att ordna laddning vid Landstingshuset. Men om ingen efterfrågar laddstolpar så blir det ju inte heller några, eller hur?

Det är klart att Stockholms läns landsting, Landstingshuset och vi landstingspolitiker ska driva på utvecklingen mot ett fossilbränslefritt samhälle. I annat fall är vårt miljöprogram bara tomma ord!


Ny förlossningsklinik med födslovånda

Igår skrev jag om de märkliga turerna med den nyplanerade förlossningsklinken BB Sophia (Förlösande vårdval? Knappast i Stockholm!), och tidigare har jag skrivit om barnmorskeupproret och andra, mer långsiktiga (?) investeringsbeslut.

I dagens DN, Stockholmsdelen (dock ej på webben ännu?) så undrar VD:n för planerade BB Sophia "vad det är som gör att landstinget drar i handbromsen - egentligen". Och Eva Nordlund, barnmorska och medlem i strategigruppen för Stockholms barnmorskor tycker att det hela känns som ett politiskt spel.

Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson är lite mer rakt på sak:
- Det är uppenbart att Filippa Reinfeldt underskattat varningssignalerna om en väntande bemanningskris inom förlossningsvården. BB Sophia har varit hennes svar på förlossningskrisen under flera år. De varningar som framförts från sjukhusledningarna och barnmorskorna kring bemanningsfrågan har hon viftat bort.

I sammanhanget kan nämnas att Miljöpartiets Helene Öberg (då med efternamnet Sigfridsson) påpekade problematiken redan för tre år sedan, med ett ifrågasättande av moderaternas tro på att den så kallade marknaden skulle lösa problemen med förlossningsplatser (Vårdval förlossning - valfriheten minskar).

Utan tillräckligt med barnmorskor så hjälper det naturligtvis inte att starta fler BB. Det kan en grundskoleelev räkna ut. Därför är det som sagt obegripligt att vi ändå hamnat i denna situation. Och som jag också nämnde i gårdagens inlägg - det är oacceptabelt att Stockholms län har den ojämförbart högsta andelen hänvisningar vid förlossning, dvs att kvinnor som ska föda tvingas ta sig till annan förlossningsklinik än de valt från början.

Avslutningsvis så kan jag lova att detta inte är sista gången jag bloggar om krisen i förlossningsvården. Däremot så lovar jag att framöver, i rubriksättningen, undvika fler krystade ordvitsar!onsdag 20 november 2013

Förlösande vårdval? Knappast i Stockholm!

Vårdval syftar till att öka tillgängligheten och ge patienter möjlighet att välja vårdgivare/vårdutförare, t ex när en kvinna ska föda barn. Det låter vackert. I verkligheten har det länge varit så att många höggravida kvinnor tvingats vänta med oro på förlossningsdagen, och flera av dem har då i sista stund blivit hänvisade till en helt annan klinik än den man hade valt. I det läget är vårdvalet inget värt.

Igår deltog jag i Hälso- och sjukvårdsnämndens möte och fick då, liksom övriga närvarande landstingspolitiker, ta del av information om dagsläget inom länets förlossningsvård. Som rapporterats i media så är läget problematiskt (se t ex här). Många menar rentav att läget är krisartat.

Det intressanta är att när en privat vårdgivare vill öppna ett nytt BB i Stockholm och rekryterar barnmorskor så blir det kris i övriga förlossningsvården!

Det vi ser nu är konsekvenserna av ett helt förfelat vårdval där det finns ett begränsat antal barnmorskor som säger upp sig på en klinik, t ex BB på Karolinska i Huddinge, för att flytta över till en annan. Men den andra kliniken, BB Sophia, har faktiskt inte öppnat ännu. Och frågan är om den överhuvudtaget kan öppna? Den frågan måste man ställa sig eftersom det tycks saknas underlag för auktorisering. Detta är en slags kvalificering som är nödvändig för att en vårdgivare ska få etablera ny vårdvalsverksamhet.

Enligt sjukvårdslandstingsrådet tillika ordförande Filippa Reinfeldt vid gårdagens möte så måste vi ev ha ett extrainsatt HSN-möte för att ta ställning till huruvida BB Sophia ska få starta sin verksamhet efter årsskiftet, eller ej.
Jag kan inte låta bli att undra hur vi kunde hamna i detta läge? Barnmorskorna har länge varnat för det växande bemanningsproblemet. Och hur kan en vårdgivare slarva så med att uppfylla auktorisationskraven? Eller har landstinget blivit tuffare när det gäller granskning av detta?

Hursomhelst, sedan 2006 har Alliansen styrt i Stockholms läns landsting. Det är intressant att göra en nationell jämförelse av hur stor andel hänvisningar förlossningsvården har i olika delar av landet (ju större andel = desto mer oro, och större risk för bristande patientsäkerhet). Nedan ses ett utdrag av den jämförelsen. Som synes så har Stockholms län ett ohotat rekord i andel hänvisningar. Det är ofattbart och oacceptabelt!


                                                   
Andel hänvisningar             2008    -09        -10          -11         -12 

Region Skåne                 0,45%     0,34%     0,32%    0,26%   saknas

Stockholms län               5%        6%         6%         6%        6%  

Västra Götaland         saknas       saknas      0,2%       0,1%     0,6%

Jönköpings län             0,13%      0,13%     0,13%     0,89%   saknas
tisdag 19 november 2013

Fifty Shades of Grey - Viral spridning, bokstavligen!


Igår kunde jag inte låta bli att kommentera vårdkrisen. Även idag kan man i SvD läsa om vårdkrisen och de akutåtgärder som Alliansen sätter in för att skjuta problemen framför sig någon månad ytterligare. Som om inte det vore nog så kan man läsa om den kovändning Alliansen gjort när det gäller sjukhusmaten. Först gjordes en både dålig och närmast olaglig upphandling som ifrågasattes starkt (se t ex här och här). Sedan anslöt sig majoriteten till Miljöpartiets linje att sjukhusen bör ha egna tillagningskök för att patienterna ska få så god och näringsriktig mat som möjligt, vilket återges i dagens SvD (Stopp för kritiserad sjukhusmat).

Men orkar jag kommentera dessa vårdrelaterade "nyheter" än en gång? Svaret är nej! Jag väljer istället att, som gammal virolog, återge den intressanta forskningsnyheten att belgiska forskare hittat spår av både herpesvirus och kokain i biblioteksböcker, t ex i exemplar av det populära tantsnusket (!) Fifty Shades of Grey (Fifty Shades of Grey goes viral - literally! ; Herpes funnen i Fifty Shades of Grey-bok).

Föga förvånande så har man redan i tidigare forskning upptäckt att populära, och följaktligen mer utlånade böcker, innehåller mer mikroorganismer än vad "hyllvärmarna" gör. I Japan, som ibland kan vara ett hygieniskt föredöme, så finns det på vissa bibliotek UV-boxar för att avdöda bakterier och andra mikroorganismer i låneböckerna. Problemet är bara att UV-ljuset åstadkommer en avdödande effekt endast på utsidan av bokenm dvs bokomslaget. I annat falla skulle man behöva UV-belysa varenda sida i boken; En heltidssyssla för en bibliotekarie. Eller, eftersom detta var ett exempel från japan, kanske vi snart får se en framtida bakteriedödande biblioteksrobot!?

Avslutningsvis så vill jag understryka att det i princip aldrig rör sig om hälsovådliga mängder bakterier, kokain eller annat i låneböckerna. Tvärtom så kan man nog se låneböcker som ett immunförsvarsstärkande komplement till den annars alltmer sterila tillvaron vi lever i, med de negativa effekterna som det senare kan ha i form av ökade allergier mm. Jag har t ex en nära anhörig som sedan decennier lånar biblioteksböcker varje vecka, och så är personen ifråga också oerhört pigg och rask för sin ålder!måndag 18 november 2013

Vårdkris = Utbildningskris = Vårdkris =...

Idag har jag, i mitt ordinarie arbete, deltagit i en rolig och givande workshop på Danderyds sjukhus (rolig tack vare duktiga Pocketteatern!). I mitt dagliga jobb som lektor och koordinator för klinisk utbildning i Stockholms län, så samarbetar jag med ett stort antal kollegor runtom i länet för att försöka stärka och utveckla den s.k. verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt skapa förutsättningar för fler bra VFU-placeringar för alla våra studenter som ska bli sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster etc.

Med andra ord så gäller det att se till så att vi har en god återväxt och bemanning i morgondagens hälso- och sjukvård. Det är en rejäl utmaning!

Nästan varje dag läser och hör vi om den vårdkris som tycks växa runtom i landet. I dagens Svenska Dagbladet varnas för permanent sommarkris, dvs att bristen på kompetent vårdpersonal riskerar att bli bestående året runt. Detta drabbar naturligtvis möjligheterna att bedriva bra och säker vård, och därigenom drabbar det patienterna.
Som sagt, jag besökte alltså idag Danderyds sjukhus och mycket glädjande så medverkade sjukhusdirektören (eller VD som han benämns på DS AB) Stefan Jacobson för att understryka vikten av den kliniska utbildningen. Att högsta chefen deltar på det sättet ger ett viktigt signalvärde för alla medarbetare att utbildningsuppdraget är viktigt. Samtidigt så är det lättare sagt än gjort; I SvD-artikeln beskrevs att ett antal vårdplatser är stängda och beläggningsgraden är ansträngd pga personalsituationen, men det är ändå bättre än för några månader sedan. I somras hade DS ett extremt ansträngt läge.

Värst tycks det dock vara på Karolinska Universitetssjukhuset där närmare 10% av de 1350 vårdplatserna var stängda häromnatten eftersom det saknas personal och den totala beläggningen var 102% att jämföra med optimala 85%. Enligt Vårdförbundets lokala representant så saknades 285 sjuksköterskor i april i år, och läget är inte bättre nu...

Det är ett bekymmersamt och mycket besvärligt läge som beskrivs i återkommande rapporter vilket tycks bekräfta farhågorna och varningarna att vi håller på att hamna i ett permanent krisläge för vården, åtminstone på vissa sjukhus, framförallt universitetssjukhuset. Att vara universitetssjukhus innebär ett särskilt åtagande att parallellt med vårduppdraget  även bedriva omfattande utbildning och forskning*. Pga mitt arbete som rör just klinisk utbildning i länet så vet jag av erfarenhet att det är ett mycket svårt läge just nu.

Detta innebär att vårdkrisen, som till stor del beror på personalbrist, riskerar att resultera i en utbildningskris med studenter som inte får en bra utbildning, och därigenom ökar risken att färre utbildar sig till att arbeta i vården. Och resultatet av det blir en än mer förvärrad vårdkris. Dvs vi hamnar i en ond, nedåtgående cirkel.

Vi måste göra allt för att bryta den cirkeln. Jag vill bidra till det, men för att långsiktigt lösa problemen så räcker det inte med att vara tjänsteman, tyvärr. Det måste till ett politiskt mandat.*Enligt min mening så ska i princip alla vårdgivare/vårdutförare ägna sig även åt forskning, utveckling och utbildning. Det är ett måste om vi vill ha en långsiktigt högkvalitativ hälso- och sjukvård!

lördag 16 november 2013

S:t Göran kämpar med tops istället för svärd

Björn Bragée, idag kanske känd för många som Arga doktorn, uppmärksammade för några år sedan problemet med slarvig städning på våra sjukhus. Det ledde till en välbehövlig skärpning vilket förhoppningsvis bidragit till minskad smittspridning och ökad patientsäkerhet. I senaste numret av Dagens Samhälle läser jag om S:t Görans sjukhus där man valt att ha egen anställd personal som städar (istället för inhyrda entreprenörer som är vanligt idag), och där man kvalitetssäkrar städningen bl a genom att "topsa" vattenkranar mm. Själva metoden går ut på att mäta adenosintrifosfat (ATP) som finns i allt levande såsom hudceller från människa och i bakterier. Tekniken är sedan tidigare använd inom livsmedelsindustrin för att mäta renheten i produktion av matvaror.

Det är bra att S:t Görans sjukhus i detta fallet visar hur man kan komma till rätta med "sjukhus-snusket . Det ska bli intressant att se om det ger avtryck i en minskning av vårdrelaterade infektioner (VRI). VRI är ett av flera problemområden inom sjukvården, och följaktligen ett av flera områden där jag som landstingspolitiker vill bidra till ökad patientsäkerhet. Tillsammans med duktiga partikollegor (bl a en expert på riskanalyser och en professor i statistik) håller jag på att ta fram förslag till åtgärder som vi hoppas få gehör för i kommande landstingsbudget.


torsdag 14 november 2013

Jag kandiderar till landstingsfullmäktige!

Undertecknad i hatt - en ovanlig syn.

Just nu pågår provval inom Miljöpartiet, för att "vaska" fram de kandidatnamn som ska stå på valsedlarna vid valet 2014. Jag fokuserar enbart på valet till landstinget. Detta är min kandidatur:

Efter min första mandatperiod, med debattartiklar, interpellationer och landstingsmotioner samt flitigt debatterande i Landstingssalen, så är jag beredd att ta ett större ansvar för att utforma och aktivt delta i MP:s landstingspolitik -- för en jämlik vård och en långsiktigt hållbar Stockholmsregion.
En viktig fråga som jag varit med och drivit inom MP är Nej till vinster i välfärden. Överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vården ska kunna drivas av privata, idéburna aktörer, men vinst får inte vara syftet. Jag ser det som en av MP:s stora utmaningar att ta fram en modern, hållbar modell för hur välfärden ska styras.
Idag är jag fritidspolitiker med uppdrag som förste ersättare i Landstingsfullmäktige, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot i Landstingsstyrelsens Forskningsberedning samt i Styrgrupp för utveckling av regional kärna Flemingsberg. Jag är leg. biomedicinsk analytiker och medicine doktor i immunbiologi. Till vardags arbetar jag som lektor vid Karolinska Institutet där jag haft ett flertal ledningsuppdrag med personal- och ekonomiansvar. Jag har också ett särskilt uppdrag att öka inslag av Hållbar utveckling i utbildning och forskarutbildning. Tidigare har jag varit ordförande för en vårdyrkesorganisation med 8 000 medlemmar.
Sammantaget har jag god kännedom om sjukvården i länet (med särskilt intresse för patientsäkerhet), om Nya Karolinska Solna samt omställningen till Framtidens Hälso- och Sjukvård. Jag har erfarenhet av att leda människor samt av budgetarbete och uppföljning.
Att arbeta med landstingspolitik är ett allvarsamt förtroendeuppdrag, men det ska samtidigt vara roligt, lärorikt och inspirerande. Tillsammans med övriga landstingsgruppen och kanslipersonalen vill jag bidra till det under den kommande mandatperioden.
Tillsammans med hustrun har jag fem utflugna barn och när jag skriver detta ska jag snart bli ”bonus-farfar”. Ytterligare ett starkt skäl att engagera mig för en grön, hållbar framtid!

P.S.
Texten ovan är faktiskt lite inaktuell. Den 1 november kom en fin liten pojke till världen, dvs jag är nu officiellt farfar (om än i bonusversion). Allt tyder på att pojken ska heta Aron. Jag vill i min politiska gärning verka för att vi lämnar efter oss en oförstörd värld och ett hållbart samhälle till lille Aron och hans jämnåriga kompisar runtom på vårt jordklot.

lördag 9 november 2013

Om svensk läkemedelsforskning - utbildningsministern fel ute igen?

Dagens Nyheter har i dagarna en intressant artikelserie om den svenska läkemedelsforskningens nedgång. Igår beskrevs hur den nuvarande regeringen valde att vid tillträdet 2006 slänga en omfattande framtidsrapport i papperskorgen, utan åtgärder (Receptet för branschen kastades bort).
I dagens tidning förklarar utbildningsminister Jan Björklund (FP) att Högre lön ska locka forskare till Sverige. Utbildningsministern säger bl a:
- På universiteten finns en jantelag där det är kontroversiellt att ge forskarna riktigt bra betalt. Men ska man få hit duktiga forskare som har alternativa erbjudanden från Cambridge eller Harvard så måste man vara beredd att betala osvenska löner.

Jag tror tyvärr att vår utbildningsminister (återigen?) är helt fel ute. De mest briljanta forskarna drivs nog knappast av höga löner i sig. Däremot är det viktigt att kunna bedriva forskning utifrån ett långsiktigt perspektiv, dvs med god och tryggad finansiering av själva forskningen så man slipper jaga forskningsanslag hela tiden. Därutöver är det viktigt med en kreativ och stimulerande kunskapsmiljö - som inte förtärs av rivalitet och konkurrens.

Eftersom detta gäller specifikt forskning inom medicin och läkemedelsforskning där ett viktigt inslag är de kliniska prövningarna som kräver tillgång till sjukvården och patienter så är det också nödvändigt att peka på de hämmande krafter som dagens styrmodell och ersättningssystem innebär i sammanhanget. Dagens extrema fokus på produktivitet och konkurrens mellan vårdgivare/vårdutförare har utan tvekan bidragit starkt till den nedgång i forskning och kliniska prövningar som vi idag kan konstatera. Vårdpersonalen kan inte både jaga så kallade "pinnar" i vårdproduktion och samtidigt ägna tid åt forskning, utveckling och utbildning. Det är olyckligt, och inte hållbart på sikt.Alliansen och hållbarheten - var god vänta!

Igår kom så äntligen regeringens förslag till plattform för Hållbart företagande - mer än ett år efter deadline från EU-kommissionen som begärt att få handlingsplaner från medlemsländerna till juni 2012 (!)

I handlingsplanen från den svenska regeringen så undviker man, till skillnad från flera andra EU-länder, att beröra frågor som skatteflykt och lagstiftad hållbarhetsrapportering.

Återigen är det pinsamt tydligt att vår regering sätter hållbarhetsfrågorna oerhört långt ner på agendan.


fredag 8 november 2013

Vet du vad en doula är?

Häromdagen hade vi extramöte i Hälso- och sjukvårdsnämnden för att fatta beslut om en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus - 2017! Nåväl, bättre sent än aldrig med en utbyggnad av förlossningsvård i en Stockholmsregion som växer så det knakar. Enligt senaste beräkningarna blir vi närmare 2,5 miljoner i länet till år 2022!

Med anledning av ovanstående så var det intressant att läsa om hur Doulan gör förlossningen tryggare.
Jag har tidigare skrivit här på bloggen (här och här) om denne kompletterande yrkesgrupp (profession?) som tycks utgöra ett viktigt komplement till den befintliga personalen på förlossningsklinikerna.

Och som framgår av tidigare blogginlägg så har alltså Miljöpartiet i Stockholms läns landsting redan föreslagit att doula införs som ett valbart stöd för alla gravida. Det skulle sannolikt kunna bidra till en avlastning för redan hårt ansträngda barnmorskor.torsdag 7 november 2013

Den sjungande flygvärdinnan - höga toner på väg hem från Bryssel


I måndags kväll, när jag och övriga MP-gänget var på väg hem efter vårt studiebesök på EU-parlamentet i Bryssel, så var det ett spädbarn ombord som inte var på humör för nedflygning mot Arlanda. Inte så konstigt med tanke på tryckförändringarna, men det är ändå förvånansvärt att en så liten kropp kan åstadkomma en sådan ljudvolym! Jag mindes tillbaka till den tiden jag själv var småbarnspappa, och led med föräldrarna på planet som förgäves försökte trösta den lille.

Flygvärdinnorna hade redan tidigare försökt bistå med hjälp och stöd, men det gjorde inte så stor skillnad. När ljuset släcktes inför landning så tog pursern till orda i vanlig ordning, men jag noterade att hon höll en lite mer poetisk ton än vanligt i sitt tack för att vi flög med SAS. Och döm om min förvåning när hon, efter en snygg övergång om stjärnorna ovan molnen som vi just bröt igenom, började sjunga. Genom det lite raspiga högtalarsystemet klingade vacker skönsång i form av Stars shining right above you!

Det ledsna barnet tystnade ett litet ögonblick av förvåning, men fortsatte snart att konkurrera med sångerskan framme vid cockpit. Nåväl, det gjorde inget. Alla resenärer tittade sig leende och lite förundrat omkring och trivseln steg ytterligare ett snäpp. När sången var slut så upptog vi alla en spontan applåd och på väg ut så tackade jag den sjungande flygvärdinnan för hennes skönsång. Hon log till svar.

Nyss kom jag att tänka på "de höga tonerna" igen och fick för mig att googla. Det visar sig att det inte alls var något tillfälligt försök att specifikt lugna det lilla barnet. "Den sjungande flygvärdinnan" är faktiskt ganska känd. Hon heter Gen Permert, har alltid älskat att sjunga och började av en tillfällighet sjunga på en flygning för första gången för bara några år sedan. Det blev naturligtvis succé, och på den vägen är det. Nu sjunger hon på nästan varje flygning.

Kan det vara ett vinnande koncept för SAS!?
Hursomhelst så är det alltid trevligt när någon vågar bjuda på sig själv för att vi andra ska trivas ännu lite bättre. Jag hoppas få lyssna till den sjungande flygvärdinnan fler gånger.
onsdag 6 november 2013

"Förlåt!" - En pudel som jag kan ställa mig bakom

Om någon mot förmodan har missat det så gick några av mina partikollegor på riksnivå ut med följande budskap häromdagen: Förlåt, vår politik har lett skolan fel

Det är ett budskap som jag sympatiserar med, och i någon mån har jag kanske (som medförfattare till debattinlägg härhär, här och här) bidragit till det tydliggjorda ställningstagande som Miljöpartiet nu gör. Detta i enlighet med partikongressens beslut i våras som tydligt förklarade att vinster i välfärden (vård, skola, omsorg) ska återinvesteras i verksamheten. Glädjande och något jag är stolt över!

Miljöpartiet har alltid varit en förespråkare för att människor ska kunna välja skola utifrån det som utgör kvalitet för den enskilde, t ex en särskild pedagogisk profil. Men tyvärr så släpptes en skolmarknad lös, grundad på kommersiella intressen istället för en långsiktig ambition att bidra till elevernas kunskap. Det har bidragit till att svensk skola halkar efter alltmer i internationell jämförelse. Rent konkret innebär det att ett stort antal av våra barn och unga får en betydligt sämre skolgång än vad som borde vara fallet, och därigenom får de sämre förutsättningar att leva sina drömmar.
Det skulle kännas skönt om vi kan styra in den svenska skolan och välfärden på rätt väg snart.


tisdag 5 november 2013

KD:s nya landstingsråd - Vetenskap och forskning byts mot kreationism?

Nestorn inom stockholmsk landstingspolitik, kristdemokraten Stig Nyman, har annonserat att detta är hans sista mandatperiod i politiken. Enligt ett pressmeddelande så föreslås Ella Bohlin bli nytt landstingsråd för KD. Ett intressant val, inte bara med tanke på att Ella Bohlin, trots rejäl politisk erfarenhet, är förhållandevis ung (född -79). I Svenska Dagbladet kunde man idag hitta en kort intervju med Ella där hon förklarar att "Han (dvs Stig Nyman, Michels anm.) höll på med forskning och patientsäkerhet, jag vill satsa mer på barn- och ungdomspsykiatrin och specialistsjukvården."

Det låter ju helt OK, speciellt med tanke på att Ella Bohlin inte tycks vara så mycket för forskning och vetenskap. Hon valdes nämligen 2005 till Årets förvillare av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Detta efter följande deklaration från hennes sida:
"Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt."

Utöver det faktum att KD lyfter fram en förespråkare för pseudovetenskapen kreationism som främsta kandidat att bli nytt landstingsråd, så är det också intressant att notera den tempusform som Ella Bohlin använder i intervjun i SvD. I en jämförelse med partikollegan Stig Nyman förklarar hon att "Han var samförståndspolitiker medan jag är rotad i den borgerliga myllan och har min självklara lojalitet med allianspartierna."

Vad jag vet så håller Stig Nyman fortfarande på med forskning och patientsäkerhet, och han är fortfarande en samförståndspolitiker, eller?

Som sagt, ett intressant val av KD...


fredag 1 november 2013

Karolinskas ordförande behåller jävsuppdrag

När detta skrivs så har Per Båtelson just tillträtt som styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset. Det är - och var! - på flera sätt ett intressant val (beskrivet tidigare på bloggen). Efter debatten i landstingsfullmäktige så röstade jag själv på Båtelson. Jag litade nämligen på Alliansens löfte att "när Per Båtelson tillträder som styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset kommer han inte ha några bindningar till något annat företag så risken för jäv är därmed eliminerad. Han är klok nog att inse att så måste vara fallet."
Det var beskedet från landstingsrådet Stig Nyman (KD) vilket alltså fick mig att lägga min röst (en av 117) på den enda nominerade kandidaten till ordförandeposten. 25 röster var blanka.

Med ovanstående sagt så var det självklart med viss besvikelse och förvåning jag igår läste i Dagens Samhälle (än så länge endast pappersversionen) en intervju med Per Båtelson där han förklarar att han lämnar endast uppdraget i Global Health Partner (dock först i april 2014). "Det är den jävsdeklaration jag gjort med landstinget. För de två andra uppdragen ser vi ingen jävskoppling."

Som sagt, jag blir förvånad. Som jag nämnt tidigare på bloggen, liksom i landstingsfullmäktige, så innehar Per Båtelson en styrelsepost i Unilabs AB, som knappast kan ses som annat än en tydlig konkurrent till Karolinska Universitetslaboratoriet (eller vice versa, om man så vill). Det bekräftar Konkurrensverket, liksom landstingsrevisorerna.
Däremot så förefaller den styrande Alliansen, trots vurmen för marknadisering av välfärden, ha en förvånansvärt naiv inställning till begreppet affärsmässighet?


torsdag 31 oktober 2013

Journalskandalen - risk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter Dagens Nyheters avslöjande om journalskandalen inom mitt landsting. Journaler för kanske upp till tre miljoner människor kan ha varit "öppna" för åtkomst via internet. Ibland dessa journaler så finns sannolikt uppgifter för personer med höga befattningar i vårt samhälle. Än mer alarmerande är kanske att det finns en risk att obehöriga kunnat ändra i journaler utan att det loggats, vilket annars sker då man loggar in "rätt väg" i TakeCare.

Och som om inte ovanstående vore nog så verkar det som att högsta tjänstemannaledningen inom landstinget har valt att under lång tid hålla detta hemligt för den politiska ledningen i Landstingshuset - inklusive den styrande Alliansen. Ett tydligt bevis på en bristande styrning och ledning av Stockholms läns landsting!

Enligt uppgift i Dagens Nyheter så var det ett rent misstag som gav upphov till att journalsystemet blev oskyddat. En så kallad brandvägg ska ha installerats felvänd så att den, istället för att skydda dataservern med journaluppgifter, stod vidöppen mot internet. Fullständigt ofattbart om detta stämmer!
Och återigen så klingar Alliansens lugnande ord om datasäkerhet som plågsamt tomma och betydelselösa fraser.

Stockholms läns landsting står inför unika utmaningar då vi siktar mot alltmer sammanhållna journalsystem för att förbättra vården och patientsäkerheten, samtidigt som vården blir alltmer fragmenterad och bryts upp i fler, och fler utförare. Den utvecklingen kräver patientdatasystem som är säkra och robusta. Det tycks vi tyvärr sakna idag.

Med alla problem kring journalsystemen och TakeCare så är det nog dags för en oberoende kriskommission.

onsdag 30 oktober 2013

Journalskandalen - Take Care of the problems!

"Vad gör Du för att säkerställa och skydda patienters säkerhet och integritet utifrån ett medicinskt datalagringsperspektiv?"

Den frågan ställde jag till ansvarigt landstingsråd för nästan två år sedan, efter ett antal uppmärksammade journalincidenter som blivit Lex Maria-anmälda. Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) besvarade min interpellation skriftligt och gjorde en minimal, ganska pliktskyldig insats i fullmäktige när interpellationen kom upp till debatt. Birgitta Rydbergs skriftliga svar innehöll bl a följande:

"Som svar vill jag anföra följande:
Inom Stockholms läns landsting hanteras mycket information och kraven måste vara höga på att informationen hanteras konfidentiellt. Det rör främst patientuppgifter i medicinska journaler. En stor del av informationen bearbetas och hanteras i datasystem. Det skulle vara mycket allvarligt om informationen 
hamnar i orätta händer. Därför är det av största vikt att gällande regler följs och uppföljningar ständigt görs att regelverket tillämpas på ett korrekt sätt.
...
Informationssäkerheten måste vara mycket hög inom landstinget. Ett ny policy för informationssäkerhet och tillhörande riktlinjer har tagits fram inom landstinget. Landstingsfullmäktige fastställde policyn vid sitt sammanträde i december 2011.
...
Genom dessa krav säkerställs att den som bedriver vård på landstingets uppdrag följer gällande regelverk 
om säkerhet och integritet. Inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning sker även uppföljning av bilagan kring 
Informationsförsörjning."

Idag, efter den senaste incidenten där journalsystemet på Karolinska Universitetssjukhuset ska ha legat öppet under åtta (8!) månader, så vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när jag återigen läser interpellationssvaret. Uppenbarligen så räcker det inte med policies och regelverk som bara är vackra ord på papper, om man inte lyckas fullfölja en efterlevnad. Precis som jag påpekat tidigare när det gäller journalincidenter så tycks landstingets uppföljning av efterlevnaden lysa med sin frånvaro.

Men - det värsta av allt i denna senaste journalincident är kanske egentligen inte det inträffade på Karolinska Universitetssjukhuset. Det värsta är nog att det inträffade, och en polisanmälan från sjukhuset, tycks ha blivit nedtystat av landstinget centralt. Om så är fallet så är det inget mindre än en fullständig skandal.

Min partikollega Helene Öberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, gick snabbt ut med följande besked till Dagens Nyheter som avslöjat den nya journalskandalen:

Vi i politiken har inte fått tillgång till den information som DN publicerat, trots att den varit känd på förvaltningen. Vi ser allvarligt på det som hänt. All information måste upp på bordet.
Torbjörn Rosdahl bör kalla till extra möte med landstingets arbetsutskott.

Med anledning av den senaste tidens haveri med TakeCare, både tekniskt och med hänsyn till patienters integritet så föreslår Miljöpartiet i landstinget:

- Lämna ärendet till polisen, så vi får klarhet i om brott begåtts.

- Inled dialog med leverantören till systemet, vilket ansvar kan de ta för det som uppstått? Är det aktuellt med vite på grund av avtalsbrott? Vi betalar för ett system som nu fungerar på sämsta möjliga sätt.

- I det pågående arbetet med ett nytt journalsystem måste krav på integritet och säkerhet vara i fokus, tillsammans med möjlighet att kommunicera information mellan olika vårdgivare och företag. Involvera sjukvårdens medarbetare och patientföreningarna i vilka krav som ska ställas på ett modernt journalsystem.

Jag har tidigare kommenterat TakeCare:

Bra reagerat av Helene anser jag. Det finns tyvärr en hel del allvarliga frågetecken som måste rätas ut, snarast möjligt. Problemen måste nu tas itu med på allvar!


tisdag 29 oktober 2013

Stockholms Gröna Kilar - ständigt hotade

Den fina "rosen" ovan visar Stockholms Gröna kilar med tre av dem namngivna (Rösjö, Angarn och Bogesund).

I bilden nedan är samtliga Gröna kilar namngivna.


Bilderna är hämtade från Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.

Där finns följande att läsa:
I Stockholms län är det inte långt mellan stad och natur. De så kallade gröna kilarna ligger på 3-5 mils avstånd från regioncentrum och är oskattbara för människors välbefinnande. Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden.

Som man kan ana av texten ovan så finns det stor politisk samsyn på betydelsen att bevara de gröna kilarna.
Samtidigt så kan man konstatera att kilarna är ständigt hotade, någonstans, i någon mån.
För en tid sedan fick jag i egenskap av landstingspolitiker ett mejl där det beskrevs, nästan lite Kafka-likt, hur staten givit i uppdrag till länsstyrelsen att öka antalet naturreservat i Stockholms län. När länsstyrelsen försökt göra detta, t ex i Bogesundskilen i Vaxholms kommun så har Statens fastighetsverk satt käppar i hjulen. Med andra ord så stoppar statens ena hand det som den andra hand uppmanar till!?
Samma brev som jag fått angående detta, hittade jag också publicerat som insändare:
Staten förhalar bildandet av naturreservat

För egen del bor jag i Upplands Väsby, i anslutning till Järvakilen (se nedan). Även den är delvis hotad i och med planerna på Väsby sjöstad, ett på ytan attraktivt boendeprojekt som tyvärr, om det realiseras, innebär att Järvakilen blir avsnörd på ett sätt som hotar den biologiska mångfalden. Dessutom så skulle det innebära en kraftigt ökad biltrafik i området, vilket skulle likna en trafikinfarkt. Det har beskrivits på ett pedagogiskt sätt av min lokala partikollega Lennart Olsen.

Som sagt, de gröna kilarna hotas ständigt och riskerar att krympa successivt. Det gäller att vi, utan att bromsa en positiv region- och stadsutveckling, skyddar kilarna så de inte krymper till Stockholms gröna fläckar.