måndag 21 april 2014

Alla i mål? - Om skolstrategen som satte fingret på yttrandefriheten

Upplands Väsby lyckades för halvannat år sedan rekrytera Per Kornhall som skolstrateg, i syfte att lyfta kommunens skolresultat. Mycket glädjande och välbehövligt eftersom Upplands Väsby ligger i botten bland länets kommuner när det gäller skolresultaten. Dessutom en fjäder i hatten för kommunen eftersom Per Kornhall är en ledande auktoritet i skolfrågor, med uppdrag åt både Kungliga Vetenskapsakademin och Europakommissionen.

Men nu tycks det som att kommunen själv lyckats sätta käppar i hjulen för genomförandet av den förbättringsplan som tagits fram under Per Kornhalls ledning - Alla i mål. På sätt och vis kanske också för den mer övergripande planen Ett lärande Väsby som omfattar även kommunens friskolor.
Problemet är att kommunen, på tjänstemannanivå (och även politisk nivå?) förefaller ha försökt sätta munkavle på debattören Per Kornhall som i sin bok häromåret, Barnexperimentet, framför åsikter, kritik och förbättringsförslag som jag för egen del sympatiserar med. Per tvekar inte att även i debattartiklar och andra sammanhang delta regelbundet i skoldebatten, men är då noga med att hålla isär rollerna. I dessa fall undertecknar han inte med "skolstrateg i Upplands Väsby". Men som sagt, Upplands Väsby kommun tycks ändå ha invändningar mot Per Kornhalls debatterande, vid sidan om sitt kommunala arbete. Man hävdar förvisso att det ska vara högt i tak och yttrandefrihet ska gälla, men i praktiken är det uppenbarligen mer komplicerat.

Och nu väcks alltfler reaktioner mot kommunens agerande, och många röster höjs för att Per Kornhall ska få vara kvar som skolstrateg och slutföra det viktiga arbete han påbörjat. Även jag hoppas verkligen att så blir fallet, och eftersom Per är anställd av kommunala Väsby Välfärd, där jag sitter i styrelsen som representant för MP, så har jag till nästa veckas styrelsemöte begärt att få full information om vad som hänt. Det känns oerhört viktigt att vi i styrelsen hålls fullt informerade om denna "affär" som blossat upp, och som riskerar att bromsa eller till och med stjälpa det förbättringsarbete som inletts. Det är också helt avgörande att vi visar upp en fullkomligt enad linje när det gäller personalens rätt att yttra sig, både utifrån yttrandefriheten och meddelarfriheten, utan att detta bemöts med efterforskningar och invändningar, vare sig från andra tjänstemän, chefer eller politiker.

Styrelsemötet är på onsdag kväll.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar