tisdag 10 mars 2015

Locums VD avskedas

Den styrande minoriteten i Stockholms läns landsting, Alliansen, har med kort varsel entledigat VD för landstingets fastighetsbolag Locum. Bakgrunden vet vi inte så mycket om eftersom man inte brytt sig om att informera oss i opposition förrän beslutet var taget. Detta trots att Locums styrelse innehåller representation från oppositionen, bl a Miljöpartiet.
Nu gäller det att rekrytering av ny VD sker på ett bra sätt så att personen i fråga kan inleda sitt viktiga arbete med fullt förtroende från hela styrelsen.
Locum fyller en oerhört viktig funktion i byggande och förvaltning av landstingets fastigheter av olika slag. Detta gäller inte minst inför den omfattande omställningen som länets sjukvård står inför, den s.k. Framtidsplanen eller Framtidens hälso- och sjukvård som syftar till att föra ut mer av vården till primärvård och specialistenheter utanför sjukhusen och slutenvården.


(Se även inlägg då förra VD:n fick sparken...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar