onsdag 29 januari 2014

Högre kompetens = Sämre vård?

Igår meddelade Svenska Dagbladet på förstasidan att 1 av 4 undersköterskor har tagits bort i vården, och att det  blivit Sämre vård med färre undersköterskor.

Bakgrunden är i princip att landstingen haft en medveten strategi att höja kompetensen hos vårdpersonalen, och därför har man successivt höjt andelen sjuksköterskor och läkare. Samtidigt har t ex undersköterskorna minskat rejält i andel. De siffror SvD ger är att sedan mitten av 1990-talet har läkarna ökat med 37%, sjuksköterskorna med 23% medan alltså undersköterskorna minskat med 26%.

Detta kan ses, åtminstone delvis, som ett resultat av framgångsrikt lobbyarbete från fackförbunden för läkare respektive sjuksköterskor.

Vad är då problemet? Jo, när det blir brist på undersköterskor (kanske också sjukvårdsbiträden?) så innebär det att den patientnära omvårdnaden blir bristfällig. Det är inte omöjligt att det är bland annat detta som ligger bakom ökningen av patientnämndsärenden som rör bemötandet i vården.

Om det saknas undersköterskor så innebär det också att sjuksköterskor, efter tre års högskoleutbildning, inte utnyttjas till fullo i sin kompetens om de ska "täcka upp" för undersköterskorna.

Eftersom jag själv är legitimerad biomedicinsk analytiker så kan jag se en liknande parallell inom laboratoriemedicinen där man de senaste decennierna till stor del tycks ha avskaffat laboratoriebiträden och laboratorietekniker. Det kan i sin tur bidra till att många biomedicinska analytiker drabbas av belastningsskador.

Jag tror att ovanstående ger en delvis förklaring till den negativa utveckling vi kan se inom delar av Stockholmsvården idag, med pressad personal, bemanningsproblem och ökande klagomål från patienterna.
Vi behöver få tillbaka fler undersköterskor och biträden i vården, och det behöver vi snarast en strategi för.

Intressant i sammanhanget är att när jag sökte information på webben om detta så hittade jag ett två veckor gammalt blogginlägg av personallandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare - alla behövs i vården.

Jag brukar inte alltid hålla med Anna Starbrink i kompetensförsörjningsfrågor, men i denna fråga skriver Anna kloka saker. Jag hoppas att hon får gehör för sina förslag. Eller ännu hellre, att Miljöpartiet ingår i en majoritet efter höstens val, så kan vi själva bidra konkret till att förbättra landstingets personalpolitik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar