onsdag 29 januari 2014

Hälften av landets läkarutbildningar har bristande kvalitet?

Idag publicerar Universitetskanslersämbetet (UKÄ, tidigare Högskoleverket) den nationella granskningen av läkarutbildningarna. Karolinska Institutet, Linköpings, Lunds och Örebro Universitet får omdömet Hög kvalitet (vilket är detsamma som Godkänd), medan Göteborgs, Umeå och Uppsala Universitet får omdömet bristande kvalitet. Enligt preliminära uppgifter så är det till stor del det interprofessionella lärandet som brister för de senare, dvs att studenter inom olika utbildningsprogram lär av, med och om varandras blivande professioner. Anmärkningsvärt är att Lunds Universitet visserligen fick godkänt för sin läkarexamen, men de akademiska examina i programmet, kandidat- och masterexamen, fick omdömet Bristande kvalitet.

Ingen av landets läkarutbildningar fick omdömet Mycket Hög kvalitet.

Eftersom jag till vardags är verksam på Karolinska Institutet så gläds jag naturligtvis åt att KI i detta fallet fick Godkänt. Samtidigt blir man naturligtvis bekymrad över att så stor andel av landets läkarutbildningar är bristfälliga - åtminstone enligt UKÄ. Jag har själv en hel del erfarenhet av Högskoleverkets granskningar sedan tidigare, och måste tyvärr konstatera att nuvarande granskningsmodell (med huvudfokus på examensarbete) tillsammans med ibland ganska godtyckliga och röriga utlåtanden inte bidrar till att man litar fullständigt på UKÄ:s utlåtanden. Kritiken mot UKÄ och granskningarna av landets olika utbildningsprogram har också under flera år varit omfattande. Se t ex här, här och här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar