lördag 9 november 2013

Om svensk läkemedelsforskning - utbildningsministern fel ute igen?

Dagens Nyheter har i dagarna en intressant artikelserie om den svenska läkemedelsforskningens nedgång. Igår beskrevs hur den nuvarande regeringen valde att vid tillträdet 2006 slänga en omfattande framtidsrapport i papperskorgen, utan åtgärder (Receptet för branschen kastades bort).
I dagens tidning förklarar utbildningsminister Jan Björklund (FP) att Högre lön ska locka forskare till Sverige. Utbildningsministern säger bl a:
- På universiteten finns en jantelag där det är kontroversiellt att ge forskarna riktigt bra betalt. Men ska man få hit duktiga forskare som har alternativa erbjudanden från Cambridge eller Harvard så måste man vara beredd att betala osvenska löner.

Jag tror tyvärr att vår utbildningsminister (återigen?) är helt fel ute. De mest briljanta forskarna drivs nog knappast av höga löner i sig. Däremot är det viktigt att kunna bedriva forskning utifrån ett långsiktigt perspektiv, dvs med god och tryggad finansiering av själva forskningen så man slipper jaga forskningsanslag hela tiden. Därutöver är det viktigt med en kreativ och stimulerande kunskapsmiljö - som inte förtärs av rivalitet och konkurrens.

Eftersom detta gäller specifikt forskning inom medicin och läkemedelsforskning där ett viktigt inslag är de kliniska prövningarna som kräver tillgång till sjukvården och patienter så är det också nödvändigt att peka på de hämmande krafter som dagens styrmodell och ersättningssystem innebär i sammanhanget. Dagens extrema fokus på produktivitet och konkurrens mellan vårdgivare/vårdutförare har utan tvekan bidragit starkt till den nedgång i forskning och kliniska prövningar som vi idag kan konstatera. Vårdpersonalen kan inte både jaga så kallade "pinnar" i vårdproduktion och samtidigt ägna tid åt forskning, utveckling och utbildning. Det är olyckligt, och inte hållbart på sikt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar