söndag 31 augusti 2014

Ebola i Stockholm?

Under söndagskvällen kom nyheten att ett fall med misstänkt ebola utreds i Stockholms län. Patienten, som vistats i områden där ebola förekommer, hålls nu isolerad på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik i Huddinge.

Risken är dock oerhört liten att det verkligen ska röra sig om ebolavirus i detta fallet. Liknande larm de senaste veckorna, i Berlin och i Kanada har visat sig obefogade. Samtidigt är det bra att vi i Sverige visar upp en god beredskap för misstänkt ebola. Epidemin i centrala Afrika visar hur betydelsefullt det är att snabbt få kontroll över insjuknade fall.

Det bör understrykas att ebolavirus inte smittar via luften (som influensavirus), utan via kroppsvätskor. Det gör det svårare för viruset att spridas och infektera.

När jag skriver detta sent på söndagskvällen så pågår sannolikt analysarbete kring detta patientfall på säkerhetslaboratoriet i Solna, Nordens enda P4-laboratorium. Imorgon måndag får vi nog besked från mina kollegor där - sannolikt ett lugnande besked.

För mer information om biosäkerhetsarbete, se några tidigare inlägg:

Keep the bad bugs from the people

Fågelinfluensa och biosäkerhet


Biosäkerhet - nä, det handlar inte om film...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar