torsdag 13 februari 2014

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Haverikommissionen och Nollvisionen

I eftermiddags tjänstgjorde jag vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte i Landstingshuset. Under informationspunkten redogjorde landstingets chefläkare för det speciella seminarium som på förmiddagen hade hållits i Kungliga Tekniska Högskolans lokaler i Flemingsberg. Vad var så speciellt med detta? Jo, seminariet rörde Haverikommissionens unika utredning av ett tragiskt dödsfall år 2010 på hjärtintensiven, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Haverikommissionens rapport är skarp i sin kritik och pekar, i det specifika fallet, på bristande ledning och styrning.

Hela rapporten hittas här.

Som sagt, det är ett tragiskt dödsfall som ligger till grund för både rapport och seminarium, men i likhet med många andra så hoppas och tror jag att det kan komma något gott ut av detta. Det bidrar nämligen till att sätta strålkastaren på viktiga frågor kring patientsäkerhet. Vi vet att människor skadas och ibland t o m dör av misstag i vården, men hur undviker vi det!? Som påpekades i senaste numret av Läkartidningen så behöver vi verkligen en nollvision för vårdskador, på liknande sätt som inom vägtrafiken.

Jag arbetar själv, tillsammans med några partikollegor, för att ta fram konkreta förslag till förbättringsarbete för ökad patientsäkerhet. Vi vill till stor del satsa på forskning, utveckling och utbildning (FoUU) - och mer luft i systemet! Ju mer stressig arbetsplatsen är, desto större risk är det sannolikt för misstag.

Var det något annat av intresse som inträffade på HSN idag då? Jodå, från MP:s sida så la vi t ex ett par särskilda uttalanden (så kallade SU) om förlängning av avtal inom beroendevård och om landstingets remissvar rörande framtida patientjournaler på nätet.
I det förstnämnda fallet ville vi förtydliga nödvändiga krav på i princip alla vårdgivare/vårdutförare att parallellt med vårduppdraget också åta sig ett utbildningsuppdrag så vi får en återväxt av sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Detta med hänvisning till en bra rapport från landstingsrevisorerna nyligen, där man pekar på det allvarliga läget för kompetensförsörjning i vården.

I det andra ärendet så påpekade vi det positiva med att patienter så småningom ska ha underlättad tillgång till den egna journalen via internet. Vi ifrågasatte emellertid de synpunkter som tydligen uttalats från några vårdgivare där man avrått från att patienten ska ha tillgång till journaldata bakåt i tiden. Men det måste ju vara en del av syftet! Märkliga synpunkter tycker jag.

Vi la också ett par förslag till beslut (sk FTB), dels rörande höjt glasögonbidrag för barn under hela grundskoleåldern, dels rörande skärpta kvalitetskrav i upphandling av utrustning och hjälpmedel bl a för diabetikers egenmätning av blodsocker.
Eller rättare: Efter lite politiska krumbukter under denna punkt så valde jag att lägga det senare som ytterligare ett SU istället. Möjligen var det ett misstag, men ibland går det fort och beslut måste fattas snabbt. Hursomhelst så är det viktiga att synpunkter förs fram om att landstinget måste bli bättre på att ställa kvalitetskrav, för att spara skattepengar men framförallt för ökad patientsäkerhet (se ovan!).

MP la också en skrivelse (författad av Helene Öberg) med fråga om långa väntetider på BUP Danderyd. Vi får se vad hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarar på det framöver.
När HSN-protokollet publiceras så småningom så kommer det innehålla även MP:s förslag och skrivelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar