torsdag 19 december 2013

Landstinget bör satsa på sprit och nötter!

I senaste numret av Läkartidningen läser jag en notis om att ett flertal landsting, bl a mitt eget dvs Stockholms, inte får full ersättning av regeringens patientsäkerhetspengar. Anledningen är att man inte gjort tillräckligt för att stärka patientsäkerheten. Ett genomgående problem är att vårdpersonalen slarvar med att använda handsprit. Landstingen bör alltså öka spritkonsumtionen! (Åtminstone om den används för desinfektion)

I samma tidning läser jag om en omfattande amerikansk forskningsstudie som visar att hög konsumtion av nötter var korrelerad till statistiskt minskad risk att avlida i bl a hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom. Dessutom var nötkonsumtionen inte kopplad till viktuppgång.

Slutsats av ovanstående när det börjar lacka mot jul - i förebyggande syfte bör vi satsa på (hand-)sprit och nötter!


Nötartikeln:
Bao M et al. New England Journal of Medicine. 2013:369:2001-11.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar