torsdag 14 november 2013

Jag kandiderar till landstingsfullmäktige!

Undertecknad i hatt - en ovanlig syn.

Just nu pågår provval inom Miljöpartiet, för att "vaska" fram de kandidatnamn som ska stå på valsedlarna vid valet 2014. Jag fokuserar enbart på valet till landstinget. Detta är min kandidatur:

Efter min första mandatperiod, med debattartiklar, interpellationer och landstingsmotioner samt flitigt debatterande i Landstingssalen, så är jag beredd att ta ett större ansvar för att utforma och aktivt delta i MP:s landstingspolitik -- för en jämlik vård och en långsiktigt hållbar Stockholmsregion.
En viktig fråga som jag varit med och drivit inom MP är Nej till vinster i välfärden. Överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vården ska kunna drivas av privata, idéburna aktörer, men vinst får inte vara syftet. Jag ser det som en av MP:s stora utmaningar att ta fram en modern, hållbar modell för hur välfärden ska styras.
Idag är jag fritidspolitiker med uppdrag som förste ersättare i Landstingsfullmäktige, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot i Landstingsstyrelsens Forskningsberedning samt i Styrgrupp för utveckling av regional kärna Flemingsberg. Jag är leg. biomedicinsk analytiker och medicine doktor i immunbiologi. Till vardags arbetar jag som lektor vid Karolinska Institutet där jag haft ett flertal ledningsuppdrag med personal- och ekonomiansvar. Jag har också ett särskilt uppdrag att öka inslag av Hållbar utveckling i utbildning och forskarutbildning. Tidigare har jag varit ordförande för en vårdyrkesorganisation med 8 000 medlemmar.
Sammantaget har jag god kännedom om sjukvården i länet (med särskilt intresse för patientsäkerhet), om Nya Karolinska Solna samt omställningen till Framtidens Hälso- och Sjukvård. Jag har erfarenhet av att leda människor samt av budgetarbete och uppföljning.
Att arbeta med landstingspolitik är ett allvarsamt förtroendeuppdrag, men det ska samtidigt vara roligt, lärorikt och inspirerande. Tillsammans med övriga landstingsgruppen och kanslipersonalen vill jag bidra till det under den kommande mandatperioden.
Tillsammans med hustrun har jag fem utflugna barn och när jag skriver detta ska jag snart bli ”bonus-farfar”. Ytterligare ett starkt skäl att engagera mig för en grön, hållbar framtid!

P.S.
Texten ovan är faktiskt lite inaktuell. Den 1 november kom en fin liten pojke till världen, dvs jag är nu officiellt farfar (om än i bonusversion). Allt tyder på att pojken ska heta Aron. Jag vill i min politiska gärning verka för att vi lämnar efter oss en oförstörd värld och ett hållbart samhälle till lille Aron och hans jämnåriga kompisar runtom på vårt jordklot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar