fredag 29 november 2013

Kömiljarden - bra eller dålig? Förmodligen både och...
Prestationsbaserad ersättning i vården - bra eller dåligt?
Förmodligen både och - men komplicerat, skulle jag säga.

Vård och omsorg bedrivs ju i Sverige av mer eller mindre självständiga landsting/regioner och kommuner. Det finns emellertid tendenser till att staten försöker öka sin påverkan, både genom lagstiftning (ex LOV) men också genom mjukare stimulanser (Mio Fredriksson har skrivit en intressant doktorsavhandling om detta).

Exempel på statlig prestationsstimulans är bl a Kömiljarden. Totalt rör det sig om satsningar på 5,3 miljarder kronor. Myndigheten Vårdanalys pekar i en ny rapport på risker med detta:
1. Risk för att målen med satsningarna inte nås på ett effektivt sätt
2. Risk för oönskade sidoeffekter
3. Risk för minskad lokal anpassningsförmåga och ökad ojämlikhet

Men man ger också i samma rapport konstruktiva förslag på hur dessa risker kan minimeras.

Intressant i tabellen ovan (hämtad från rapporten) är att utvärdering av resultatet av respektive reform oftast inte finns beskriven/beslutad, t ex rörande Patientsäkerhetssatsningen, Kömiljarden mm.
Märkligt! Kanske rentav upprörande!?

Rapporten finns publicerad i sin helhet på webben:
Statens styrning av vården och omsorgen med prestationsbaserad ersättning


(Vårdanalys är en granskande myndighet med patient- och medborgarperspektiv)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar