lördag 8 mars 2014

Sverige världsbäst på jämställdhet?

Idag är det som bekant Internationella kvinnodagen, och i Sverige klappar vi oss gärna lite extra på huvudet för att vi är så duktiga på jämställdhet - eller?

Som tabellen visar så ligger det svenska glastaket fortfarande mycket lågt, även i jämförelse med många andra länder i världen. Att titta på andelen kvinnor på höga chefspositioner är naturligtvis bara ett av många sätt att mäta jämställdhet. Men nuvarande nivå är inte acceptabel och problemet är att det inte händer så mycket på chefsfronten, trots allt vackert prat. Som jag nämnt tidigare på bloggen så är det hög tid att - för en gångs skull - följa Norge i spåren och lagstifta om könskvotering. Annars tar det åtskilliga decennier ytterligare, eller kanske ett sekel i nuvarande takt...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar