onsdag 1 oktober 2014

Statens kortsiktiga morötter skadliga för vården...

Riksrevisionen publicerar idag sin granskning av statens särskilda satsningar på vården de senaste åren:

Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården - frivilligt att delta men svårt att tacka nej

Några exempel på dessa överenskommelser är den s.k. Kömiljarden och Sammanhållen vård och omsorg.

- Vi ser att överenskommelserna mellan regeringen och SKL har positiva effekter, till exempel att de sätter fokus på relevanta problemområden inom vården. Men vi ser också negativa bieffekter, som att de styr landstingens verksamhet alltför mycket. Här behöver regeringen hitta en balans genom att se till att överenskommelserna är lagom många, samordnade och inte för detaljerade, säger riksrevisor Jan Landahl.

Idag är det så många som 14 överenskommelser på gång, till ett samlat värde av närmare 6 miljarder kronor. Man kan förstå att det lockar till kortsiktiga insatser från landstingens sida.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar