lördag 11 januari 2014

Tänkvärda ord från ett f.d. landstingsråd

Inför höstens val kandiderar jag återigen till landstingsfullmäktige i Stockholm. I förslaget till Miljöpartiets valsedlar så är jag nu sjätte namn på samtliga valsedlar i de 25 "kranskommunernas" valkretsar (dvs exklusive Stockholms stad) vilket i så fall bör innebära en ordinarie plats i landstingsfullmäktige för min del. Därigenom ökade möjligheter att vara med och påverka politiken i rätt riktning. Inom kort fastställer vi på ett regionmöte valsedlarnas listor inför valet i höst. Spännande!

Samtidigt är det mycket ledsamt att MP:s ordinarie landstingsråd, Raymond Wigg, på grund av sjukdom inte har möjlighet att fortsätta aktivt med politiken. Det är olyckligt både för MP och för regionen eftersom Raymond under sin tid som oppositionslandstingsråd varit en varm, generös ledargestalt med stort och brett kunnande inom många områden. Raymond har varit en drivkraft och en blåslampa som hade behövts även fortsättningsvis i kampen för en långsiktigt hållbar Stockholmsregion.

Strax före nyår skickade Raymond ut ett brev där han avsade sig samtliga uppdrag i Stockholms Läns Landstingsfullmäktige. Trots att det var väntat så var det ett mycket tråkigt besked. Jag hoppas ändå att Raymonds beslut snarast möjligt ska bidra till att han återvinner hälsan och krafterna så han kan komma tillbaka till politiken så småningom.
Eftersom Raymonds budskap i brevet är viktigt och tänkvärt för den fortsatta samhällsutvecklingen så har jag bett att få publicera det här på bloggen. Därför återger jag nedan, något nedkortat, det tidigare oppositionslandstingsrådet Raymond Wiggs Avsägelsebrev:

Avsägelse
"Efter över ett år av sjukskrivning, begär jag att få lämna samtliga mina uppdrag i Stockholms Läns Landstingsfullmäktige.
...
Jag önskar alla ledamöter, i samtliga partier, lycka till i sina uppdrag att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar Stockholmsregion. 
Regionen står inför stora sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar. Segregerade bostadsområden, ökade inkomstskillnader, miljöfrågorna, samt alla de utmaningar som följer med en kraftigt ökande befolkning.

Det är inte hållbart att investera i nya sjukhus, samtidigt som det inte finns en hållbar personalpolitik, där långsiktig försörjning av specialistutbildad personal, går hand i hand med jämställda utbildnings- och arbetsvillkor.

Det är inte hållbart att undanlåta sig investeringar i förbättrad och utbyggd kollektivtrafik, till förmån för väginvesteringar i 100-miljardersklassen. Självklart tränger sådana enorma belopp undan de nödvändiga investeringarna i kollektivtrafiken.

På det globala och nationella planet har miljö- och klimatarbetet idag avstannat. De nationella parlamenten tar inte sitt ansvar, utan skickar Svarte-Petter vidare till något annat land.

Möjligheterna till att genomföra kraftfulla, positiva förändringar, finns idag på det lokala och regionala planet. Landstinget, men ännu hellre en ”Region Stockholm”, har tillsammans med framsynta kommuner, förutsättningar att ta sig an dessa utmaningar.

Det är nu chansen finns att utforma ett samhälle som klarar att möta klimatförändringarna.
Det är nu chansen finns att vända utvecklingen i transportsystemet, så att vi fasar ut de fossila bränslena, och på allvar utvecklar en struktur där kollektivtrafik och cykling blir attraktiva och realistiska färdmedel.
Det är nu chansen finns att skapa socialt och ekologiskt anpassade bostäder och arbetsplatser som använder mindre energi, där vi bevarar och t.o.m. utvecklar ekosystemtjänsterna.

Jag brinner fortfarande för de stora politiska frågorna, jag tror på människans förmåga att ta sig an stora utmaningar, och finna lösningar på dem. Jag lämnar nu över stafettpinnen till Er, och till kommande engagerade människor, fast jag själv inte aktivt kommer att delta Ert arbete.

Med vänlig hälsning, Raymond Wigg (MP)"


Även om Raymond själv, åtminstone i nuläget, inte har möjlighet att verka aktivt för den hållbarhetspolitik som efterlyses ovan, så kommer jag och Miljöpartiets övriga förtroendevalda att med övertygelse och envishet verka i den andan. Sedan är det upp till väljarna att avgöra hur framtidens Stockholmsregion, framtidens Sverige och Europa ska se ut. Detta supervalår är det val både till EU-parlamentet (25 maj) och till Sveriges kommuner, landsting och riksdag (14 september). Jag hoppas på ett högt valdeltagande som visar att vi värdesätter - och använder - vår demokrati!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar