fredag 17 januari 2014

Ett steg bort från landstingspolitiken?


Som jag flaggat för i tidigare inlägg så deltog jag på torsdagskvällen i ett 4 timmar långt regionmöte i Landstingssalen där Miljöpartiets Stockholmsregion skulle fastställa valsedlarnas kandidatlistor för riksdags- respektive landstingsvalet i höst. Efter en lång diskussion om den av valberedningen föreslagna riksdagslistan, där även andra yrkanden förekom, så slutade det hela ändå i att valberedningens förslag fick bifall av regionombuden. Därigenom toppas länets riksdagslista av Gustav Fridolin, Annika Hirvonen, Carl Schlyter och Esabelle Dingizian.

Efter dessa tre timmars överläggningar, alltså utan egentliga ändringar i slutresultatet jämfört med valberedningens förslag, så var det dags att fastställa landstingslistorna - trodde vi.
Dessförinnan hade vi fått veta att larmet skulle aktiveras kl 22. Alltså gällde det att hinna färdigt på en timme. Hur ska detta gå? tänkte jag, som röstberättigat ombud för Upplands Väsby.
Till saken hörde naturligtvis också att jag själv var en av kandidaterna, på sjätte och sista plats av de toppkandidater som ska finnas på samtliga valsedlar i alla länets valkretsar (exklusive Stockholms stad). Och till saken hörde att det hade kommit motförslag. Upplagt för spänning med andra ord...

Efter en ganska kort diskussion, med överraskande få inlägg, så var det dags för beslut. Ett efter ett av motförslagen avslogs (ett av dem efter tre helt jämna voteringar följt av lottning!*).

Så var vi då framme vid det mest avgörande beslutet, nämligen om valberedningens förslag skulle återremitteras,dvs bakläxa. Och så blev faktiskt fallet efter en ganska jämn röstning. Beslutet innehöll också ett påbud till valberedningen att inte ha färre kvinnor bland de 6 toppnamnen än vad provvalsresultatet anger, och i beslutet anges antalet till fem. Konsekvensen av detta kan mycket väl bli att jag flyttas ner, och därigenom missar möjligheten att bli ordinarie ledamot i landstingsfullmäktige.

Det är här det blir lite komplicerat. MP:s provval för några månader sedan utgjordes nämligen av två delar: dels kommunavdelningarnas röstning där 13 av 25 kommuner lämnade in en röst där man rangordnade 7 kvinnliga och 7 manliga kandidater, dels en individuell röstning där tyvärr endast 20% av medlemmarna i Stockholms län röstade (som nämnts tidigare är inte Stockholms stad inkluderat i detta val).

I det förstnämnda valet, kommunavdelningarnas val, hamnade jag på delad tredje plats med 45 poäng, med en kvinna på samma poängtal. Före oss hade vi en man på 49 poäng och en kvinna på 66 poäng.
I det individuella valet, där resultatet räknas samman på ett aningen komplicerat sätt enligt modellen Instant Runoff Voting, hamnade jag på åttonde plats med en man och 6 kvinnor före. I sammanhanget kan ändå nämnas att jag hade fått näst flest förstahandsröster!

Valberedningen hade i sitt förslag försökt väga samman de båda valen, i kombination med ett flertal andra bestämda kriterier. Men de regionombud som la motförslaget utgick märkligt nog bara ifrån det individuella - och minst representativa? - provvalsresultatet. Och de fick alltså med sig en knapp majoritet av regionmötet att besluta enligt detta. Förvånande och märkligt.

Valberedningens uppdrag är nu att ta fram ett nytt förslag där man menar att 5 av de 6 första platserna på listan ska utgöras av kvinnliga kandidater.
Detta är ett medvetet avsteg från tidigare grundläggande princip att varva män och kvinnor om vartannat.
Jag anser själv att det är viktigt att arbeta konkret för ökad jämställdhet, och för att öka förutsättningarna att vi får MP-kvinnor på högre politiska poster. Jag har själv medverkat i beslut i den riktningen.

Samtidigt har jag svårt att förstå hur man i detta fallet kan bortse helt från kommunavdelningarnas vilja - där faktiskt en majoritet röstade. Ironiskt nog så tycks dessutom jämställdhetsproblemet vara allra minst inom landstingspolitiken, enligt MP:s egna rapport för en tid sedan.

Under denna mandatperiod har jag varit förste ersättare i Stockholms landstingsfullmäktige, men jag har under det senaste året tjänstgjort vid nästan samtliga fullmäktigemöten, och jag har debatterat med Alliansens landstingsråd och andra politiker i många olika frågor. Jag har under mandatperioden deltagit på samtliga sammanträden i landstingsstyrelsens forskningsberedning, och där som ledamot för MP lämnat drygt ett dussin särskilda uttalanden (SU) och förslag till beslut (FTB). Sedan i höstas är jag ersättare för Helene Öberg i hälso- och sjukvårdsnämnden, och även där har jag deltagit i samtliga möten och medverkat i formulering av både SU och FTB.

Jag har också representerat MP i den politiska styrgruppen för utveckling av regional kärna Flemingsberg. Det passar mig bra eftersom jag i mitt yrke som lektor vid Karolinska Institutet har varit stationerad där, och känner ett starkt engagemang för att denna del av länet, Södertörn, ska ges goda möjlighet att blomstra och bilda en positiv motkraft till stora satsningar i norr (NKS,Hagastaden mm).

Utifrån ovanstående så kan jag ärligt säga att det vore ledsamt och på flera sätt obegripligt om jag inte ges möjlighet att efter valet i september få börja arbeta "på riktigt" med landstingspolitiken, för Miljöpartiets bästa och för en långsiktigt hållbar Stockholmsregion.

Men som sagt, landstingslistorna är ju inte beslutade ännu, och därför finns fortfarande en strimma av ljus och hopp om ett fortsatt engagemang i landstingspolitiken!


*Apropå lottning så avslöjade Gustav Fridolin under regionmötet att lottning utnyttjas för beslut även i riksdagen, betydligt oftare än vad vi kan tro och önska. Hmm, det kanske förklarar en del...3 kommentarer:

 1. Tråkigt att höra, valsystemet var minst sagt krångligt. Kanske kan du dra igång en personvalskampanj i protest om du inte kommer bland topp sex?
  markus

  SvaraRadera
 2. Tack Markus, för din uppmuntran. Till en början får vi se hur de slutliga listorna ser ut. Inget är avgjort ännu och, för att parafrasera en annan, något kändare politiker: "Jag är en stridshingst!"

  SvaraRadera
 3. Åh nej, vi vill ju att du ska ta stora steg rakt in i landstingspolitiken!

  Håller tummarna.

  /AÖ

  SvaraRadera