lördag 30 november 2013

Om jämställdhet, men också om HIV som fortfarande dödar....


Idag deltog jag på en Jämställdhetsutbildning som Miljöpartiet anordnade I ABF-huset i Stockholm. Moderator var MP:s tidigare språkrör Maria Wetterstrand. Jag är glad att jag tog mig tid att delta eftersom dagen var både intressant och givande. Inte minst så väcktes många tankar och funderingar kring fortsatt arbete för ökad jämställdhet. Medverkade med presentationer gjorde Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby (Gertrud var fantastisk!), Karen Austin från Ungdomsstyrelsen samt Magnus Jacobson från Sveriges Kommuner och Landsting.

Under sista timmen fick vi lyssna till en intressant paneldiskussion med Fatima Doubakil (bl a initiativtagare till hijabuppropet), Carlos Diaz (RFSL), Birgitta Andersson (FQ - Forum Kvinnor och funktionshinder) samt Victoria Kawesa (genusforskare vid Linköpings Universitet). Temat för panelsamtalet var Ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet, vilket i princip handlar om att titta på genusaspekten (kön) utifrån, eller kopplat till, en eller flera av övriga diskrimineringsgrunder (se Diskrimineringslagen).

Den avslutande paneldiskussionen väckte som sagt många tankar och jag hade önskat att det funnits mer tid för frågor. Det är en stor utmaning bara att ta sig an en sorts diskriminering (t ex utifrån kön). Om man ska försöka bekämpa olika kombinationer av diskriminering (t ex kön i kombination med etnicitet - eller ras som föreslogs under samtalet - eller religion, eller funktionsnedsättning) så riskerar det att bli än mer komplicerat.

Lite av denna problematik dyker upp ibland på MP:s regionmöten känner jag, då just Jämställdhet finns med på dagordningen. Det är viktigt att olika typer av diskrimineringsområden inte ställs mot varandra, som konkurrenter. Vi måste ju arbeta intensivt med samtliga!

Avslutningsvis vill jag nämna att Victoria Kawesa påminde om att det imorgon är Internationella AIDS-dagen. Victoria berättade med anledning av det att en betydande andel av de människor i Sverige som dör av HIV och AIDS är afrikaner. Bakgrunden till det är nog i sig mångfacetterad men en del av förklaringen till att människor i vårt land dör av en infektionssjukdom som knappast längre är en dödlig sjukdom (pga befintliga läkemedel), är att informationen är bristfällig och att de HIV-smittade kanske inte vågar söka vård, t ex om de är papperslösa. I en artikel om HIV-prevention i afrikanska invandrargrupper finns följande citat från några av dessa HIV-smittade:
”Vi afrikaner som bor utanför Afrika är mindre informerade om hiv än de som bor kvar hemma.”
”Vi afrikaner är ju värst drabbade, det är obegripligt att vi inte reagerar mer.”

I världen beräknas mer än en och en halv miljon människor dö av HIV/AIDS i år, och mer än en kvarts miljon barn blir HIV-smittade, de flesta i Afrika.

Victoria Kawesa är inte bara forskare, hon är också verksamhetschef för CinemAfrica och imorgon söndag kl 11 är det filmfrukost på Bio Rio för att uppmärksamma World AIDS Day.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar