torsdag 4 september 2014

Vårdskador anmäls sällan?

Under Ortopediveckan presenterades en studie från Danderyds sjukhus som visat följande:
Av 143 slumpvis utvalda patientjournaler efter höftledsoperation så hittades så många som 106 undvikbara vårdskador.
Vid jämförelse med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) så var endast 7 (=6,6%) av dessa vårdskador anmälda.

Ovanstående är en relativt liten studie, men den väcker frågor och visar på ett behov av fortsatt forskning på området.

Dels så reagerar jag på den stora andelen vårdskador. Är detta ett bevis för att det finns ett stort mörkertal av vårdskador? Ja, sannolikt.

Men jag reagerar naturligtvis också på att så få anmälningar görs. Många patienter skulle annars kunna få viss kompensation i form av ekonomisk ersättning.

Samtidigt kan jag inte, som landstingspolitiker,  låta bli att fundera över vad det skulle innebära ekonomiskt för landstingen om samtliga vårdskador verkligen blev anmälda!?
Det skulle bli kostsamt...

Det bästa är naturligtvis att undvika vårdskador från början. Från Miljöpartiets sida har vi nyligen förklarat vad vi ser som viktigt för att stärka patientsäkerheten i vården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar