onsdag 22 januari 2014

Mitt landstingspolitiska CV - men räcker det? Om politik, meritering och förtroende

Som verksam vid ett "elit-universitet" som Karolinska Institutet är jag van att prestera, och redogöra för vad jag gjort och åstadkommit - inom forskning, inom utbildning, inom ledarskap.
Och det är faktiskt en nyttig upplevelse att ibland kasta en blick i backspegeln och inse att man inte är så pjåkig ändå - åt helskotta med Jante!

Följaktligen så har jag nu försökt göra en sammanställning av vad jag åstadkommit i mitt landstingspolitiska engagemang under denna mandatperiod (som inte är riktigt slut ännu...).

Jag hoppas på utökat förtroende från mina partikollegor och från väljarna för att kunna åstadkomma mer i kampen för en jämlik vård och en hållbar och mänskligare Stockholmsregion.

Nedanstående har jag alltså åstadkommit som fritidspolitiker och ersättare i landstingsfullmäktige. Det borde vara meriterande. Samtidigt är jag fullt medveten om att politik inte bara handlar om meriter. Det är en förtroendebransch. Och förtroende är något som formas i omgivningen - genom att tålmodigt göra sitt bästa, på ett öppet och ärligt sätt, eller?


Michel Silvestri

Landstingspolitiskt CV
för perioden dec 2010 - jan 2014


Landstingspolitiska uppdrag och insatser för MP under den gångna mandatperioden
(hela eller del av perioden):
  •           Förste ersättare i landstingsfullmäktige
  •           Ledamot av landstingsstyrelsens forskningsberedning
  •           Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden 
  •           Ledamot i styrelsen för utveckling av regional kärna Flemingsberg
  •           Regionombud för MP Upplands Väsby


Tjänstgöring i landstingsfullmäktige:
2010: 1g,           2011: 2ggr,      2012: 4ggr,       2013: 7ggr                                   

Anföranden i landstingsfullmäktige under år 2013 (totalt 33 anföranden):
2013-12-03: 12 anföranden
2013-10-22: 2 anföranden
2013-09-17: 3 anföranden
2013-06-12 (budgetfullmäktige): 6 anföranden
2013-03-19: 7 anföranden (inkl en anmäld fråga till ansvarigt landstingsråd)
2013-02-19: 3 anföranden

Anförandena finns tillgängliga på landstingets webb-TV samt i protokoll:
http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=604

Motioner:
Aktivt medverkat i skrivande och debatt rörande motion om utvärdering av konkurrensutsättning i vården. Därutöver undertecknat och debatterat ett flertal andra MP-motioner.

Interpellationer:
- Interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv

- Interpellation 2011:50 av Michel Silvestri (MP) om elektroniska journalsystem, patient(data)säkerhet och patientintegritet

Anmälda frågor till landstingsråd:
- Fråga om nedtrappning av landstingsstödet till Centrum för Biovetenskapers verksamhet.


Forskningsberedningen(2011-):
- Deltagit i samtliga möten (2011: 8, 2012: 8, 2013: 7+studiebesök Steno Diabetescenter i Danmark)
- Särskilda Uttalanden (SU)/Förslag till beslut (FTB): 2011: 4 st, 2012: 4 st, 2013: 6 st
- Deltagit 2012 i internationell konferens om ME/CFS: Invest in ME


Hälso- och sjukvårdsnämnden (sep 2013-)
- 5 sammanträden (varav ett som tjänstgörande)
- Bidragit till underlag för SU och FTB, bl a för ökade folkhälsosatsningar


Styrelsen för utveckling av regional kärna Flemingsberg (dec 2012-)
- 2 sammanträden (det tredje imorgon torsdag 23/1...)


Debattinlägg (ett urval rörande landstingspolitik):

Är nya Karolinska Solna ett sjukhus eller ett monument? Dagens Medicin, feb 2011
(medförfattare Helene Öberg, Raymond Wigg)

Sverige behöver en ny välfärdsreform. Dagens Samhälle, maj 2013
(medförfattare Annika Lillemets, Valter Mutt, Carl Schlyter, Nils Hillerbrand, Peter Bylund, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Annika Hjelm, Lena Klevenås, Yanira Difonis, Maria Bergom Larsson)

Stoppa privatiseringarna i vården.
Svenska Dagbladet, maj 2012
(medförfattare Annika Hjelm, Marie Åkesdotter, Paul Lappalainen)

Ja till sprutbyte, av sakliga skäl.
Vi i Väsby, 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar