lördag 16 november 2013

S:t Göran kämpar med tops istället för svärd

Björn Bragée, idag kanske känd för många som Arga doktorn, uppmärksammade för några år sedan problemet med slarvig städning på våra sjukhus. Det ledde till en välbehövlig skärpning vilket förhoppningsvis bidragit till minskad smittspridning och ökad patientsäkerhet. I senaste numret av Dagens Samhälle läser jag om S:t Görans sjukhus där man valt att ha egen anställd personal som städar (istället för inhyrda entreprenörer som är vanligt idag), och där man kvalitetssäkrar städningen bl a genom att "topsa" vattenkranar mm. Själva metoden går ut på att mäta adenosintrifosfat (ATP) som finns i allt levande såsom hudceller från människa och i bakterier. Tekniken är sedan tidigare använd inom livsmedelsindustrin för att mäta renheten i produktion av matvaror.

Det är bra att S:t Görans sjukhus i detta fallet visar hur man kan komma till rätta med "sjukhus-snusket . Det ska bli intressant att se om det ger avtryck i en minskning av vårdrelaterade infektioner (VRI). VRI är ett av flera problemområden inom sjukvården, och följaktligen ett av flera områden där jag som landstingspolitiker vill bidra till ökad patientsäkerhet. Tillsammans med duktiga partikollegor (bl a en expert på riskanalyser och en professor i statistik) håller jag på att ta fram förslag till åtgärder som vi hoppas få gehör för i kommande landstingsbudget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar