onsdag 22 januari 2014

Karolinska - sämsta universitetssjukhuset i Sverige?

Ja, åtminstone om man ska tro den rankinglista som Dagens Medicin gjort utifrån följande parametrar:
  • Medicinsk kvalitet
  • Vårdgaranti
  • Patientenkäter
  • Ekonomi
  • Hygien
  • Läget på akuten
  • Vårdplatsläge

För egen del är jag kluven. Man måste ta denna typ av jämförelser med en nypa salt, samtidigt kan de nog ofta ge åtminstone en vink om hur det står till med ett sjukhus. Det råder ingen tvekan om att Karolinska Universitetssjukhuset på flera sätt är i ett problematiskt läge, framförallt kanske bemanningsmässigt. Många sjuksköterskor saknas och många vårdplatser är stängda som en konsekvens av det.

Är detta en "storm" vi måste genomleva ända fram till invigningen av Nya Karolinska Solna (NKS)? Finns risk att problemen försvåras ytterligare och närmast permanentas, med negativ inverkan på uppstarten av NKS?

Nu är det inte bara Karolinska som kommer dåligt ut i den jämförelse som Dagens Medicin gjort. Det ser tyvärr ganska risigt ut för samtliga länets sjukhus.

Vems "fel" är det då, att det ser så pass illa ut för Stockholms-sjukhusen i nationell jämförelse? Det finns naturligtvis flera aspekter, och flera tänkbara, bidragande faktorer. Bristande ledarskap? Bristande resurser?
Men kanske framförallt, fel politik som styr vården, med ständiga sparbeting (som intressant nog motsvarar Alliansens skattesänkningar), med stuprörsorganisation, samt forcerad konkurrensutsättning och fragmentering - istället för samverkan.

När jag skriver om denna, för Stockholms läns landsting så trista rankinglista så skäms jag en aning över vad jag i förrgår kväll skrev på Instagram:
"Död åt Karolinska Universitetssjukhuset! Leve Karolinska Universitetssjukvården!"

Men kanske hade jag rätt ändå? Kanske har vi på flera sätt felaktiga förväntningar på att den bästa vården ska finnas inom några specifika väggar i Solna och i Huddinge? Framtidens vård behöver definitivt vara kunskapsintensiv med integrerad forskning, utveckling och utbildning - i hela länet. Men då krävs samverkan, inte fragmentering!

Via dessa länkar kan du se listan respektive kartan som visar den ranking av sjukhus som Dagens Medicin gjort.

Förresten, jag har ju i tidigare inlägg (här, här och här) på ett bekymrat och negativt sätt kommenterat valet av ny styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset - superentreprenören inom sjukvård, Per Båtelson.
Men på hans initiativ så hade vi faktiskt, Helene Öberg och jag, ett mycket bra och givande möte med Per någon vecka före jul. Jag måste erkänna att jag ändrade uppfattning och kände att Per mycket väl kan vara rätt person att bidra till en positiv utveckling av sjukhuset. Men frågan är om han räcker till? Det är ju politikerna som sätter ramarna...

Förresten igen! GRATTIS till Norrlands Universitetssjukhus!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar