onsdag 28 maj 2014

Global uppvärmning ger ljusare insekter


Ja, det hävdas i en vetenskaplig rapport presenterad i Nature Communications:


Forskarna har studerat närmare 500 olika fjärils- och trollsländearter och gjort en jämförelse av insekternas färg mellan olika delar av Europa och över tid under perioden 1988 till 2006. Som utgångsläge har man använt sig av tidigare färgmätningar och distributionsmönster som ligger ett par decennier bakåt i tiden.

Det mönster som framträder ger stöd för att insekterna i Europa blir ljusare i färgen, som en effekt av den globala uppvärmningen. Insekter absorberar energi från solljuset, och deras färg är beroende av vilket klimat de lever i - i kallare klimat är färgen mörkare och vice versa. Men nu tycks alltså forskarna se en ganska snabb förändring över tid. Vad betyder då detta? Ja, det kan ses som ytterligare ett bevis för global uppvärmning och klimatförändring, men sedan är det nog svårt att förutsäga om dessa färgskiftningar i sig har någon inverkan på ekosystem av olika slag. Tyvärr så uppmärksammar vi väl sådant först när det är för sent.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar