torsdag 15 maj 2014

Suicidprevention med nollvision

Efter det ledsamma beskedet att den framgångsrike filmskaparen Malik Bendjelloul dött så bekräftades igår att han begått självmord, sannolikt efter en tids depression. Om något gott överhuvudtaget kan komma ut av detta sorgliga så är det att strålkastaren riktats mot det stora behovet av förbättrad akut psykiatrisk vård och suicidprevention.

I mitt eget landsting så har Johan Sjölander (S) för något år sedan lagt en motion till fullmäktige där han föreslår insatser grundade i en nollvision för självmord. Med tanke på att 300 människor begår självmord varje år bara i Stockholmsregionen så kan det tyckas naivt med en nollvision, men man kan dra paralleller till trafiken där nollvisionen sannolikt bidragit konkret till att minska antalet dödsfall och skadade.

Så sent som i höstas lade Helene Öberg, med bl a mig själv och flera andra miljöpartister som undertecknare, en landstingsmotion med förslag till åtgärder för att förebygga självmord. Dessa förslag var utökat samtalsstöd till både anhöriga och till dem som försökt begå självmord, långsiktigt löpande förbättringsarbete med suicidprevention, och utökad samverkan med kommunerna i detta viktiga arbete.
Nu får vi se om motionen hinner komma upp för debatt i landstingsfullmäktige innan det är dags för val - med efterföljande maktskifte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar