torsdag 29 maj 2014

Upplands Väsby kommun vs. skolstrategen - varför!?

Tyvärr fortsätter det uppmärksammade och sorgliga ärendet med uppsägningen av skolstrategen, tillika skolexperten och författaren, Per Kornhall. Senaste nytt kommer via lokaltidningen, och enligt vad som presenteras där som skäl för uppsägning - eller rättare sagt, avsked? - så kan jag omöjligen ställa mig bakom det. Speciellt med tanke på att jag sitter som ledamot i styrelsen för Väsby Välfärd, dvs den kommunala förvaltning som rekryterat och anställt Per Kornhall.

Huvudsakliga skälet för uppsägningen tycks röra sig om deltagande på en skolkonferens á 744 kr (!)
I samma tidning (på sidan 20) skriver jag tillsammans med min partikollega Lars Valtersson hur vi ser på saken.

Utöver detta så la jag å Miljöpartiets vägnar, tillsammans med (S), ett skarpt yttrande på senaste sammanträdet med styrelsen för Väsby Välfärd.

Min förhoppning är att alla kort läggs på bordet och att denna "affär" kan lösas på ett sätt som är acceptabelt för alla berörda. Men jag måste ärligen säga att jag är bekymrad, och så länge vi sitter i politisk minoritet så är möjligheterna kringskurna...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar