måndag 3 februari 2014

Nytt år och nya forskningsrön om sjukdomen ME/CFS


Läsare av min blogg vet att jag engagerar mig i sjukdomen ME/CFS (tidigare inlägg t ex härhär och här).
Från en god vän, tillika ME-patient, har jag fått en del nyheter som jag publicerar nedan. Bland annat omnämns virusforskaren professor Jonas Blomberg (se t ex artikel i Upsala Nya Tidning). Det är extra roligt med tanke på att Jonas Blomberg var min opponent när jag disputerade för - ganska många år sedan nu...


Nåväl, här kommer senaste nytt om ME/CFS:Årets London-konferens öppen för anmälningar – Jonas Blomberg en av talarna
Den nionde årliga London-konferensen anordnas 30 maj 2014 av Invest in ME. Årets titel är Synergising research into ME. Talarlistan består av internationellt ledande ME/CFS-forskare från flera länder. Prof Jonas Blomberg, Klinisk virologi, Uppsala, kommer att föreläsa om infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS.

Platserna brukar gå åt snabbt, så en tidig anmälan rekommenderas. Det är också en lägre avgift vid anmälan före 16 mars.

International ME Conference 2014: Synergising research into ME
Program:
http://www.investinme.eu/agenda.html
Anmälan:
http://www.investinme.eu/register.html

De senaste fyra åren har konferensen föregåtts av ett rundabordsmöte för utvalda forskare inom fälten ME/CFS, neuroimmunologi och autoimmuna sjukdomar. Även i år har framstående svenska ME/CFS-forskare bjudits in att delta i detta rundabordssamtal.

Sammanfattning av riksdagsseminariet om ME/CFS
Nedan finns ett sammandrag av paneldiskussionen med politiker från sex partier vid seminariet om ME/CFS i riksdagen i oktober. Medverkande politiker: Barbro Westerholm (FP); Sven Britton (S); Stig Nyman (KD); Eva Olofsson (V); Agneta Luttropp (MP) och Finn Bengtsson (M).

Förslag framkom om att inrätta ME/CFS-mottagningar vid samtliga universitetssjukhus och samtidigt uppdra åt dessa att medverka till undervisningen av både läkare och sjuksköterskor. Finn Bengtsson (M) underströk att detta vore rimligt med tanke på att sjukdomen är vanlig (ca 40.000 patienter i Sverige). Panelen uttryckte en allmän uppslutning bakom detta förslag.

Det lyftes fram att det finns flera möjligheter för riksdag/regering att agera på nationell nivå. I forskningspropositioner kan enskilda sjukdomar ges öronmärkta medel (t ex understöddes cancer, diabetes och neurogenerativa sjukdomar specifikt i 2008 års forskningsproposition). Det går att tillsätta medel för skapande av ett nationellt kompetenscentrum som samordnar ett nationellt kompetensnätverk.

Det underströks att primärvården inte är lämplig för att hantera en komplicerad neuroimmunologisk sjukdom som ME/CFS och att det är mycket kostsamt att som idag låta patienterna valsa runt i vårdsystemet – specialistkliniker för ME/CFS kommer att innebära en initial kostnad, men en stor besparing på sikt.

I panelsamtalet framstod som ett lämpligt nästa steg att verka för inrättande av ME/CFS-kliniker vid universitetssjukhusen samt ett nationellt kompetenscentrum, genom fortsatt samarbete mellan landstingspolitiker, riksdagspolitiker och patientförening (RME).

Webbinspelning av paneldiskussionen:
http://www.youtube.com/watch?v=74ibQzaUV60&feature=youtu.be


Artikel i UNT
Jonas Blombergs forskning omskrevs i Upsala Nya Tidning i januari:
http://www.unt.se/uppsala/nya-ron-om-kronisk-trotthet-2787943.aspx


Nypublicerade studier

The Role of Adaptive and Innate Immune Cells in Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis
Brenu EW, Huth TK, Hardcastle SL, Fuller K, Kaur M, Johnston S, Ramos SB, Staines DR, Marshall-Gradisnik SM
http://intimm.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/16/intimm.dxt068.abstract

Deficient EBV-Specific B- and T-Cell Response in Patients with Chronic Fatigue Syndrome
PlosOne, 15 January 2013
Madlen Loebel, Kristin Strohschein, Carolin Giannini, Uwe Koelsch, Sandra Bauer, Cornelia Doebis, Sybill Thomas, Nadine Unterwalder, Volker von Baehr, Petra Reinke, Michael Knops, Leif G. Hanitsch, Christian Meisel, Hans-Dieter Volk, Carmen Scheibenbogen
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0085387

The effects of exercise on dynamic sleep morphology in healthy controls and patients with chronic fatigue syndrome
Physiological Reports, Nov 2013
Kishi A, Togo F, Cook DB, Klapholz M, Yamamoto Y, Rapoport DM, Natelson BH
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phy2.152/abstract

A role for homeostatic drive in the perpetuation of complex chronic illness: Gulf War Illness and Chronic Fatigue Syndrome
PlosOne, 8 January 2014
Travis J. A. Craddock, Paul Fritsch, Mark A. Rice Jr, Ryan M. del Rosario, Diane B. Miller, Mary Ann Fletcher, Nancy G. Klimas, Gordon Broderick
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0084839

Post-exertion malaise in chronic fatigue syndrome: symptoms and gene expression
Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, Volume 1, Issue 4, 2013
Jacob D. Meyer, Alan R. Light, Sanjay K. Shukla, Derek Clevidence, Steven Yale, Aaron J. Stegne, Dane B. Cook
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2013.838444#preview


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar