torsdag 3 april 2014

Väsbys skolstrateg pekar på nationella lösningar - svårare i kommunen?

Väsbys skolstrateg Per Kornhall, författare till boken Barnexperimentet (rekommenderas!) och ledamot av Kungliga vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor, skriver idag tillsammans med bl a Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund, på DN Debatt om hur de svaga eleverna kan ges mer resurser i skolan.
Utgångspunkt är de deprimerande dåliga resultaten för svensk skola i Pisa-undersökningarna, och de (negativa) effekter som bl a skolpengen innebär.

I min hemkommun Upplands Väsby, som i högre grad än de flesta kommuner i landet utnyttjar skolpengen som verktyg, så pågår ändå ett tämligen blocköverskridande arbete för att förbättra skolresultaten. Oroväckande signaler antyder dock att Per Kornhall, anställd som skolstrateg för att arbeta med dessa viktiga frågor, inte släpps in ordentligt i den processen. Per Kornhall är förvisso kritisk till stora delar av den skolpolitik som Alliansen för både på nationell nivå och i Upplands Väsby. Men jag hoppas innerligt att detta inte förblindar den borgerliga majoriteten i vår kommun så att man inte utnyttjar Per Kornhalls kapacitet till fullo. Det vore bara dumt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar