fredag 21 februari 2014

Landstinget måste ställa krav på diabetesanalyserna!

I ett debattinlägg på Dagens Medicin förklarar Helene Öberg och jag (MP) varför det är livsviktigt att landstinget börjar ställa riktiga krav på glukosstickor och liknande hjälpmedel som stora grupper patienter använder. Det skulle spara skattepengar och öka patientsäkerheten!


Det skandinaviska samarbetet SKUP (Skandinavisk utprövning av laboratorieutrustning för primärvården), där Sverige representeras av Equalis AB, är gott exempel på en oberoende part, finansierad med offentliga medel som kan erbjuda objektiva utprövningar och utvärderingar av nya produkter på marknaden - innan de köps in för våra skattemedel...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar