fredag 23 maj 2014

Jag måste bli "smalare"?

En ganska tuff arbetsvecka lider mot sitt slut. Utöver mitt vanliga jobb på KI så har denna vecka också innehållit följande sammanträden:

Tidigare ikväll ringde min mobiltelefon. Det var Miljöpartiets centrala kansli som ringde runt till medlemmar för att få ökat ekonomiskt stöd. Självklart ökade jag mitt månadsbidrag såhär i valtider!
Innan rösten i andra änden hann alltför långt i informationen så förklarade jag att jag råkar vara en av MP:s toppkandidater inför höstens landstingsval, följaktligen ganska insatt i kampanjarbetet.
Men jag reflekterade samtidigt över hur svårt det var att kalla sig själv för "toppkandidat".

Hursomhelst, nu är jag det så det är bara att gilla läget. Och jag har mycket att tillföra i form av både kunskap och engagemang, vilket jag definitivt gett utlopp för t ex under denna vecka. Tillsammans med partikollegor i landstinget såväl som i kommunen har jag författat Förslag till beslut och Särskilda yttranden men också debattinlägg.

Men i sammanhanget funderar jag återigen över det förmodligen oundvikliga faktum att jag måste bli "smalare", dvs börja begränsa mig ämnesmässigt i politiken. Inom landstingspolitiken engagerar jag mig gladeligen i allt från hälso- och sjukvård, till forskning, utbildning, innovation och regionfrågor. Kanske även lite kultur ovanpå det.

Därutöver har jag mitt kommunpolitiska engagemang, i Styrelsen för Väsby Välfärd. På sätt och vis det dummaste jag kunde välja. Varför då? Jo, just denna nämnd ansvarar för både skola, omsorg, individ- och familjesociala frågor samt kultur i kommunal drift. Med andra ord väldigt brett...

Efter höstens val så är jag med största sannolikhet landstingsledamot, och kanske innehar fler landstingspolitiska uppdrag än de jag har idag. Då blir det svårt att samtidigt sitta kvar i Styrelsen för Väsby Välfärd. Samtidigt är det ju oerhört viktiga frågor där också, kanske framförallt skolan. Jag är ju intresserad av pedagogik, och känner ett starkt engagemang för att våra barn och unga ska ges de allra bästa, och mest jämlika, möjligheterna att skapa sig en bra framtid.

Frågan är ändå: Måste jag bli "smalare" mot slutet av detta valår, för att i högre grad fokusera på något/några politiska ämnesområden? Det är en svår fråga som kräver både analys och eftertanke närmaste månaderna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar