onsdag 15 januari 2014

Om MP:s provval och det politiska spelet

För några månader sedan avslutades Miljöpartiets interna provval för att skapa underlag bl a för hur listorna till landstingsvalet ska se ut. Provvalet är uppdelat i två separata delar: En del för Stockholms stad och en del för övriga 25 kommuner i Stockholms län. Eftersom jag är bosatt i Upplands Väsby så deltog jag i provvalet för "länet" (dvs exklusive Stockholms stad). För egen del utföll provvalet som så att jag hamnade på åttonde plats. Före mig i resultatlistan fanns 6 kvinnor och en man. Detta var effekten av en medveten satsning från vår sida att lyfta fram kvinnor till politiska topp-positioner. Efter valberedningens intensiva arbete före jul så presenterades till slut ett förslag där jag stod på plats nr 6, det sista av de "fasta" namnen på "länets" samtliga valkretslistor. Namnen nedanför varierar beroende på valkrets.

Det finns naturligtvis mycket att säga - och tycka - om partipolitiska provval och listsättning utifrån valresultat. Därför presenteras nu också i media resultat, och ibland en och annan skandal, när det gäller de andra partiernas provval (av någon anledning kanske ffa M?).

Vad kan man då säga om vårt egna provval inom MP (landstingsvalet i Stockholms län)? Ärligt talat var det med viss förvåning och besvikelse jag noterade min egen placering i resultatet. Jag tycker själv att jag som ersättare i landstingsfullmäktige, men med flera andra landstingsuppdrag, har åstadkommit en hel del under den gångna mandatperioden. Och nu hoppades jag på ökat mandat att kunna arbeta hårdare för MP och för en långsiktigt hållbar Stockholmsregion.

Därför var det istället med viss glädje jag igår tog emot kompletterande och nyanserande information om provvalets resultat. Det visade sig nämligen att jag fått näst flest förstahandsröster av alla i landstingets provval för "länet"! Dessutom, vilket jag visste sedan tidigare, så hade jag av kommunavdelningarna placerats som nr två av de manliga kandidaterna. Dvs två starka andraplatser i länets valkretsar (omfattande 25 av länets 26 kommuner) om man ser det så. Det känns faktiskt som en varm uppbackning i det fortsatta arbetet!

Hur kunde jag då hamna först på åttonde plats i resultatet? Jo, vårt provval bygger på ett ganska komplicerat system kallat Instant Runoff Voting som dels syftar till att inhibera taktikröstande, dels så lyfter det fram kandidater som har ett brett stöd bland de röstande. Som alla kan ana så har varje rösträkningssystem både för- och nackdelar.

Varför ägnar jag nu ett långt blogginlägg om denna typ av navelskådning efter provvalet? Jo, I DN Kultur läser jag idag om hur Medier sätter fart på det politiska spelet. Artikeln publiceras med anledning av "supervalåret" 2014 och hur det kommer bevakas i media (När jag skriver detta finns artikeln tyvärr inte på webben ännu).
I artikeln konstaterar Sverker Lenas Man behöver inte vara manusförfattare till "House of Cards" eller "Vita Huset" för att förstå att det politiska spelet helt enkelt är spännande.
I artikeln beskrivs hur media gärna fokuserar mer på det politiska spelet än på politiken i sak.
- Det politiska spelet handlar i grund och botten om vem som vinner och vem som förlorar, förklarar medie- och kommunikationsprofessorn Jesper Strömbäck.

Jesper Strömbäck förutspår (tyvärr?) "att vi får en fortsatt ökning av den spelgestaltande journalistiken på bekostnad av den sakgestaltande".

Jag inser själv att den spelgestaltande beskrivningen av politiken är i någon mån nödvändig för att bibehålla allmänhetens intresse, och jag försöker själv följa politiken utifrån det perspektivet - också.
Samtidigt är det viktigt att förstå betydelsen av balans mellan spel- och sakgestaltande. Som Jesper Strömbäck förklarar utifrån egen forskning: "...intresset för politik minskade när man exponerades mycket för spelgestaltande rapportering. Gestaltningen av det politiska spelet bidrar både till att minska den politiska mobiliseringen och det politiska förtroendet."

Som sagt, det politiska spelet är naturligtvis intressant, och ska så vara. Men det måste också handla om sakpolitik och realpolitik. Annars riskerar politiken och demokratin att urholkas.

Avslutningsvis kan jag nämna att imorgon kväll så ska Miljöpartiets regionombud (inklusive jag själv) sammanträda för att fastställa de slutliga valsedlarnas listor. Utifrån ett spelgestaltande perspektiv så kan det bli spännande...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar