onsdag 25 juni 2014

Om ME/CFS, efter London mm...

Jag har i ett tidigare inlägg gett en första rapportering från konferensen Invest in ME, dvs den internationella konferensen om sjukdomen ME/CFS som uppemot 8 000 människor lider av - bara i Stockholmsregionen.

I en av kommentarerna till det inlägget tipsades om att det nu finns en fullständig rapport tillgänglig, dock på engelska. Jag planerar dock att inom kort återkomma med mina egna reflektioner från konferensen.

I sammanhanget kan jag nämna att vi från Miljöpartiets sida nu har skickat svar på en enkät från patientorganisationen RME där vi beskriver hur MP ser på denna neuro-immunologiska sjukdom och vilka förbättringar vi vill införa rörande främst biomedicinsk diagnostik och behandling.

Avslutningsvis kan också nämnas att RME planerar ett internationellt seminarium den 12 november med fokus på ME hos barn och unga. Sannolikt ett mycket viktigt men eftersatt område. Bra initiativ! Till min förtjusning såg jag att bl a Dr Amolak Bansal från Storbritannien medverkar. Dr Bansal, som jag hann prata lite med i London, gav ett imponerande intryck i sitt tyvärr alltför korta anförande. Han borde ha fått mer talartid på Invest in ME, och jag hoppas att han får ordentligt med tid på seminariet den 12 november i Stockholm.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar