fredag 22 november 2013

Mångfald och transparens istället för enfald och slutenhet!

Igår klubbade Sveriges riksdag igenom en ändring av Offentlighets- och sekretesslagen vilket ytterligare riskerar att försämra den unika svenska offentlighetsprincipen. Enligt tryckfrihetsexperten Nils Funcke kan den nya lagändringen användas för att mycket godtyckligt hemligstämpla handlingar. Lagändringen skylls på behovet att EU-anpassa de svenska bestämmelserna, men som Miljöpartiets Peter Eriksson förklarar så kan detta leda till slentrianmässig sekretess och att sekretessbedömningen överlåts till andra länder, i värsta fall till de länder som har minst offentlighetsprincip och transparens. I riksdagen igår var det bara MP och V som röstade emot lagändringen. Som Konstitutionsutskottets ordförande föreslår ändå Peter Eriksson att den nya lagändringen ska utvärderas efter en tid. Vi får hoppas att det blir så.

I Dagens Nyheter var det ett intressant Debatt-uppslag idag. På ena sidan ett upprop från näringslivet, med Anna Bråkenhielm och Meg Tivéus i spetsen, med budskapet:
Hög tid att könskvotera för bolagens och landets bästa.

Jag kan inte annat än hålla med, och det har varit min inställning sedan länge. Det tar alldeles för lång tid för svenska bolag att bli mindre mansdominerade. Sverige är i internationell jämförelse en medelmåtta när det gäller kvinnor i bolagsledningar (plats 22 av 44 granskade länder...).
Författarna till inlägget i DN pekar på att bolag med könsblandade styrelser sköts bättre och är mer lönsamma än andra. Det är nog dags nu att lagstifta på liknande sätt som man gjort i Norge.

Vad stod då på andra halvan av debattuppslaget i Dagens Nyheter idag? Jo, där fick mitt eget parti en rejäl känga - av ett stort gäng partikollegor:
Miljöpartiets program för mångfald bara tomma ord

I inlägget kritiserar författarna, som liksom jag tycks ha utländskt påbrå, det faktum att MP inte lyckas omvandla de vackra orden om integration och mångfald ens i de egna vallistorna till EU-valet 2014. Detta är ett fenomen som jag själv tyvärr känner igen i den meningen att jämställdhetsaspekterna (dvs könsaspekterna) lyfts fram på ett starkt och bra sätt, men tyvärr så tycks då de övriga mångfaldsaspekterna hamna utanför synfältet. Vi måste bli bättre på att öka mångfalden, utifrån alla aspekter, även i de egna leden. Annars är vi inte trovärdiga i vår målsättning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar