söndag 26 januari 2014

Har vi passerat "peak car"?

På DN Debatt skriver idag fyra forskare att Bilen blir alltmer onödig i takt med urbaniseringen. Utifrån ett vetenskapligt perspektiv slår de fast att bilismen i städer har blivit omodern och kontraproduktiv. Som tur är så är trenden, åtminstone i västvärlden, att bilismen minskar och att den totalt sett (globalt?) inte ökar. Kanske har vi nått toppen, "peak car"?
Sverige tycks dock skilja sig något från övriga Väst i så motto att bilismen inte minskar, men den ligger ändå på en stabil nivå.

Som en bisats i debattinlägget nämns att "I Sverige skjutsas 24 procent av barnen, i USA:s utglesade städer är det över 60 procent. Såväl svenska som internationella studier visar att barnens rörelsefrihet fortsätter att minska. Under mitten av 1980-talet fick så gott som samtliga sju- till nioåriga barn i Sverige gå utan vuxens sällskap till skolan. I dag är det knappt hälften."
Detta är intressant dels utifrån en hälsoaspekt med tanke på att barn idag rör på sig alldeles för lite, och andelen överviktiga barn ökar successivt, dels utifrån en miljö- och hållbarhetsaspekt där vi egentligen borde göra allt för att minska bilkörandet.


Personligen gör jag en koppling mellan det fria skolvalet och ökat skjutsande av skolbarn - det blir ju logiskt om barnet ska gå i en annan skola än den som ligger närmast hemifrån. SWECO har visat att skjutsandet av skolbarn har ökat stadigt de senaste 15 åren.

Nåväl, tillbaka till huvudbudskapen i debattinlägget där forskarna efterlyser en ny nationell och regional stadspolitik med:
1. ökad regionförtätning
2. färre stora vägar genom städer
3. minskad (eller ingen) biltrafik i stadskärnorna

Det förstnämnda kan man se som stöd för ett nej till Väsby sjöstad till förmån för att bygga bostäder i närmare anknytning till befintlig bebyggelse och befintliga kommunikationer, t ex enligt Miljöpartiets förslag.


Och punkt 2 tolkar jag faktiskt som stöd för ett nej till Förbifart Stockholm ("Björntjänst Stockholm"), till förmån för kraftigt utökad kollektivtrafik. Byggandet av Förbifarten beräknas sluka enorma resurser, och dessutom så har nya motorvägar aldrig bidragit till minskad biltrafik, tvärtom.

Och den tredje punkten kan ses som stöd för trängselskatt - kanske t om utökad sådan?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar