torsdag 26 juni 2014

700 döda och 1,5 miljarder kronor!?

Ja, så slår vårdskadorna varje år - bara i Stockholms län. Sjuhundra döda och minst 1,5 miljarder kronor i ökade vårdkostnader. Och med det i åtanke är det bekymmersamt att den moderatstyrda Alliansen skjuter ifrån sig ansvaret för patientsäkerheten. Man menar nämligen att ansvaret ska ligga på de enskilda vårdutförarna - som är tusentals! Vem ska då ha överblicken? Stockholms läns landsting är det enda i landet som struntar i att sammanställa en patientsäkerhetsberättelse. Det strider faktiskt mot patientsäkerhetslagen.

Från Miljöpartiets sida vill vi tvärtom tydliggöra det politiska ansvaret genom att sätta ett skarpt mål att minska vårdskadorna under den kommande mandatperioden, och samtidigt skapa förutsättningar för vårdpersonalen att uppnå detta. Det beskriver vi idag i ett inlägg på SvD Brännpunkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar