torsdag 3 april 2014

Experter varnar för BB Sophia? Förlossningskris utan ände...

I Svenska Dagbladet kan man idag läsa att "Experter varnar för BB Sophia" (?)
Igår invigdes kliniken formellt av sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt och prinsessan Christina - efter att drygt 200 barn redan fötts där. Turerna kring BB Sophia har varit många och snåriga (se t ex här), och som jag skrivit tidigare så stödde vi i Miljöpartiet beslutet att öppna denna nya förlossningsklinik, men med viss tvekan eftersom det fanns (och finns) frågetecken.

Som sagt, i SvD så meddelas alltså idag att bl a Susanne Ledin Eriksson, överläkare inom obstetrisk anestesi vid Gävle sjukhus och ordförande vid Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård, blev förvånad över att BB Sophia tilläts öppna i mars. Enligt hänvisning till bedömningsprotokollet från expertgruppen så pekar man på risken för allvarliga konsekvenser om inte bristerna åtgärdas. Enligt uppgift så ska dessa brister handla om allt från personalens kompetens till lokalernas lämplighet samt det olämpliga i att transportera svåra akuta fall till annat sjukhus.

Mest intressant i detta sammanhang är naturligtvis att, om ovanstående uppgifter stämmer, så är det inget som nått oss som (oppositions-)politiker i Hälso- och sjukvårdsnämnden, när vi haft detta ärende uppe för beslut. Det känns inte riktigt bra. Och kräver nog både frågor och svar närmaste tiden.

Hursomhelst så har ändå BB Sophia öppnat och förlossningar sker nu där dagligen. Jag har fullt förtroende för att man på plats gör allt man kan för bästa och säkraste förlossningsvård för mammor och nyfödda barn. Frågan är emellertid om landstinget - och vi politiker - brustit i omdöme när tillstånd gavs att öppna kliniken?
Men frågan är då också om vi hade fått tillgång till allt relevant underlag för beslut?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar