söndag 31 augusti 2014

Ebola i Stockholm?

Under söndagskvällen kom nyheten att ett fall med misstänkt ebola utreds i Stockholms län. Patienten, som vistats i områden där ebola förekommer, hålls nu isolerad på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik i Huddinge.

Risken är dock oerhört liten att det verkligen ska röra sig om ebolavirus i detta fallet. Liknande larm de senaste veckorna, i Berlin och i Kanada har visat sig obefogade. Samtidigt är det bra att vi i Sverige visar upp en god beredskap för misstänkt ebola. Epidemin i centrala Afrika visar hur betydelsefullt det är att snabbt få kontroll över insjuknade fall.

Det bör understrykas att ebolavirus inte smittar via luften (som influensavirus), utan via kroppsvätskor. Det gör det svårare för viruset att spridas och infektera.

När jag skriver detta sent på söndagskvällen så pågår sannolikt analysarbete kring detta patientfall på säkerhetslaboratoriet i Solna, Nordens enda P4-laboratorium. Imorgon måndag får vi nog besked från mina kollegor där - sannolikt ett lugnande besked.

För mer information om biosäkerhetsarbete, se några tidigare inlägg:

Keep the bad bugs from the people

Fågelinfluensa och biosäkerhet


Biosäkerhet - nä, det handlar inte om film...
fredag 29 augusti 2014

Riskkapitalet flyr välfärden"Snikna vinstjägare säljer vårdbolag" säger SvD Näringslivs börskrönikör, Patricia Hedelius, och konstaterar att de därigenom bekräftar farhågorna kring kortsiktiga vinstintressen. Samtidigt påminner hon om behovet att finna fortsatt finansiering av en utvecklad välfärd. Där har politiken, i dialog och samverkan med olika intressenter, en stor utmaning framöver. Men det behöver inte vara negativt. Tvärtom!
torsdag 28 augusti 2014

MP + S för bättre förlossningsvård

Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting tar nu ett gemensamt grepp för att styra upp en krisande förlossningsvård:

Förlossningslöftet – ett gemensamt förslag för en tryggare förlossningsvård

• En barnmorska per födande kvinna
• Mer personal ger bättre arbetsmiljö
• Jourtelefon för gravida kvinnor och för kvinnor som nyligen har fött barn
• Ny barnmorskeledd enhet på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
• Betald specialistutbildning

Min partikollega, oppositionslandstingsrådet Helene Öberg (MP) förklarar:
- Vi har pratat med så många barnmorskor som beskriver en situation som är mycket allvarlig. När en barnmorska springer mellan flera kvinnor som föder samtidigt riskerar man patientsäkerheten. Det kan inte fortsätta så här. Därför vill vi inom nästa mandatperiod införa en barnmorska per födande kvinna.
För mer information: S och MP går ihop för en bättre förlossningsvård

Mina tidigare inlägg om utmaningar i förlossningsvården:

tisdag 26 augusti 2014

Landstingsrådet, Arga doktorn och Lilla barnets fond

Häromdagen fick jag tips om en ny podcast med namnet Väntrummet. Det är två kloka personer, min partikollega i landstinget, Helene Öberg, landstingsråd för Miljöpartiet, och läkaren Björn Bragée, känd som Arga doktorn, som diskuterar hälso- och sjukvård kring olika intressanta teman.

I första avsnittet har de bjudit in Agnes Hellström, författare och debattör, för att diskutera förlossningsskador som kan vara svåra att prata om för den som är drabbad. Rekommenderad lyssning!

Tidigare idag deltog jag på första dagen av konferensen Digital Health Days, om hur eHälsa och IT ska kunna bidra till samhällsutveckling och bättre hälso- och sjukvård.
Jag har publicerat några ögonblick på Instagram här intill.
Ett av inslagen jag deltog på var en workshop där vi på kort tid fick ta del av en autentisk patientberättelse för att sedan försöka brainstorma och forma ett förslag till förbättring, gärna med inslag av eHälsa.

I min grupp var det Paulina som berättade om hur hon för några år sedan födde ett barn redan i vecka 25 av graviditeten, och alla svårigheter och all oro hon upplevde i samband med detta. Det var nog bästa delen av hela första konferensdagen. Vårt förslag som vi utvecklade på mindre än en timme döpte vi till eDoula, en kombination av kunnig medmänniska och intelligent IT-stöd liknande Patients Like Me och liknande.
Kanske en idé att utveckla vidare?
Men efter en snabb sökning på internet så ser jag att namnet eDoula redan används. Det gör inget, den sidan tycks innehålla bra information om doula-yrket som går ut på att stödja den gravida kvinnan vid förlossningen (liksom före och efter?).

För den som vill veta mer om prematur-födslar och annat, se t ex Lilla barnets fond, med Paulina som ambassadör.

onsdag 20 augusti 2014

Ett barns långa, plågsamma väg i vården

I Dagens Nyheter läste jag på tisdagen en lång artikel som berörde mig. Artikeln handlar om Lilly 4 år som fått diagnosen leukemi. Eftersom det saknas personal på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholms län, så tvingas föräldrarna köra Lilly till Linköping för cellterapi. Lillys två-åriga lillasyster måste oftast stanna hemma. I en redan stressande och svår situation  drabbas familjen ytterligare genom denna splittring av de små syskonen.

Som sagt, artikeln berör mig, speciellt när jag läser hur Lillys händer skakar av det adrenalinpåslag hon får av rädsla och smärta när en stor injektionsnål har punkterat blodkärlet i hennes arm. Hänvisningarna från det "egna" sjukhuset till andra sjukhus, som kan innebära plötsliga bilresor till närliggande landsting, medför minskad kontinuitet och trygghet i vården av Lilly. Onödigt ofta är det nya främmande människor som ska utsätta henne för nålstick och mediciner som gör henne illamående. Onödigt ofta är läkarna dåligt pålästa på just Lillys fall, vilket medför plågsamma misstag som hade kunnat undvikas.

Hälso- och sjukvården i Stockholms län har på flera håll allvarliga problem med bemanning, och det leder vidare till en ond cirkel där vårdplatser stängs, och utsliten personal säger upp sig vilket orsakar ännu mer stress och problem.

Detta enorma problem måste lösas, och det kräver mer resurser till de avdelningar och kliniker som har det tuffast. Här finns ett stort behov av ytterligare resurser efter det sparbeting som t ex akutsjukhusen utsatts för av Alliansen de senaste mandatperioderna. Från MP:s sida vill vi att denna årliga besparing (=effektivitetskrav) om 2% nu slopas så att pengarna kan användas till att anställa mer vårdpersonal. Samtidigt ska man vara medveten om att det sannolikt finns en hel del resurser "dolda" i det befintliga systemet, och det kan behövas några obehagliga beslut för att styra dessa pengar rätt. Det är säkert något vi får återkomma till senare i höst och under nästa mandatperiod.

I dagens DN kommenterar min partikollega, Helene Öberg (MP) och landstingsråden från övriga politiska partier fallet med Lilly 4 år. Ansvarstagandet från den styrande Alliansen lyser till stor del med sin frånvaro tycker jag...


måndag 18 augusti 2014

Porschen som blev elektrisk?

När jag var i Visby under Almedalsveckan så träffade jag bl a Rikard Lövström, ledamot av Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik. Jag tycker själv det är viktigt och intressant med frågor rörande datoriserade journalsystem kopplat till betydelsen av patientinflytande och integritet, men också för ökad samverkan mellan olika vårdgivare. Därför hade jag ett mycket givande samtal med Rikard om detta.

Men plötsligt halkade vi in på miljöfrågor och ett helt annat tema; Rikard berättade nämligen stolt om sin son Filip som driver ett projekt att omvandla en icke så miljövänlig Porsche modell 924 till elbil!

Projektet beskrivs i bloggform: Leafstream - Porschen som blev elektrisk
När jag nu besöker bloggen så ser jag att det var ett tag sedan Filip senast publicerade inlägg, men förhoppningsvis kommer det snart nyheter efter sommar och lite semester?

En eldriven Porsche, där elmotorn hämtats från en krockad norsk Think, är naturligtvis beroende av bra batteriresurser. Filips strategi är att samla stora mängder kasserade laptop-batterier för att utnyttja kvarvarande fungerande battericeller.

Det behövs måååånga sådana batterier. Därför samlar Filip laptop-batterier som annars är tänkta att kastas. På Filips blogg, Leafstream, hittas adress för att lämna eller skicka batterier till detta roliga och intressanta projekt.

Har du någon gammal laptop med batterier som Filip kan ha nytta av?söndag 17 augusti 2014

Lite Stockholms-nytt (?) om sjukdomen ME

Den som följer min blogg vet att jag emellanåt skriver om sjukdomen ME/CFS (eller hellre benämnd enbart ME för att inte blandas ihop med "trötthetssyndrom").
I slutet av maj deltog jag i den internationella konferensen Invest in ME i London. Jag har tidigare påbörjat en rapportering (Delrapport 1), men eftersom det nu finns en officiell sammanfattning från konferensen så hänvisar jag till den istället för en väldigt sen slutrapport från min sida.

Istället vill jag här återge ett citat som jag fått från Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd i Stockholm och ansvarig för frågor kring ME. Citatet är hämtat från Stigs mejlväxling med en ME-sjuk person och jag återger det, med Stigs medgivande, eftersom det innehåller i mitt tycke intressant information inför 2015:

”Jag förstår din frustration över att inte kunna göra mer. Vården för ME-sjuka i Sverige är efter övriga jämförbara länder och det har berott på en tröghet hos professionen att ta till sig sjukdomens autoimmuna problematik. Vill be dig påtala för Danderyds ME-klinik att de ha inom ramen för sitt uppdrag från landstinget har att utfärda underlag till sjukintyg. Anser de sig trots inte ha den skyldigheten så ber jag dig kontakta mig igen så ska jag be vår förvaltning påminna dem. Jag och Kristdemokraterna kan efter att ha jobbat intensivt med ME-frågan däremot lova följande:
Under första terminen 2015 så kommer ett ME centrum öppnas i Stockholm.
Vården för ME-patienter i Stockholm kommer vid detta centrum att vara biomedicinskt inriktad. Vi överväger just nu även att vårdorganisatoriskt lägga den under neurologi för att markera detta.
Vården kommer bli långsiktig samt ha anknytning till biomedicinsk forskning, det är av yttersta vikt att nya rön snabbt kan absorberas av svensk vård.

I väntan på att gåtan ME knäcks av vetenskapen är jag uppriktig i min önskan med att Stockholm ska bli landets ledande landsting på omvårdnad, forskningssamverkan och habilitering. Vill även råda dig att läsa på så mycket du kan själv, du kan lära läkarna mycket samt inte minst kontakta ME-föreningen som är en bra hjälp i vardagen.”

Slut citat (av Stig Nyman)

Nu kommer förvisso ett landstingsval emellan, där många tror att det blir ett maktskifte, inte minst med tanke på att mitt eget parti (MP) går väldigt starkt framåt både i Stockholms stad och i Stockholms län.
Men jag vågar lova att om MP är med och styr landstinget från hösten så kommer det definitivt inte innebära något hot mot en förbättrad vård för de ME-sjuka. Tvärtom!

Nu måste jag avsluta detta inlägg eftersom startsignalen gått för att sätta upp valaffischer!
Ut och affischera!