fredag 16 maj 2014

Tigeraktivister mot smutsig palmolja - även i landstinget?


I senaste numret av Greenpeace Action (våren 2014) kan man läsa om den snabba och mycket oroväckande regnskogsskövlingen som sker framförallt i Indonesien. Därigenom krymper utrymmet för bl a de sista vilda sumatratigrarna, idag endast 400 kvar. Dessutom bidrar skövlingen till ökade koldioxidutsläpp och till den globala uppvärmningen. Och som om inte detta vore nog så sker detta också på bekostnad av lokala samhällen som drabbas ekonomiskt och socialt, och som ibland drivs bort med våld.

Anledningen till denna avskogning är att palmoljeplantagerna breder ut sig med rasande fart. Och det är delvis mitt och även ditt fel. Palmolja, tyvärr oftast av s.k. ocertifierad typ, finns i mängder av livsmedel, hygienprodukter och drivmedel. Vi kommer ofta i kontakt med en eller flera av dessa produkter varje dag.

Som exempel kan jag nämna att en av mina duktiga studenter på Karolinska Institutet tittade närmare på vad man tvättade händerna med på hennes laboratorium. Den flytande tvålen innehöll palmolja, sannnolikt ocertifierad sådan.

Vad är det då för skillnad på ocertifierad och certifierad palmolja? Jo, den certifierade palmoljan (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) ska produceras under kontrollerade former med målsättningen att detta sker på ett långsiktigt hållbart sätt, utifrån biologisk mångfald, klimateffekt etc. Eller om man så vill, att man i produktionen tar hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: ekologi, ekonomi och sociala aspekter.

Avslutningsvis kan jag nämna att jag vid senaste landstingsfullmäktige lämnade in en motion om att även Stockholms läns landsting ska arbeta med denna fråga och försöka säkerställa att de produkter som upphandlas och köps in, när de innehåller palmolja, så ska den vara certifierad enligt RSPO eller motsvarande.


(Tiger-fotot är hämtat från: http://all-free-download.com/)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar