tisdag 26 november 2013

Polishögskolan flyttar till Flemingsberg - Äntligen!

Idag stod det klart att Polishögskolan flyttar från Solna till Flemingsberg i Huddinge, närmare bestämt så ska den införlivas med Södertörns Högskola. Uppstart i Flemingsberg är planerat till våren 2015.

Polishögskolans pressmeddelande säger bl a följande:

Motiveringen till att förlägga utbildningen vid en högskola är att utbildningen vinner på att integreras i en akademisk miljö med närhet till forskning och andra vetenskapliga discipliner. Goda erfarenheter finns från de polisprogram som bedrivs vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet.

Södertörns högskola ansvarar för ämneslärare där bland annat kriminologi, juridik, beteendevetenskap och akutsjukvård ingår i polisutbildningen. När det gäller polislärare kommer Polisen att medverka i rekryteringen till Södertörns högskola på samma sätt som idag görs för polisutbildningen vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet.


Varför blir nu jag så exalterad över detta? Jo, jag är nämligen Miljöpartiets ledamot i den politiska styrgruppen för utveckling av regional kärna Flemingsberg (!) och där har vi (förmodligen) samtliga partier hoppats på ett beslut enligt ovan eftersom det bidrar till att ytterligare stärka och bredda den akademiska campusmiljön i Flemingsberg. Det behövs som en positiv motkraft till den dynamiska utvecklingen norröver, kring Nya Karolinska Solna och Hagastaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar