torsdag 28 november 2013

Klart för frackning i centrala Stockholm!

SVT visade ikväll en lite humoristisk trailer där några programledare förklarade att det var dags för frackning i Stockholm (!)
Till saken hör att de samtliga var iklädda frack, och att de gjorde förhandsreklam för Nobeldagens TV-sändning från Konserthuset och Stadshuset. Fyndigt!

För en miljömedveten människa så är ordet frackning, eller fracking på engelska, liktydigt med att vifta med ett rött skynke. Miljöpartiet har nyligen lagt en riksdagsmotion med förslag att förbjuda frackning i Sverige med motiveringen att denna metod med hydraulteknik bryter sönder skiffer för att frigöra fossil naturgas (som vi borde lämna ifred med tanke på den globala uppvärmningen) och därigenom frigörs även giftiga kemikalier, tungmetaller och radioaktiva ämnen som förorenar miljön.

Frackning (inkl fluga) kan tillåtas en gång per år i Stockholm, den 10:e december, i samband med Nobelfesten (Möjligen vid ytterligare några tillfällen - men det är ju lite knepigt med alla knappar...).
Däremot hoppas jag verkligen att Riksdagen är klok nog att fatta beslutet att frackning - i betydelsen hydraulic fracturing för miljöskadlig utvinning av fossila bränslen - snarast blir totalförbjuden!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar