tisdag 14 januari 2014

Förlossningsvård - med navelsträngen runt halsen

Jag deltog igår i ett extrainsatt möte i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd då beslut fattades att godkänna BB Sophia som ny klinik inom vårdval förlossning. BB Sophia, som drivs av Praktikertjänst AB, har fått tillstånd att ansvara för normalförlossningar, dvs förlossningar där fostret är fullgånget och det inte föreligger någon förhöjd risk.

Beslutet, som vi i Miljöpartiet stod bakom (dock med viss tvekan), är i grund och botten logiskt och positivt. Det föds 30 000 barn varje år i Stockholms län, och antalet födslar ökar stadigt. Det är glädjande, men det ställer naturligtvis krav på landstinget att tillgodose behovet av trygg och säker förlossningsvård. Den styrande Alliansen i landstinget har som sagt infört vårdval inom förlossning. Det innebär att en ny vårdutförare när som helst kan inkomma med ansökan om att auktoriseras och få bedriva denna typ av vård. Landstingets tjänstemän kontrollerar att förutsättningar finns att bedriva en bra vård och sedan fattar vi politiker beslut. Om förutsättningarna ser bra ut så finns egentligen inget acceptabelt skäl att säga nej. Detta är en del av problematiken i detta ärende. Alliansen har haft en dålig framförhållning och har därför försökt dra ut på beslutet (som varit på agendan tidigare i HSN), möjligen för att få mer tid att hantera de bemanningsproblem som uppstår. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med barnmorskor i Stockholms län för att bemanna samtliga förlossningskliniker.
I nuläget har BB Stockholm (samägt av Praktikertjänst och Danderyds sjukhus) och förlossningskliniken på Danderyds sjukhus blivit av med ett 80-tal barnmorskor. Det är ett stort antal vakanser som man inte ersätter i brådrasket. Att utbilda en ny barnmorska tar ett och ett halvt år, efter sjuksköterskeexamen som dessförinnan tar 3 år.

Vad kunde man då ha gjort bättre, för att undvika den problematiska situation vi hamnat i? Ja, i och med att vårdval infördes så skulle man egentligen omgående ha sett till att ständigt ha ett överskott av barnmorskor i länet, som kan anställas vid behov. Det är naturligtvis inte fullt realistiskt...

En mer seriös ansats hade varit att undersöka varför så mycket som hälften av landstingets barnmorskor inte arbetar heltid. Det är en helt unikt hög andel jämfört med andra vårdyrken. Förklaringen finns säkert till stor del i lönenivåer och arbetsmiljö.

Vad vill då vi i Miljöpartiet när det gäller förlossningsvården? Jo, MP menar att bemanningen ska vara sådan att varje födande kvinna ska ha en egen barnmorska tillgänglig på kliniken. Vi menar också att, om man ska ha vårdval inom förlossning, så ska det vara en valfrihet i verkliga livet. Så är inte fallet idag. Istället är det så att Stockholms län har de tveklöst högsta hänvisningssiffrorna i landet. Med hänvisning menas varje gång då en gravid kvinna, pga platsbrist, nekas tillträde till den förlossningsklinik hon valt, och istället så hänvisas hon i sista stund till annat sjukhus, i värsta fall till annat landsting!

Kostar det extra, de åtgärder och förbättringar som Miljöpartiet vill införa? Ja, självklart! Men till skillnad från den moderatstyrda Alliansen så vill vi avskaffa det årliga 2%-iga sparbetinget och effektivitetskravet som tyvärr bidrar till de bemanningsproblem, och den successivt försämrade vård som vi ser idag.

Om förlossningskrisen har jag tidigare bloggat bl a härhär och här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar