onsdag 25 juni 2014

Om skolan, yttrandefrihet och ansvar

Idag kom nya oroväckande signaler om att den svenska skolan befinner sig i en nedåtgående spiral:
Få lärare tycker att yrket har hög status. Närmare bestämt så tycker bara var tjugonde lärare att deras yrke har hög status. Det är förödande. Hur ska vi då kunna locka de bästa att utbilda våra barn för framtiden?

Som om inte detta vore nog, med skolans problem på nationell nivå, så har vi ju också vår beskärda del i min hemkommun Upplands Väsby. Omfattande förbättringsprojekt pågår visserligen och lärare och rektorer gör stora ansträngningar för att lyfta Väsbys skolresultat, vilket är nödvändigt. Men samtidigt så har den styrande Alliansen lyckats trassla till det rejält genom valhänt hantering av ett uppmärksammat avsked av den skolstrateg, som med sin unika kompetens skulle bidra just till att höja skolresultaten. Detta har jag beskrivit tidigare, bl a här och här.

Jag menar att beslutet att avskeda skolstrategen är ett allvarligt misstag på flera sätt. Skolstrategen var anställd av Väsby Välfärd som ansvarar för bl a kommunens egna skolor. Och eftersom jag, som Miljöpartiets representant, är ledamot av Styrelsen för Väsby Välfärd så känner jag till viss del ett personligt ansvar i det som hänt - och i den process i Arbetsdomstolen som vi har framför oss.
Av den anledningen väckte jag en fråga om detta vid senaste styrelsemötet häromveckan (se sista ärendet i protokollet), och jag yrkade på åtgärder för att försöka nå en förlikning samt minimera skadeeffekterna för kommunen och för Väsby Välfärd.

Ordföranden i styrelsen formulerade ett mot-yrkande enligt följande:
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas utan åtgärd eftersom frågan ligger utanför nämndens kompetensområde då kommunstyrelsen är enda anställningsmyndighet i Upplands Väsby kommun.

Utanför "nämndens kompetensområde"???
Som väntat blev jag nedröstad på samtliga punkter, men samtidigt kan jag inte låta bli att fundera över hur man resonerar rent logiskt när man säger nej till samtliga nedanstående yrkanden?

Min övertygelse är att vi inte löser några problem genom att smita undan ansvar och försöka sopa svårigheter under mattan. Tyvärr så finns nog anledning att återkomma i detta ärende...


Yrkanden vid styrelsesammanträde 2014-06-18:

1. Att Väsby välfärds ledning omgående får i uppdrag att se till att förhandling inleds med den avskedade i syfte att snarast möjligt nå en för båda parter acceptabel förlikning, samt att Väsby Välfärds chef snarast återkommer till styrelsen med besked om hur förhandlingarna avlöpt.

2. Att Väsby välfärds chef redogör vid kommande styrelsesammanträde för hur det säkerställs att anställda inom verksamheten kan känna sig trygga i den lagstadgade yttrandefrihet som de åtnjuter, samt vilka övriga insatser som gjorts för att minska de negativa effekterna av detta ärende. Det senare gäller såväl skolprojekten Alla i mål samt Ett lärande Väsby, men också utifrån ett vidare perspektiv med tanke på framtida rekryteringar mm. 

3. Att Väsby välfärds ledning inhämtar garantier från kommundirektören att de 
sammantagna kostnader som är förknippade med den arbetsrättsliga processen i detta ärende inte kommer belasta Väsby Välfärd. Detta eftersom det gång på gång framförs i ärendet att Väsby välfärd inte är personal-/anställningsmyndighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar