måndag 18 november 2013

Vårdkris = Utbildningskris = Vårdkris =...

Idag har jag, i mitt ordinarie arbete, deltagit i en rolig och givande workshop på Danderyds sjukhus (rolig tack vare duktiga Pocketteatern!). I mitt dagliga jobb som lektor och koordinator för klinisk utbildning i Stockholms län, så samarbetar jag med ett stort antal kollegor runtom i länet för att försöka stärka och utveckla den s.k. verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt skapa förutsättningar för fler bra VFU-placeringar för alla våra studenter som ska bli sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster etc.

Med andra ord så gäller det att se till så att vi har en god återväxt och bemanning i morgondagens hälso- och sjukvård. Det är en rejäl utmaning!

Nästan varje dag läser och hör vi om den vårdkris som tycks växa runtom i landet. I dagens Svenska Dagbladet varnas för permanent sommarkris, dvs att bristen på kompetent vårdpersonal riskerar att bli bestående året runt. Detta drabbar naturligtvis möjligheterna att bedriva bra och säker vård, och därigenom drabbar det patienterna.
Som sagt, jag besökte alltså idag Danderyds sjukhus och mycket glädjande så medverkade sjukhusdirektören (eller VD som han benämns på DS AB) Stefan Jacobson för att understryka vikten av den kliniska utbildningen. Att högsta chefen deltar på det sättet ger ett viktigt signalvärde för alla medarbetare att utbildningsuppdraget är viktigt. Samtidigt så är det lättare sagt än gjort; I SvD-artikeln beskrevs att ett antal vårdplatser är stängda och beläggningsgraden är ansträngd pga personalsituationen, men det är ändå bättre än för några månader sedan. I somras hade DS ett extremt ansträngt läge.

Värst tycks det dock vara på Karolinska Universitetssjukhuset där närmare 10% av de 1350 vårdplatserna var stängda häromnatten eftersom det saknas personal och den totala beläggningen var 102% att jämföra med optimala 85%. Enligt Vårdförbundets lokala representant så saknades 285 sjuksköterskor i april i år, och läget är inte bättre nu...

Det är ett bekymmersamt och mycket besvärligt läge som beskrivs i återkommande rapporter vilket tycks bekräfta farhågorna och varningarna att vi håller på att hamna i ett permanent krisläge för vården, åtminstone på vissa sjukhus, framförallt universitetssjukhuset. Att vara universitetssjukhus innebär ett särskilt åtagande att parallellt med vårduppdraget  även bedriva omfattande utbildning och forskning*. Pga mitt arbete som rör just klinisk utbildning i länet så vet jag av erfarenhet att det är ett mycket svårt läge just nu.

Detta innebär att vårdkrisen, som till stor del beror på personalbrist, riskerar att resultera i en utbildningskris med studenter som inte får en bra utbildning, och därigenom ökar risken att färre utbildar sig till att arbeta i vården. Och resultatet av det blir en än mer förvärrad vårdkris. Dvs vi hamnar i en ond, nedåtgående cirkel.

Vi måste göra allt för att bryta den cirkeln. Jag vill bidra till det, men för att långsiktigt lösa problemen så räcker det inte med att vara tjänsteman, tyvärr. Det måste till ett politiskt mandat.*Enligt min mening så ska i princip alla vårdgivare/vårdutförare ägna sig även åt forskning, utveckling och utbildning. Det är ett måste om vi vill ha en långsiktigt högkvalitativ hälso- och sjukvård!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar