torsdag 12 december 2013

Potentiell biomarkör för ME/CFS? Spännande fynd - av min opponent!

ME/CFS är en sjukdom som drabbar en betydande del av befolkningen, kanske uppemot 8 000 människor bara i Stockholmsregionen. Samtidigt som många av dessa drabbade människor lider svårt av sjukdomen så lider vi också av stor kunskapsbrist på området. En kvalificerad gissning är att ME/CFS utlöses efter en infektion, kanske pga att immunförsvaret "hakar upp sig"? Men som sagt, vi vet inte säkert. Och framförallt så vet vi inte säkert hur sjukdomen bäst behandlas. Dessutom är diagnostiken komplicerad och osäker.

När det gäller det sistnämnda så finns det ett behov av biomarkörer, dvs möjligheten att i t ex ett blodprov söka efter förekomst av specifika molekyler som tecken på denna sjukdom. Det skulle vara en stor vinst att finna en eller flera sådana användbara markörer.

Jag doktorerade i medicinsk vetenskap för 13 år sedan. En betydande del av min forskning byggde på framställning och analys av syntetiska peptider, dvs artificiellt framställda kortare "proteinkedjor". I mitt projekt efterliknade dessa peptider komponenter på ett virus, cytomegalovirus (CMV). Jag undersökte om mänskliga antikroppar kunde "känna igen" och binda till dessa peptider.

En av de upptäckter jag gjorde i min egen forskning var att i detalj kartlägga vilken aminosyrasekvens som bildade en epitop (igenkänningsplats) för en neutraliserande antikropp, dvs en antikropp som kunde förhindra virusinfektion. Sådana antikroppar uppstår vanligtvis efter genomgången infektion av ett smittämne, eller efter vaccinering. En annan upptäckt var peptider som kunde användas för att i blodprover detektera antikroppar mot CMV. Med andra ord så kunde sådana peptider utgöra biomarkörer för CMV-infektion.

När jag disputerade, dvs försvarade min avhandling i april år 2000 så hade jag som opponent en mycket skicklig, men också trevlig, professor i virologi - Dr Jonas Blomberg.

Varför berättar jag nu allt detta? Jo, samme professor Jonas Blomberg har nyligen publicerat en intressant vetenskaplig artikel där han tillsammans med sin forskargrupp beskriver hur de hittat en syntetisk peptid som ev kan fungera som biomarkör för ME/CFS!

Peptiden efterliknar en del på ett protein kallat HSP60 som finns hos bakterier, men också i de mitokondrier som finns inuti våra egna celler. Mitokondrierna, som kan ses som "ur-bakterier" som bosatte sig i våra celler för miljarder år sedan, fyller en livsviktig funktion som cellernas energifabriker. I denna första studie fann Jonas Blomberg att ca 20-40% av testade ME-sjuka har antikroppar mot HSP60-peptiden, medan i princip ingen av testade friska blodgivare, MS- eller SLE-sjuka uppvisade samma typ av reaktivitet.

Lovande fynd alltså, men man ska alltid vara försiktig i tolkningen av pionjär-artade fynd som detta. Det vet jag att Jonas Blomberg själv anser. Samtidigt delar jag hans förhoppning att de nya fynden dels ska kunna upprepas av andra forskare i världen, dels ska kunna bidra till att diagnostiken av ME/CFS förbättras mha lämpliga biomarkörer.

Det blir spännande att följa den fortsatta utvecklingen i detta projekt. Jag håller tummarna för min opponent!


3 kommentarer:

  1. Tack för din förklaring, nu blev det lättare att förstå va de hittat.

    SvaraRadera
  2. Tack för att du engagerar dig.

    SvaraRadera
  3. Helt enig. Det er et meget spændende fund af Jonas Blomberg og kolleger. Der er nogen ting, der måske hænger sammen: Endothelial dysfunction and HSP60 antibodies – pieces to the ME/CFS puzzle? http://www.followmeindenmark.blogspot.dk/2013/12/endothelial-dysfunction-and-hsp60.html

    SvaraRadera